Beklemmend! PvdA en D66 willen islam wettelijk beschermen tegen Nederlanders.

P1020466Door Joost Niemöller

Marcouch, Kamerlid van de PvdA heeft samen met Sjoerdsma (D66) een motie ingediend waarin gevraagd wordt voor een speciale wettelijke bescherming van de islam. Althans, van ‘godsdienst’, en dit omdat er sprake zou zijn van ‘moslimdiscriminatie.’ Het woord ‘godsdienst’ valt dus, maar er hoeven geen zielige Jehovagetuigen of zielige gereformeerden beschermd te worden, want dat is niet de achtergrond van de motie.

Wat is er dan aan de hand? Er is helemaal niets aan de hand.

Er zou sprake zijn van ‘onderrapportage van deze ‘moslimdiscriminatie.’ Daarover verscheen een rapport. Er wordt dus geen aangifte gedaan, maar er zou wel discriminatie zijn. O ja joh? Welke ‘discriminatie’ dan? Hier blijft het uiteraard vaag. Ook wordt de ene ‘onderraportage’ niet tegen de andere afgezet, omdat het namelijk alleen maar zogenaamd wetenschap betreft. Onderrapportage specifiek meten is net zoiets als het zwart geld circuit meten: Het is een wilde gok.

Ach, er zal heus wel eens aan een hoofddoekje getrokken worden. En dat is niet netjes natuurlijk. Maar hoeveel Nederlandse vrouwen worden niet voor hoer uitgescholden omdat ze een rokje dragen en waarom dienen de PvdA en D66 daarover geen motie in omdat die vrouwen het wel uit hun hoofd halen om daarover aangifte te doen? Het is immers ‘normaal’ geworden?

Dat het voor moslims juist extra makkelijk is om aangifte te doen, ja, dat de Nederlandse staat zich actief inzet om moslims op te jutten tot aangiften, blijkt wel uit de massaal door het OM aangejaagde aangiften tegen Wilders, die nu tot zijn rechtszaak leiden.

Er is eerder een overraportage van moslimgezeur dan een onderraportage.

Een oudere vrouw die aangifte wil doen omdat ze beroofd werd door een vrouw met een hoofddoekje, werd door de politie letterlijk afgeraden om aangifte te doen. Feit! Dan zet je het wel uit je hoofd om nog naar de politie te gaan wanneer je als Nederland beroofd wordt door moslims.

Maar daarover maken Marcouch en Sjoerdsma zich geen zorgen. Daarom komen ze ook niet met een motie waarin staat dat de politie aangiften serieus moet nemen. Alle aangiften! Dan zou dat vermeende probleem met die moslimdiscriminatie ook wel boven komen niet? Nou, dat komt niet boven, want dat bestaat helemaal niet in die mate.

En wat heeft dat eventuele getrek aan hoofddoekjes te maken met de bescherming van de godsdienstvrijheid? Het is algemeen overschrijdend gedrag, net als het uitschelden voor hoer. Dat moet aangepakt worden, maar daar hoor je D66 en PvdA niet over.

Nee, de islam, die is zielig in dit land. De islam die overigens helemaal niet in Nederland hoort te zijn, omdat de normen en waarden van de moslimideologie niet overeenkomen met de normen en waarden in dit land, moet van de PvdA en D66 een speciale wettelijke beveiliging krijgen opdat moslims voorrang krijgen bij het aangifte doen van hun gezeur.

Knettergek. En levensgevaarlijk. Onze leefruimte wordt steeds meer beperkt. Alles heet racisme. Overal staat straf op. Dat wil zeggen: Voor Nederlanders.

En om dit te versterken nu dus die stiekeme motie om de ruimte van de islam te vergroten met als excuus een rapport dat daar niets mee te maken heeft.

