Terreurstaat Iran

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: januari 2002) (Laatste bewerking: 25 mei 2016)

De Bijbelse eindtijd profetieën domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat de terugkeer van de “Kinderen van Israël” naar het door God onder ede aan hen beloofde land, tot de eindtijd profetieën behoort. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat God’s oordelen over deze wereld zullen komen vanwege de haat jegens Zijn volk. Praktisch de hele wereld is in oppositie tegen de staat Israël en haar bewoners. Wereldleiders eisen van het Joodse volk dat ze het land opgeven dat al meer 3000 jaar haar eigendom is. De Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei legde op 30 januari 2012 een nieuwe doctrine uit waarom het “juridisch en moreel” gerechtvaardigd is om genocide te plegen en Israël van de kaart vegen. “Israël is een kwaadaardige tumor in het Midden-Oosten”, schreef Khamenei voor de ultraconservatieve Perzischtalige Alef nieuwssite. Hij riep op tot de absolute vernietiging van Israël. ,,Daartoe zou Iran gebruik kunnen maken van langeafstandsraketten. De afstand tussen ons is slechts 2600 KM. Het kan in een paar minuten worden gedaan”. Miljoenen Iraanse doden zullen als een gunst worden beschouwd door de Iraanse Mullahs, omdat ze op deze manier aan miljoenen mensen een gemakkelijke toegang bieden tot een glorieuze beloning in het Islamitische hiernamaals.Op 8 november 2014 herhaalde Khamenei de oproep dat Israel volledig uitgeroeid dient te worden.

image001De Iraanse Opperste leider ayatollah Ali Khamenei

Khamenei maakte duidelijk dat hij geen plaats ziet in het Midden-Oosten voor de staat Israël. Het document citeert statistieken, die zeggen dat 5,7 miljoen van de 7,5 miljoen Israëlische burgers Joods zijn, als een rechtvaardiging voor de aanval. Hij stelt specifiek dat Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa, die meer dan 60% van de Joodse bevolking bevatten, kunnen worden getroffen door Shahab 3 ballistische raketten die “gemakkelijk iedereen doden”. Verder maakte hij bekend dat Iran elke natie of groep die de “kwaadaardige tumor” Israël aanvalt zal ondersteunen. Desondanks hebben de wereldleiders een nucleair verdrag met dit genocidale bewind in Teheran gesloten. Volgens Khamenei zien “de zionistische leiders er uit als beesten en dus niet als menselijk.”Klik hier voor meer informatie. Khamenei heeft ook een boek gepubliceerd met als titel Palestina. Slechts enkele weken na de door het westen gevierde nucleaire overeenkomst spreekt de middeleeuwse ayatollah daarin heldere taal: Het ‘kankergezwel Israël’ moet worden vernietigd, de wereld moet onder islamitische heerschappij worden gebracht en Jeruzalem moet van de Joden worden bevrijd. Ook de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Machmoud Abbas) steunt duidelijk op de macht van de moellahs. De betrekkingen tussen de soennitische Palestijnse Autoriteit en de sjiitische Iraanse leiders waren tot nog toe niet goed, maar de Palestijnen worden niettemin door Teheran als Staat erkend en hebben daar een ambassade.

Volgens een top Iraanse adviseur heeft Teheran “tienduizenden” raketten op Israël gericht staan, en zal het niet aarzelen om ze te gebruiken. Yahya Rahim Zafabi, een van de hoogste adviseurs van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei, zei dat de tienduizenden raketten “de zaden zullen zaaien van de vernietiging in Israël” als ze worden afgevuurd. “De zionisten en de Amerikanen weten wat de mogelijkheden van Iran en Hezbollah zijn”, voegde hij er aan toe. “Ze weten dat meer dan 80.000 raketten zijn gericht op Tel Aviv en Haïfa”. Zafabi wilde blijkbaar reageren op opmerkingen die deze week door minister van Defensie Moshe Ya’alon werden gemaakt, die zei dat Israël “niet de opening van een nieuw oorlogsfront tegen Israël” zal toestaan. “We zullen sterk optreden tegen degenen die optreden tegen ons of de plannen maken om op te treden tegen ons. We zullen hun bases bereiken, ze beschadigen, en hun wapens vernietigen”. Ya’alon benadrukte dat “Iran rechtstreeks betrokken is bij alle conflicten in het Midden-Oosten. Het bloedige regime van Iran verspreidt terreur en vernietiging in het hele gebied, en het spreekt luid haar wens uit om Israël te vernietigen. Helaas is het Westen bereid om een deal met dit Iran te sluiten over zijn nucleaire programma, dat Teheran zal beschermen tegen kritiek”.

Op 16 december 2013 vergeleek Ali Khamenei op zijn Facebook-pagina, de zionisten met nazi’s. Hij deed dat ter gelegenheid van de verjaardag van een rechtszaak tegen de Franse schrijver en holocaust-ontkenner Roger Garaudy. Khamenei heeft op zijn Facebook-pagina lange fragmenten geplaatst uit het boek van de controversiële Fransman. Garaudy’s werk ‘De basismythen van de Israëlische politiek’ leverde hem negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete op wegens ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid, raciale laster en ophitsen tot rassenhaat. In zijn in 1995 uitgegeven werk had Garaudy het bestaan van gaskamers ontkend. Garaudy (1913-2012) werd een bestseller auteur in de Arabische wereld. In 1986 ontving hij de Koning Feisalprijs voor verdiensten voor de islam. Khamenei herinnert bijvoorbeeld aan de volgende uitspraak van de Franse antisemiet: ‘Het is een grote geestelijke en goddelijke plicht, om de zionisten en hun aanhangers te bestrijden’.

Wat velen niet weten is dat Khamenei een zakenimperium heeft opgebouwt ter waarde van 100 miljard dollar ondergebracht in de organisatie Setad. Meneer heeft zijn kapitaal verzameld door illegale inbeslagname van eigendommen van duizenden Iraanse burgers.

