‘Jezus volgens Talmoed valse profeet’

sas-880664489efa4b713b38b4457fc491e4.jpg

Dat ook onder christenen, van wie er velen nu eenmaal zo Joods mogelijk willen doen, het gebruik van deTalmoed toeneemt, is verbazingwekkend. Dat schrijft David van Wijck in IB Magazine, het blad van deBijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie Israël en de Bijbel. In de Talmoed wordt de Here Jezuseen valse profeet genoemd en zou Hij in de hel worden gepijnigd.

Van Wijck wijst er op dat in synagogen uit de Tenach wordt gelezen – een deel uit de Thora en iets uit de profeten – volgens een rooster, waarin andere delen uit het Oude Testament niet voorkomen, zeker de Messiaanse profetieën niet. “Een gedeelte als Jesaja 53 is voor de meeste Joodse mensen dan ook een onbekend hoofdstuk. Zelfs zo onbekend dat ze soms boos worden als we dit hoofdstuk voorlezen, omdat ze denken dat we uit het Nieuwe Testament citeren.”

Overigens zijn Joden over het algemeen niet gewend zélf Gods Woord te lezen, voegt hij er aan toe. In de Talmoed, sinds twee eeuwen na Christus samengesteld door rabbijnen, zijn verklaringen over de Tenach en het Joodse leven opgenomen. Verwijzend naar de profeet Hosea, die aangaf dat het volk te gronde gaat door gebrek aan kennis, ziet hij dat euvel ook vandaag bij het Joodse volk. Bijgeloof tiert er welig, zoals angst voor kerkgebouwen (waar volgens rabbijnen boze geesten wonen), wat te maken kan hebben met het antisemitisme in de kerkgeschiedenis. Maar vermengen van bijgeloof en beperkt Bijbelgebruik leidt soms tot dwaalleer, constateert Van Wijck. Zo zeggen rabbijnen op de ultra-orthodoxe Joodse http://www.chabad.org, in antwoord op vragen, dat men voor de ziel van overledenen kan bidden en dat sterrenlezen geschikt is om de toekomst te voorspellen. En volgens rabbijn Freeman is het de Jood toegestaan een middelaar (onder overledenen) te hebben tussen God en hemzelf.

Naast bidden tot is het ook gebruikelijk te bidden vóór doden. In het gebed Jizkor, in synagogen uitgesproken op belangrijke Joodse feestdagen, staat: ‘Moge God de ziel van mijn vader die naar de hemel is gegaan herinneren. Want ik zal aan een goed doel geven vanwege hem. Moge door deze verdienste zijn ziel worden opgenomen in de bundel van het keven met de zieken van Abraham, Izak en Jacob.’ Waarna geld wordt gegeven voor een goed doel, wat ook weer ten goede komt aan het zielenheil van de overledene.

Bron: http://www.uitdaging.nl