Ik verzin dit alles niet. Dit is de motie:

 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN SJOERDSMA

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vrijheid van geloofsuitingen onder druk staat; overwegende dat in recent onderzoek vastgesteld is dat er in Rotterdam en omgeving ruim twee keer meer gevallen van moslimdiscriminatie zijn dan bij de daarvoor bedoelde instanties zijn gemeld; overwegende dat onderrapportage van moslimdiscriminatie ook elders een bekend fenomeen is; van mening dat bescherming van de vrijheid van godsdienst door de overheid ondersteund dient te worden; verzoekt de regering, voor de aanstaande begrotingsbehandelingen met voorstellen te komen om de vrijheid van godsdienst te beschermen, te verdedigen en uit te dragen, en gaat over tot de orde van de dag. Marcouch Sjoerdsma

Bron: http://www.joostniemoller.nl

 

PvdA kabinet behandelt onze bejaarden als stront

450px-Willem_Drees_sr_(1981)
Willem Drees 1981. Bron: Wikipedia

Door Joost Niemöller

Het is zomaar een voorbeeld. In het Haagse verpleeghuis De Lozerhof wordt het lagere personeel naar huis gestuurd. En in plaats daarvan krijgt datzelfde verpleeghuis zogeheten ‘statushouders’,  waarvan verwacht wordt dat ze als vrijwilligers de zorg over gaan nemen.

De directie ontkent het verband. Het is een ‘toevallige samenloop’ van omstandigheden:

De directie van De Lozerhof stelt in een brief aan het personeel echter dat er sprake is van een ‘ongelukkige samenloop’, maar dat het twee zaken zijn die ‘los staan van elkaar’. De directie: ‘ Ook wanneer de statushouders geen vrijwilligerswerk zouden komen doen, moest het besluit de assistent-functies te laten vervallen, worden genomen.’

Ook het kabinet zegt dat dit allemaal toevallig is:

Eerder riepen de PVV-Kamerleden Fleur Agema en Machiel de Graaf het kabinet al ter verantwoording over dezelfde kwestie. Ook dat ontkent dat de huisvesting van statushouders in het verpleeghuis iets te maken heeft met het vervallen van de banen.

Maar natuurlijk is dit niet toevallig. Het wegbezuinigen van goed personeel is een patroon.

Ook uit rapporten blijkt dat namelijk de grote problemen met de ouderen ontstaan wanneer de vertrouwensband tussen vast personeel en de bejaarden wegvalt, door te gaan schuiven met tijdelijke verzorgers:

Maar het niet kennen van bewoners doet zich vooral voor als er sprake is van de inzet van externen en invalkrachten. Hierdoor kunnen zelfs vervelende situaties ontstaan en zaken worden gemist, aldus bewoners. Een familielid:“Soms moeten ze mensen van een uitzendbureau inhuren (bijv. door ziekte). En dan wordt het echt gevaarlijk. Omdat ze de dossiers niet lezen. Medicijnenrondes gewoon overslaan. Brood geven terwijl mijn moeder dat niet kan eten. De vaste verzorgers weten dat allemaal, maar de invalkrachten niet – en die lezen niet.”

En dat is precies wat er op grote schaal gebeurt.

Onderbezetting en te hoge werkdruk zorgen er volgens 68 procent van de ondervraagden voor dat er te vaak fouten worden gemaakt met het toedienen van medicijnen. Ruim 28 procent zegt ook dat ouderen soms lijden aan ondervoeding.

 

Het was de sociaal democratische leider Willem Drees die zich als wethouder in Den Haag al voor de oorlog druk inzette voor de oprichting van zorginstellingen voor ouderen. Onze ouderen moesten, vond hij, ook al ze weinig geld hadden, op een menswaardige wijze van hun oude dag genieten. Ouderenzorg, vond Drees, was geen gunst, maar een recht.

Een aantal van de verpleeghuizen en zorginstellingen voor ouderen zijn nog steeds naar hem genoemd. En kijk eens naar een inspectierapport hoe dat er voor staat in zo’n Drees zorghuis:

Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 2 en de beschouwing concludeert de inspectie dat binnen het Zorghuis Dr. W. Drees er randvoorwaarden, praktijken of processen zijn die risicovol zijn voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg. De inspectie is van mening dat de optelsom van de hoge risico’s leidt tot zeer hoge risico’s voor de bewoners, die verblijven op deze door de inspectie bezochte locatie.

De PvdA zit in de regering. Ja, diezelfde PvdA, ooit van Willem Drees. En dit laten ze dus allemaal gebeuren. Dit kabinet maakt zich alleen maar zorgen over de opvang van illegale immigranten. De ouderen, die ooit dit land hebben opgebouwd, worden vergeten. Van de VVD hoef je op dit punt niet veel te verwachten. Maar de PvdA heeft toch de zorgzaamheid in zijn vaandel staan. Dat ze dit allemaal maar laten gebeuren is de onmenselijke  schande die er nu over ons land hangt.

Het eigen volk vergeten.

Bron: http://www.joostniemoller.nl