Begin november 2013 toonde Teheran op de staatstelevisie een gesimuleerde raketaanval op Israël. In de documentaire zijn computergeanimeerde lanceringen van ballistische raketten te zien. Sommige raketten worden door Israëlisch luchtafweer neergehaalt terwijl anderen diverse strategische doelwitten in Israël vernietigen waaronder gebouwen in het centrum van Israël, de luchthaven van Ben Gurion en de nucleaire reactor in Dimona.Op 18 februari 2014 toonde Iran opnieuw een film met een nucleaire holocaust tegen Israël.Ook hebben de Iraanse leiders een boek gepubliceerd waarin ze vertellen Amerika te slim af te zijn en hoe ze Israël willen vernietigen.

image010Ayatollah Ali Khamenei met zijn vinger aan de knop

Het Simon Wiesenthal Centrum heeft eind december 2013 een lijst gepubliceerd met daarop personen en organisaties die zich in 2013 schuldig hebben gemaakt aan Israëlhaat en antisemitisme. Het zal niemand verbazen dat Ali Khamenei op de 1ste plaats is geëindigd.

Sinds juni 2013 is Hassan Rohani de nieuwe president van de Islamitische Republiek Iran. Hij droeg zijn verkiezingsoverwinning op aan de islamitische messias, de Twaalfde Imam, de Mahdi. Rohani is de opvolger van de slang Ahmadinejad en wordt door de naïeve leiders in het Westen en de media aangeduid als “gematigd” maar Israëlische deskundigen waarschuwen dat daar weinig van klopt. Ook hij noemt Israël de ‘Grote Zionistische Satan’. De man is een Israëlhater net als zijn voorganger. In zijn eerste openbare toespraak na het winnen van de verkiezing beschuldigt hij Israël ervan achter de economische ellende in Iran te zitten.

De sancties van het Westen zijn volgens hem niet het gevolg van Irans nucleaire programma maar het was Israël dat het Westen zover kreeg om die sancties op te leggen in een poging om Iran economisch te ruïneren. “Het Iraanse volk heeft niets gedaan die deze sancties rechtvaardigen”, zei hij. “Als de sancties ook maar iemand helpen dan is het Israël”. Het was onderdeel van het plan van Israël voor de “ondergang” van Iran, voegde hij eraan toe. De Israëlische president Benyamin Netanyahu waarschuwde dat de wereld zich niet moet laten misleiden door Rohani’s ‘gematigde’ houding. ‘Wij houden onszelf niet voor de gek,’ zei de premier. ‘We moeten goed bedenken dat de Iraanse heerser (Ayatollah Khamenei) alle kandidaten die niet in zijn extreme wereldbeeld passen heeft gediskwalificeerd. Rohani heeft de verkiezingen alleen gewonnen omdat de ayatollahs van de Raad van Hoeders het hem hadden toegestaan, wat betekent dat Rohani er, net als Ahmadinejad vóór hem, overtuigingen op moet nahouden die in lijn met de agenda van de ayatollahs zijn.’

Het is nauwelijks te geloven maar Washington is zeer ingenomen met Hassan Rohani. Barack Hussein Obama ziet het helemaal met hem zitten, ondanks het feit dat honderdduizenden Iraniërs met regelmaat schreeuwden: “Dood aan Amerika”. Deze slogan wordt al meer dan drie decennia gezongen in staatsevenementen en vrijdaggebeden.

Zijn vriendelijke gezicht en zijn bereidheid over het atoomprogramma te willen praten, heeft ook bij andere naïeve leiders in het Westen tot het nodige enthousiasme geleid. Ook de andere westerse leiders noemen Rohani een “gematigd” leider die bereid is tot onderhandelingen. De feiten laten echter een totaal andere Rohani zien, een man die al jaren een belangrijke rol speelt in de misleidende politieke tactieken van het Iraanse bewind. Hoe Washington ook in het verleden al flink door Iran bij de neus is genomen, blijkt uit een rapport uit 2003 van de Amerikaanse veiligheidsdienst “National Intelligence Estimate” (NIE). In dit rapport zou Iran haar atoomprogramma in de ijskast hebben gezet. Israëlische defensiedeskundigen reageerden met verbazing en noemden het rapport ronduit belachelijk en nergens op gebaseerd en volledig in strijd met Israëls eigen bevindingen, die notabene uitvoerig met de NIE waren besproken. Ook de Britse geheime dienst geloofde niet dat Iran de ontwikkeling van haar nucleaire wapenprogramma in de mottenballen zou hebben gestopt. De NIE staat geheel onder controle van de CIA, die direct rapporteert aan de president. Uit beschikbare informatie van de Israëlische en Westerse inlichtingendiensten bleek weliswaar dat Iran in 2003 is gestopt, maar slechts een jaar later op een andere locatie het wapenprogramma weer heeft voortgezet.

De gesprekken met Iran over het nucleaire programma is niets anders dan een kwalijke grap. Al worden er honderd verdragen ondertekend, Iran zal echt niet stoppen met de ontwikkeling van atoomwapens. Hoe onbetrouwbaar Obama is blijkt ook nog eens uit het feit dat hij al in juni 2013, kort ná de verkiezing van Rohani, in het geheim begonnen is de sancties tegen Iran te verlichten. Ook blijkt Obama al meer dan een jaar in het geheim onderhandelingen met Iran gevoerd te hebben, via zijn adviseur Valerie Jarrett.

De tegenstrijdige kritiek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry op de Israëlische bezwaren tegen die overeenkomst suggereert alleen maar meer kwade trouw bij de regering-Obama. Kerry beweert dat Israël volledig op de hoogte werd gehouden van de onderhandelingen met Iran, maar dat blijkt beslist niet het geval te zijn. Israëls voormalige minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman zei op een Conferentie in Sderot op 20 november 2013, dat het tijd is de relatie met de Verenigde Staten te heroverwegen en minder afhankelijk te worden van Washington en zich meer op andere landen en groepen moet richten. “De Amerikanen hebben bijzonder veel problemen en uitdagingen wereldwijd die ze moeten oplossen evenals hun problemen thuis. Wij moeten hen duidelijk maken wat onze plaats is in de wereld” aldus Lieberman. Zijn uitspraken leverde gelijk een storm aan commentaar op in de Israëlische media en in de politieke arena.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft geen goed woord over voor Rohani. Hij noemt hem ‘een wolf in schaapskleren’. ‘Noch Israël noch de wereld moet zich door de gematigde toon van de Iraanse president voor de gek laten houden’aldus Netanyahu. Het beleid van Teheran is volgens hem niet veranderd. Hij is ervan overtuigd dat het er Rohani vooral om gaat, een einde te maken aan de sancties tegen Iran.

