‘Racist’ is nu geuzennaam

racistDoor Joost Niemöller

Het werkelijke probleem bij links is de intellectuele luiheid. Die openbaart zich door het gebrek aan maatschappelijke analyse. In plaats daarvan wordt er gescholden. Het ultieme scheldwoord van links is ‘racisme.’

Het woord ‘racist’ kent als ieder scheldwoord geen definitie. Het uitspreken ervan heeft alleen effect wanneer het met grote ernst en met de juiste timing uitgesproken wordt. Er hoort dus een ernstig gezicht bij, een grote mediadekking, en op de achtergrond een rechter die er een oordeel bij zal uitspreken. Je moet weten: Hier is iets heel ernstigs aan de hand. Dit wordt niet zomaar gezegd, maar bij hele speciale gelegenheid. En de ultieme straf ervoor is maatschappelijke uitsluiting.

Op die manier kon bijvoorbeeld Hans Janmaat voor racisme veroordeeld worden. Hij had gezegd dat hij de multiculturele ideologie wilde opheffen. En dat zou racistisch zijn. Onzin natuurlijk, maar er was in de media genoeg ernst verzameld, en Hans Janmaat was nog maar een enkeling. Janmaat werd verwijderd van de massa en kon zo een slachtoffer worden. Zodoende kon er een waarschuwend effect uitgaan van het ‘racisme’ schelden.

Maar zoiets werkt maar zolang het werkt. Wanneer er te vaak mee gehakt wordt, raakt het wapen bot.

De ultieme straf voor ‘racisme’ is nu nog maar de tijdelijke verwijdering van Facebook. Het racismegescheld in de media klinkt steeds luider en vaker. Je hoort het daardoor nauwelijks nog. De deftigheid is er vanaf.

Wie een kinderfeestje viert, is een racist.

Wie islamkritiek bedrijft, is een racist.

Iedere bakker is racist. (Behalve Turkse bakkers.)

Wie criminaliteit onder allochtonen aan de orde wil stellen, is een racist.

Wie op Wilders stemt, is een racist.

Wie geen Mohammed meer aanneemt bij zijn bedrijf (door slechte ervaringen), is een racist.

Wie geen stelende ‘asielzoekers’ is zijn buurt wil hebben, is een racist.

Wie zijn kinderen niet naar een zwarte school wil sturen, is een racist.

Wie in een blanke buurt woont, is een racist.

Wie in een dorp woont, is een racist.

Wie niet meer naar Pauw kijkt, is een racist.

Kortom; iedereen is een racist.

Alleen de allochtonen zijn vrijgesteld.

Tja, dan kan ‘racist’ alleen nog maar een geuzennaam worden. Er zit voor links niets anders op dan een nieuwe naam verzinnen. Iets wat nog erger klinkt. ‘Nazi’, of ‘fascist’ zijn al uitgewerkt en niet deftig genoeg meer. Het moet dus een raar en nieuw woord worden.

We wachten het rustig af. Aan nieuwe woorden geen gebrek bij links.

Bron: http://www.joostniemoller.nl