Recente mededelingen van Israëlische en buitenlandse deskundigen lijken allemaal te bevestigen dat Iran het ‘point of no return’ in zijn streven naar atoomwapens is gepasseerd. Dit ondanks jarenlange plechtige beloften van de leiders in het Westen, dat het de Islamitische Republiek nooit zou worden toegestaan om dit stadium te bereiken. David Axelrod, voormalig topadviseur van Obama, verklaarde op 28 juni 2009 op ABC-News dat Iran kernwapens heeft en dat die een bedreiging vormen voor de hele wereld. Experts van het gezaghebbende Washington Institute for Near East Policy schreven in een rapport, dat Iran volgens de informatie van inlichtingendiensten inmiddels genoeg splijtstof heeft om 50 kernbommen te produceren.  Het lijkt er op dat Iran de grootste bedreiging vormt voor het Westen.

Psalm 37:12-13 De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here belacht hem want Hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen de boog, om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten; hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, en hun bogen zullen verbroken worden.

Ook Saudi-Arabië is bang dat het uraniumverrijkingproces in Iran zal worden gebruikt voor de productie van kernwapens en dat geld ook voor andere landen aan de Perzische Golf. Ze vertrouwen de Shi’itische Rohani niet. De Soenitische moslims hebben al eeuwenlang een religieus conflict met de Shi’iten die de macht in Iran hebben. De Soennieten vormen de meerderheid binnen de islam. Hoewel het door Saoedi-Arabië wordt ontkend, schreef TimesofIsrael dat de Saoedische machthebbers met Israël zouden willen samenwerken om de Iraanse nucleaire faciliteiten aan te vallen.

Het maakt de leiders in het Westen niet uit dat Rohani Israël de ‘Grote Zionistische Satan’ noemt. Het gaat om een ordinaire Israëlhater net als zijn voorganger Mahmoud Ahmadinejad en de Mullahs die in werkelijkheid het land besturen. In zijn eerste openbare toespraak na het winnen van de verkiezingen beschuldigde hij Israël ervan achter de economische ellende in Iran te zitten. Ter gelegenheid van Al-Quds-(Jeruzalem) dag op 1 augustus 2013 herhaalde Rohani, de hoofddoelstelling van Iran dat Israël moet worden vernietigd. ‘Het Zionistische regime is een wond die al jaren op het lichaam van de moslimwereld zit, en moet worden verwijderd,’ zo sprak hij. Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Ruhollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, vooral de VS en Israël, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.

image014Hassan Rouhani

Ook zijn voorganger, ‘de kop van de slang’ Ahmadinejad, sprak de menigte toe. ‘Met Allah als mijn getuige laat ik u weten dat een verwoestende storm op weg is die de basis van het Zionisme (Israël) zal ontwortelen… Israël heeft geen plaats in deze regio.’

Het voormalige hoofd van de Mossad afdeling in Iran, Eliezer Tzafrir, noemt Rohani een grotere bedreiging voor Israël dan Ahmadinejad en een Iraanse daad van bedrog ten opzichte van het Westen. “Ze houden ons voor de gek, als onderdeel van de Iraanse misleiding van de hele wereld”, zei hij. Rohani is niets anders dan de marionet van Ayatollah Khamenei een regime getrouwe extremist. Khamenei stelde hem in 2003 aan als hoofdonderhandelaar over het nucleaire programma. In 2006 pochte hij in een toespraak voor hoge islamitische geestelijken en academici dat hij er als hoofdonderhandelaar namens het Iraanse nucleaire programma in geslaagd was ‘het Westen te duperen’ en tijd te rekken door de gesprekken met Europa en de Verenigde Staten te traineren, terwijl de installaties voor uraniumverrijking in het geheim werden voltooid. Hij dreef openlijk de spot met de naïeve Europese en Amerikaanse politici. Steeds opnieuw weten ze het Westen te misleiden om zo meer tijd te winnen om het kernwapenprogramma van het land voort te zetten.

Sinds 1979 heeft Iran geen democratie maar een dictatuur waarin de opperste leider alle beslissingen neemt. De rechtscultuur is moreel failliet en het volk wordt getiranniseerd. ‘Rohani is de marionet van Khamenei en deelt in de consensus over de Iraanse nucleaire energie, wat een codewoord is voor kernwapens’, verklaarde Ze’ev Maghen, een Iraanse wetenschapper bij het Begin-Sadat Center for Strategic Studies in een interview met de Times of Israel. Volgens Jihadwatch was Rowhani betrokken bij de terreuraanslag op de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) een Joods gebouw in het Argentijnse Buenos Aires op 18 juli 1994. In de hal van het gebouw explodeerde een bom van 275 kilo Bij deze aanslag kwamen 85 mensen om het leven en raakten er honderden gewond waarvan het merendeel Joden. Argentinië beschuldigde de Iraanse regering van het plannen van de aanslag en de islamitische terreurbeweging Hezbollah van het uitvoeren ervan.

Volgens de Amerikaanse krant Free Beacon was de aanval gepland werd door de Nationale Veiligheidsraad van Iran die werd geleid door de Opperste Leider ayatollah Ali Khameini en zou Rohani medeplichtig zijn geweest. Een voormalige ambtenaar van de Iraanse inlichtingendienst zei dat Rohani ook lid was van die raad, net als de voormalige Iraanse president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Interpol eist nog altijd de arrestatie van een groot aantal Iraanse officials die bij de aanslag betrokken waren.

De vorige Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad riep bij herhaling op tot vernietiging van de staat Israël en volgde daarmee de voetsporen van de pathologische racist Hitler want zijn woorden worden gevoed door de ergste vorm van haat, het oeroude antisemitisme. Het huidige antisemitisme is echter niet een exclusiviteit van extreme islamitische leiders, maar ook bepaalde stromingen in Europa en elders doen daar volop aan mee. Het gaat om een dodelijk gif gebaseerd op afgoden verheerlijking. Ahmadinejad’s woorden waren in werkelijkheid een indirecte oorlogsverklaring aan het adres van de Joodse staat en het plegen van genocide jegens het Joodse volk. In een toespraak voor een groep studenten in Qom verklaarde hij: ,,Wij moeten ons voorbereiden om over de wereld te heersen.” Zijn visie is gebaseerd op de ‘terugkeer’ van de islamitische Mahdi, de Shi’itische Messias.  Klik hier voor informatie over deze Mahdi in het artikel “Moslims verwachten de terugkeer van de Mahdi”

Ahmadinejad heeft dát verwoord wat de Arabische dictaturen al jaren van plan zijn, Israël van de wereldkaart verwijderen. De Arabische leiders beschouwen zichzelf niet direct als vriend van het Iraanse regiem, maar als er wordt gesproken over vernietiging van Israël, dan zit men op dezelfde golflengte. Hoewel de Iraniërs geen Arabieren zijn, beschouwen zij het Arabische conflict met Israël ook als hun zaak en claimen de Ayatollah’s het leiderschap over het Midden Oosten.

image017De voormalige Iraanse terreurleider Mahmoed Ahmadinejad

Dat er ook nog Joden zijn die het goed met Ahmadinejad kunnen vinden, bleek toen de Joodse organisatie Neturei Karta vertegenwoordigers naar Iran stuurde om namens de groep steun te betuigen voor Ahmadinejad en zijn oproep Israël van de kaart te vegen. 

In een verklaring op de door de Iraanse overheid gecontroleerde radio riep de organisatie op tot ,,het ten val brengen van het zionistische regiem.” Een van de Britse leiders van Neturei Karta zei voor de Iraanse tv dat ,,zionisten betrokken zijn bij vrijwel iedere grote misdaad ter wereld.”  Neturei Karta is een Aramese uitdrukking die betekent ‘bewakers van de stad’. Het is een extremistische Joodse religieuze groep die het zionisme en de moderne staat Israël afwijst. Zij geloven dat de verlossing en de terugkeer van de Joden alleen het werk van God door de Messias kan zijn –daarom staat elke mensenlijke tussenkomst gelijk aan ketterij. Sommige leden van deze club zeggen dat zij zelfs bereid zijn om met de PLO-Arabieren samen te werken tegen de Joodse staat. Na de Oslo-akkoorden was rabbijn Moshe Hirsch Arafat’s ‘minister voor Joodse betrekkingen’. De leden mogen geen enkel contact met de seculiere Joodse staat hebben. Zij beschouwen de staat als het werk van de duivel.

Jaar op jaar is het in december groot feest in de straten van Teheran tijdens de jaarlijks terugkerende  “Jeruzalem Dag”. Meer dan één miljoen Iraniërs zijn dan in de verschillende steden op de been om steun te betuigen aan de uitlatingen van het fascistische Iraanse regiem. Volgens de genocidale Ahmadinejad ,,zal de historische vijand Israël vernietigd worden door een nieuwe golf van Palestijnse aanvallen”, daarmee een signaal afgevend aan de PLO-terreurgroepen, de moordpartijen op onschuldige Israëlische burgers in alle hevigheid voort te zetten. Ook de Iraanse Ayatollah Ali Khamenei is van mening dat het ‘Palestijnse’ verzet, het Israëlische regiem ten val zal brengen. Sinds Ayatollah Rudhollah Khomeini in 1979, na een ballingschap in Frankrijk, de macht overnam van de Shah van Perzië, is de laatste vrijdag van de heilige moslimmaand Ramadan een internationale dag van protest tegen het bestaan van de staat Israël en de ‘bezetting’ van Jeruzalem.

Jesaja 41:11-12-13-14 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël! . Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. 

Een van Ahmadinejad’s hobby’s was de Holocaust door de nazi’s af te doen als een fabel.  Ook stelde hij voor een Joodse staat te vestigen op het grondgebied van Duitsland en Oostenrijk. ,,Wij vragen het Westen de “Zionistische entiteit” te verwijderen die ze 60 jaar geleden zelf hebben gecreëerd. Wanneer ze niet willen luisteren naar onze aanbevelingen, dan zullen de Palestijnse natie en eventueel andere islamitische bondgenoten dat doen. Zorg ervoor dat Israël wordt verwijderd voor het te laat is en bescherm uzelf voor de furie van de regionale naties.”  Ahmadinejad deed zijn uitlatingen in een interview met de Iraanse tv-zender Al-Alam. Hij noemde Israël een ‘tumor’  in het Midden Oosten. De uitspraken van Ahmadinejad markeren slechts een voortzetting van Iran’s jarenlange anti-Israël politiek,  in gang gezet  door Khomeini, die destijds ook al opriep tot vernietiging van Israël. ,,Dit regime, dat Al-Quds bezet houdt, moet uit de bladzijden van de geschiedenis worden uitgewist” zo sprak hij.  Op 14 januari 2006 zei Ahmadinejad  dat het Westen een ‘donkere tijd’tegemoet gaat. Het lijkt op de retoriek van Hitler die de boel in de brand stak met miljoenen doden tot gevolg. Ze gokken erop dat ze Israël kunnen vernietigen voordat iets of iemand hun kan stoppen.

image029Afbeelding, John Trever, Albuquerque Journal, 18 januari 2006

Groot ayatollah Nasser Makarem-Shirazi, éen van de belangrijkste Shi’itische heersers van het land, verklaarde dat de Holocaust niets anders is dan ‘bijgeloof’ met de bedoeling het Westen en de VS te ‘manipuleren’. Hij suggereerde dat de Joden de Holocaust verzonnen hebben om zichzelf als slachtoffers te presenteren.

Op 17 september 2005 kreeg Ahmadinejad de gelegenheid om in de VN zijn zegje te doen. Voor het oog van de hele wereld, uite hij de meest grove beschuldigingen aan het adres van Israël. Als een leider dezelfde soort opmerkingen over moslims zou hebben gemaakt, dan was de ramp niet te overzien geweest. In 2009 kreeg Ahmadinejad opnieuw  het podium van de VN ondanks zijn aanzetten tot genocide op de bevolking van Israël. Hij sprak echter voor een bijna lege zaal. Enkele dagen voor zijn optreden in New York, beweerde hij nog weer eens dat de Holocaust niets anders dan een “mythe” is die is uigebuit door  “Zionistische criminelen” om de wereld te manipuleren en het bestaan van Israël te accepteren. Ook beschuldigde hij Israël van genocide in Gaza in 2009 en van racisme tegen de terreurbewging Hamas.

Gelukkig waren er heel wat deelnemers die Ahmadinejads geraaskal niet wilden aanhoren, getuige de lege stoelen.

In een zeldzaam interview riep de Cubaanse dictator Fidel Castro begin september 2010 Ahmadinejad op te stoppen met het ontkennen van de Holocaust en zei tevens dat Israël het recht heeft om te bestaan. Castro zei tijdens het interview met The Atlantic dat hij sympathiseerde met de Joden, die in de loop van de hele geschiedenis voortdurend zijn vervolgd. ‘De Joden hebben een veel harder bestaan geleid dan wij,’ aldus Castro. ‘Er is niets dat te vergelijken is met de Holocaust.’ Castro legde uitvoerig uit wat voor verkeerd beeld hij tijdens zijn jeugd van de Joden had gekregen. Op Goede Vrijdag kreeg hij te horen dat ‘God dood’ was en dat de Joden Hem vermoord hadden. Niemand legde hem echter uit wat een Jood was. ‘Ik dacht dat het een vogel was. Zó onwetend was de hele bevolking destijds.’ The Atlantic wilde een interview met Castro omdat hij onlangs verklaarde dat een aanval van Israël op de nucleaire installaties van Iran zal ontaarden in een kernoorlog. ‘Dit probleem gaat niet opgelost worden, omdat de Iraniërs ondanks dreigementen niet van hun plannen zullen afzien,’ waarschuwde hij. Castro’s steun voor de Joden en Israël is gezien zijn iconische status in extreem linkse kringen, alsmede ook de ideologische steun die Cuba altijd aan Iran heeft gegeven, zeer opmerkelijk te noemen.

In Iraanse ogen is Europa (Brussel) reeds ‘gevallen’ voor de islam. Tijdens de edities van de jaarlijks terugkerende internationale moslimconferenties is gebleken men het gebruik van grof geweld niet schuwt en dat in het toekomstige islamitische wereldrijk Christenen en Joden zullen moeten kiezen tussen bekering tot de islam of de dood. Op deze conferentie die in augustus 2009 in Iran is gehouden noemde Mahdi Mostafavi in zijn openingstoespraak  het ‘Christelijk Zionisme’ als één van de grootste kwaden van onze tijd. ,,Het beëindigen van de tirannie en wreedheid van het Zionisme is één van de basisdoelen van het Mahdisme.” 

image033Deze kaart circuleert al enige jaren op islamitische websites en roept alle moslims op om te ‘vechten in de naam van Allah tegen de vijanden van de islam’ totdat de hele wereld onderworpen is

De internationaal bekende Islam-expert professor Bernard Lewis zegt dat Iran bewust een kernoorlog met Israël wil ontketenen om de ‘Madhi’ te laten verschijnen. Lewis, betoogt  dat het vooruitzicht van een kernoorlog een aansporing voor Iran zal zijn, omdat de Iraanse theocraten er heilig van overtuigd zijn dat een apocalyptische oorlog vooraf moet gaan aan de komst van de Mahdi. Lang vóór de komst van Ahmadinejad discussieerden de Iraanse leiders openlijk over de ‘logica’ van een kernoorlog met Israël. De machtigste ‘gematigde’ leider van het land, de voormalige president Ali Akbar Rafsanjani, heeft ooit verklaard dat het ‘niet irrationeel’ is om een kernoorlog met Israël te overwegen.

Volgens Lewis zullen de miljoenen Iraanse doden die hier uit voort zullen vloeien zelfs als een gunst worden beschouwd door de Iraanse theocraten, omdat ze op deze manier aan miljoenen mensen een gemakkelijke toegang bieden tot een glorieuze beloning in het Islamitische hiernamaals. Westerse leiders noemen Rafsanjani een gematigde persoon. Maar verder bezijden de waarheid kan het niet zijn want velen in Iran bewaren gruwelijke herinneringen aan deze man die tussen 1989 en 1997 hun president was. Hij heeft duizenden andersdenkenden laten executeren. Er is sinds 1999 een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege zijn directe betrokkenheid bij de moord op vier Iraans-Koerdische leiders in Berlijn. Rafsanjani leidt samen met (mannelijke) familieleden een imperium, van mijnen tot bouwbedrijven. Hij is de rijkste en door zijn geestelijke status eveneeens één van de machtigste mannen in Iran.

De Iraanse Ayatollah Mohammad Taghi Mesbah, heeft moslims opgeroepen om door te gaan met zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische brugers, inclusief kinderen. Volgens hem is het vermoorden van Israëlische kinderen niet alleen toegestaan, maar zelfs een plicht van ieder moslim. ,,Als de islam beschermd moet worden dan vertrouwen de moslims op martelaarschap door middel van (zelfmoord) operaties. Dat is niet alleen toegestaan, maar zelfs een vereiste” aldus Mesbah. En wat als er Israëlische kinderen omkomen bij zulke aanvallen? Daarop antwoordde hij dat het zelfs in die gevallen is toegestaan om burgers te vermoorden, niet alleen als ze als menselijk schild worden gebruikt, maar ook als dit de strijd tegen de ‘agressors’ ten goede komt. Voor de volgelingen van Mesbah is dit een bindend religieus bevel.

Ahmadinejad noemde Israël op 3 oktober 2010 een ,,wilde hond losgelaten in de regio”. Volgens de Iraanse televisie die een documentaire over Harry Potter maakte, is Potter een zeer overtuigd zionist die actief het zionisme verspreid! Volgens de filmproducent zijn de Harry Potter boeken en films in werkelijkheid onderdeel van een “zionistisch complot” dat “het zionistische gif moet verspreiden.” De nadruk op heksen, tovenaars en wonderen in de Harry Potter-reeks “dienen om de donkere en duivelse essentie van het zionisme en haar vreselijke doelstellingen te verspreiden.”

Ahmadinejad dreigde niet alleen Israël met vernietiging maar stak ook een waarschuwende vinger op naar de Golfstaten en naar het Westen. Volgens een voormalig lid van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft Teheran 40.000 getrainde cellen in de Arabische Golfstaten gestationeerd waarvan 3000 in Koeweit alleen. Deze cellen moeten de Golfstaten van binnenuit aanvallen en belangrijke personen doden. Iran zou  eveneens van plan zijn 22 buitenlandse ambassades te bezetten in geval van een aanval op Iran.

Ten aanzien van het Westen zou Ahmadinejad een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ,,vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap.” Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden waaruit blijkt dat de Iraanse leiders volledig onder invloed staan van duistere machten. Het hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zal de islamitische wereld  met alle mogelijke middelen proberen te bereiken. In het voorjaar van 2006 had Teheran 900 gasten uitgenodigd voor het bijwonen van s’werelds grootste terreurconferentie.  De aanwezigen werden vermaakt met toespraken van lieden die Israël van de wereldkaart willen verwijderen. Machtige ovaties vielen hen ten deel en het geschreeuw dat hun ‘allah de allergrootste is’ was niet van de lucht. Tot groot genoegen van de islamitische gasten herhaalde Ahmadinejad zijn oproep dat de staat Israël vernietigd zal te worden.  ,,Het Zionistische regiem is op weg om door haar islamitische vijanden vernietigd te worden. Geloof mij, de Palestijnen zullen spoedig bevrijd worden” zo sprak de Iraanse leider. Hij riep opnieuw de Israëli’s op terug te keren naar de landen vanwaar ze gekomen zijn en noemde Israël ,,een verrotte uitgedroogde boom die zal omvallen bij een storm”. Tijdens een militaire parade op 18 april 2006 beloofde hij zijn toehoorders ,,We zullen de handen van elke aanvaller  afhakken. Iran heeft één van de machtigste legers ter wereld en het zal zijn grenzen met kracht verdedigen.” 

Ook heeft hij heeft in een vlaag van verstandsverbijstering de vijanden van zijn land beschuldigd van een sinister plan droogte te creëren door op de een of andere manier regenwolken te vernietigen voordat deze Iran bereiken. ,,De vijand vernietigt de wolken die naar ons land drijven, maar dit is een oorlog die Iran zal winnen”, zei Ahmadinejad. Hij beweerde dat Iran in staat is elke militaire actie van de Verenigde Staten of van wie dan ook,  te kunnen afslaan. ,,Hoe kwetsbaar de Amerikanen zijn, blijkt wel in Irak” zo sprak hij. Volgens Generaal Yahya Rahim Safavi, hoofd van de Iraanse Nationale Garde, heeft Iran de Amerikaanse troepen in de regio volledig in beeld en is Iran al twee jaar voorbereid op welk militair scenario dan ook. Ayatollah Ahmed Janat, brandmerkte de Verenigde Staten als een wegrottende macht die niet bij machte zal blijken te zijn om Iran’s nucleaire installaties uit te schakelen. Tijdens zijn presidentschap sloeg hij ook regelmatig provocerende en oorlogszuchtige taal uit, ook richting Europa.  Brussel reageerde zoals altijd terughoudend vanwege het feit dat Iran een belangrijke troefkaart in handen heeft. Het land herbergt 10% van alle oliereserves en exporteert dagelijks bijna 2.5 miljoen vaten olie naar Azië en Europa. Iran heeft hiermee een machtig wapen in handen.

image035Zelfs honden bleken een hekel aan Ahmadinejad te hebben

Ahmadinejad’s provocerende anti-Israël retoriek had tot doel de Joodse staat te provoceren tot een oorlog om vervolgens met hulp van de ‘Palestijnse’moslimbendes, Hezbollah en Syrië, zijn plannen om Israël te vernietigen, ten uitvoer te brengen. Vernietiging van de staat Israël zal immers een enorme overwinningsroes veroorzaken onder de 1.3 miljard volgelingen van de ‘vredelievende religie’. Maar zover zal het echter niet komen want allah’s moslimlegioen in het Midden Oosten, zal bij een eventuele volgende grote oorlog, een enorme nederlaag tegemoet gaan.Op internet staat een weblog van Mahmoud Ahmadinejad in het Perzisch, Engels, Frans en Arabisch. Op de weblog staat een lang verhaal over zijn jeugd, de Khomeini-revolutie, en de oorlog tegen Irak. Zeer opvallend is dat de domeinhouder op naam staat van Mahdi Ahmadi Nejad. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Terwijl zijn voornaam “Mahmoud” is, staat onder de domeinregistratie “Mahdi”. Zoals gezegd zal volgens de islamitische eschatologie, de Mahdi in toekomende tijd op aarde terugkeren om de wereld te veranderen in een perfecte islamitische samenleving.

IRAN zegt 52.000 wandelende moslimbommen te hebben gerekruteerd, sinds de start van de wervingscampagne in 2004 is begonnen.Onder hen zijn 30% vrouwen. De bedoeling is hiervan is om Amerikaanse en Britse doelen aan te vallen wanneer het Westen alsnog mocht besluiten Irans’nucleaire installaties te bombarderen. In maart 2006 waren deze doodseskaders voor het eerst te zien tijdens een grote militaire parade, gekleed in olijfgroene uniformen met explosievengordels om hun middel, marcheerden ze door de straten. De religieuze fanatici in Iran geloven dat zelfmoord iets goeds is als het in opdracht van Allah gebeurt en schilderen een paradijselijke bestemming die voor toekomstige zelfmoordenaars is weggelegd.

Het is voor ieder normaal denkend mens wel duidelijk dat de wereld te maken heeft met van de duivel bezeten Iraanse leiders. Hoe duivels bleek ook al tijdens de Irak-Iran Oorlog. Aan de grens tussen beide landen woedde van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988 één van de  meest bloedige conflicten sinds de Tweede Wereld Oorlog. Het Iraakse leger luidde de oorlog in met een grote aanval op de olierijke zuidwestelijke provincie Khoezestan in Iran. Het conflict ontaarde uiteindelijk in een lange uitputtingsoorlog met naar schatting een miljoen doden. Tijdens deze oorlog steunden de Verenigde Staten Saddam Hoessein met grote hoeveelheden militair materieel. Dit had alles te maken met de langdurige gijzelingsactie van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979. Toen hield een groep studenten 444 dagen lang 63 Amerikaanse diplomaten en burgers gegijzeld. Aanleiding voor de gijzeling was dat de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter de afgezette sjah Mohammed Reza Pahlavi (Sjah van Perzië) toestemming had gegeven voor behandeling van kanker in de Verenigde Staten. Honderden studenten bestormden op 4 november 1979 de ambassade. Tijdens deze gijzeling werden ze regelmatig blootgesteld aan schijnexecuties.

De goed bewapende troepen van Saddam Hoessein ondervonden in eerste instantie weinig tegenstand van het leger van Ayatollah Ruhollah Khomeini. Maar al snel wisten de mullahs de grote Iraanse bevolking te mobiliseren tot een totale oorlog. De duivel Khomeini zond Iraanse kinderen -sommigen niet ouder dan 12 jaar -naar het front waar tienduizenden van hen stierven als gedwongen martelaar met ,,een sleutel voor het paradijs om hun nek”.  De kinderen marcheerden in formatie de mijnenvelden in om zo met hun lichamen een doorgang te maken voor de militaire voertuigen. Hun lichamen werden uiteen gerukt en het slagveld lag bezaaid met  kledingstukken,  verbrand vlees en botten. Deze kinderen vormden de basis van de Basiji partij, een massabeweging gecreëerd door Khomeini in 1979. De gevolgen hiervan waren gruwelijk. Ook vandaag is deze afschuwelijke doodscultuur met zelfs toenemende trots van kracht.

image036Ayatollah Ruhollah Khomeini

Tijdens zijn ballingschap in Parijs gaf de Franse regering Khomeini toestemming casettebandjes naar Iran te sturen met opruiende teksten om het bewind van de sjah te ondermijnen.In 1978 werd duidelijk dat het regime zich in haar nadagen bevond.Na zijn terugkeer in Iran benoemde Khomeini een voorlopige regering met de geestelijke Mehdi Bazargan als premier. Met een overweldigende meerderheid stemde het Iraanse volk vóór de instelling van de islamitische republiek en op 1 april 1979 werd de ‘Islamitische Republiek Iran’uit geroepen. In 1980 werd Bani Sdar tot president gekozen van de republiek en ayatollah Khomeini tot geestelijk leider. Khomeini gaf de opdracht dat de gevangenissen snel en massaal gezuiverd moesten worden van politieke gevangen en richtte daarvoor een commissie op, dat gebeurde in 1988. Deze “Commissie van de Dood” kreeg de opdracht duizenden mensen om het leven te brengen. De meeste politieke gevangenen dachten aanvankelijk dat ze vrij gelaten zouden worden maar werden in de beruchte Ewin-gevangenis in Teheran opgehangen en in massagraven begraven.  Tenminste vierduizend slachtoffers van deze moordpartij zijn bekend. De  islamitische revolutie heeft onder  Khomeini in totaal 80.000 Iraniërs het leven gekost.

Khomeini predikte dat het aardse leven waardeloos is, dat alles draait om het leven na de dood en dat de mens die het hiernamaals zoekt de huidige wereld resoluut dient af te wijzen. De visie van deze “middeleeuwse despoot” vormde het begin van islamitische zelfmoordterreur. Enkele jaren na de islamitische revolutie, werd door Iran de Libanese terreurbeweging Hezbollah opgericht, die zelfmoordaanslagen tot een ware kunst verheven heeft. Later werd deze tactiek overgenomen door de terreurbeweging Hamas en volgelingen van aartsterrorist Jasser Arafat. De wandelende zelfmoordbommen geloven dat zij die sterven ‘voor de zaak van Allah’ het martelaarschap verwerven en rechtsreeks naar het paradijs gaan. Alle andere mensen, inclusief moslims, zullen de verschrikkelijke ‘kwellingen van het graf’ moeten doorstaan.

Khomeini heeft, kort voor zijn dood, een fatwa goedgekeurd die de vernietiging van de moskee en het doden van moslims met WMD machtigde indien dat in het essentiële belang van het regime is. Khomeini schreef dat de Joden de Islam perverteren en aldus de “goddelijke vergelding” verdienen. Hij beschouwde de Joden als de belichaming van vervuiling en bron van rituele onzuiverheid – die een andere godsdienstige rechtvaardiging voor de moslims toevoegt om zich van de Joden en hun staat te bevrijden.

Mahmoud Ahmadinejad, functioneerde gedurende de Irak -Iran oorlog als instructeur voor de Basiji-kinderen. In zijn toespraken prees hij met regelmaat de Basiji (doods) cultuur. De gruwelijke geschiedenis van de mijnenvelden naderen een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe jonge generatie is jarenlang geïndoctrineerd door de waanzinnige Ayatollahs en hun aanhang, en zijn rijp gemaakt om als vrijwilliger opnieuw de ‘mijnenvelden’ ingestuurd te worden met de belofte dat allah op hen wacht in de hemel. Wat een afschuwelijke misleiding.  De kinderen van Khomeinisch revolutie, zijn de leiders van vandaag. De strategie van Basiji was simpel, stuur golven kinderen de mijnenvelden in. Het maakt niet uit hoe ze worden gedood, door vijandig vuur of opgeblazen door mijnen. De volgende golf trok voorwaarts over de uiteengereten  lichamen van de andere kinderen om vervolgens hun eigen dood tegemoet gegaan. Nadat zodoende een pad mijnenvrij was gemaakt, trokken de troepen van de Revolutionaire Garde met militaire voertuigen over de uiteengereten lichamen, de Irakese vijand tegemoet. Een Iraakse officier zei in de zomer van 1982: ,,Ze kwamen in horden, met hun vuisten omhoog gestoken naar ons toe. Je kon de eerste golf neerschieten en dan de tweede totdat de lichamen lagen opeengestapeld.”

In 1983 waren er naar schatting al 450.000 Basiji kinderen naar het front gestuurd. Voordat ze de mijnenvelden werden ingestuurd kregen ze nog een sprookjesachtig verhaal te horen van een mysterieuze (spook) ruiter met een ‘stralend gezicht’ die op een wit paard aan de frontlijn zou verschijnen om hen aan te moedigen. Het zou hier gaan om de 12e imam, de “goddelijke leider” die ook wel de Mahdi wordt genoemd. Men schat dat er tijdens de Irak-Iran Oorlog, 100.000 kinderen als beesten door de Iraanse leiders de dood in zijn gestuurd. Dat in Iran een dergelijke doodscultuur heeft kunnen ontstaan, heeft alles te maken met hun religie. Dat beeld is ook terug te zien in de door de ‘Palestijnen’ bezette Bijbelse gebieden. Ook hier heerst al jaren een zelfde soort doodscultuur. In het begin van de oorlog, stuurden de regerende mullahs aanvankelijk dieren de mijnenvelden in, waaronder ezels, paarden en honden. Maar deze tactiek faalde want nadat een aantal ezels waren opgeblazen, ging de rest er vandoor. De ezels reageerden normaal- de angst voor de dood is natuurlijk. Met de Basiji- kinderen hadden de mullahs dit probleem niet, de kinderen marcheerden in slagorde zonder probleem de dood in. De jarenlange indoctrinatie bleek succes te hebben.  Khomeini: ,,leven is waardeloos en de dood is het hoogst haalbare, het begin van een onvervalst bestaan.” Het is deze cultuur die Ahmadinejad’s blik op de wereld voedt. Israël’s voormalige premier Ehud Olmert noemde hem een ‘psychopaat van de ergste soort’:  ,,Hij spreekt zoals Hitler deed in de tijd van de uitroeiing van het Joodse volk” aldus Olmert. Niet alleen de nazi’s waren meesters in het manipuleren van de massa, maar ook de huidige leiders in Iran weten van wanten.

Irans nucleaire programma

Een Iraanse kernwetenschapper beweert dat Iran reeds op 25 oktober 2008 een ondergrondse kernproef heeft gehouden. De aardschok van 5.0 op de schaal van Richter die op   die datum in Iran plaatsvond, zou in werkelijkheid zijn veroorzaakt door een ondergrondse kernexplosie. De proef werd genomen in de buurt van de strategische Straat van Hormuz. Bijzonder is dat de website van‘Israel Insider’ de locatie van de proef reeds een dag eerder (op 24 oktober) publiceerde, op basis van de door de Iraanse wetenschapper doorgespeelde gegevens. Dat maakt de claim dat het hier daadwerkelijk om een kernproef gaat, zeer waarschijnlijk. Het zou zelfs al om een tweede kernproef gaan. Een eerdere aardschok van 4.8 op de Schaal van Richter, vond plaats op 21 oktober 2008, op slechts 5 kilometer afstand van de andere locatie. De gekozen testlocatie bevindt zich in een gebied met veel seismische activiteit, zodat de kernproeven tegenover de buitenwereld gemakkelijk als aardschokken kunnen worden uitgelegd. Maar een recente, duidelijk piek in het aantal schokken wijkt sterk af van het historische gemiddelde. Het enorme strategische belang van de Straat van Hormuz -40% van de olie voor de rest van de wereld passeert door deze zee-engte- en dat feit zou een eventuele aanval tegen de testinstallaties moeten afschrikken.

David Axelrod, topadviseur van de Amerikaanse president Barack Obama, verklaarde op 28 juni 2009 op ABC-News dat Iran kernwapens heeft en dat die een bedreiging vormen voor de hele wereld. Skeptici, die de afgelopen jaren beweerden dat het met Iran zo’n vaart niet zou lopen, werden eerder dit jaar hard de mond gesnoerd, toen Iran -na diverse succesvolle rakettesten en een geslaagde ruimtelancering- in technologisch opzicht véél verder bleek dan zelfs de Israëli’s hadden verwacht. Iran is inmiddels in staat om ballistische raketten met kernkoppen af te schieten. De grote vraag is nu, wanneer de eerste kernkoppen gereed zijn voor gebruik.Experts van het gezaghebbende Washington Institute for Near East Policy publiceerden op 4 maart een rapport, waarin stond te lezen dat Iran volgens de informatie van inlichtingendiensten inmiddels genoeg splijtstof heeft om 50 kernbommen te produceren. Dit nieuws werd door zowel de politiek als de media genegeerd, omdat het de toenaderingspogingen van Obama tot Iran en daarmee de illusie dat diplomatie Ahmadinejad van zijn streven naar kernwapens zou kunnen doen afzien -iets wat de afgelopen jaren al talloze malen en onder dwang van sancties met nul komma nul resultaat is geprobeerd- onmiddellijk zinloos zou maken.

image037David Axelrod, topadviseur van Barack Hoessein Obama

Ook zou Iran, dankzij bondgenoot Noord Korea over neutronenbommen beschikken. Neutronenbommen geven een grote hoeveelheid straling af waardoor al het leven wordt gedood, maar laten gebouwen en infrastructuur vrijwel volledig intact. Een neutronenbom kan ook gebruik worden om een Elektro Magnetische Puls (EMP) af te geven. Als zo’n bom op een bepaalde hoogte tot ontploffing wordt gebracht worden alle van elektriciteit afhankelijke systemen en apparaten over een gebied van vele duizenden vierkante kilometers permanent verwoest. Het Internationale Atoom Agentschap van de Verenigde Naties heeft enkele jaren geleden bevestigd dat de Iraanse Garde vanaf schepen proeflanceringen heeft gehouden met ballistische raketten en het laten exploderen van hun ladingen op grote hoogte boven de Aarde. De Garde heeft inmiddels diverse marineschepen uitgerust met deze raketten en is van plan deze in de Atlantische Oceaan te stationeren.In de VS neemt ook de ongerustheid toe over de snelle ontwikkeling van nieuwe Iraanse raketten waarmee de Ayatollahs een EMP (Electro Magnetische Puls) aanval op Amerika zou kunnen uitvoeren.

.Het Pentagon heeft Israël 5000 satelliet-gestuurde precisiebommen geleverd waaronder 500 zogenaamde ‘bunker-busters’. Dit zijn bommen van 1000 kilo die tot op vijf meter diepte bunkers van twee meter dik gewapend beton kunnen  vernietigen. Als mogelijke doelen voor dergelijke zware projectielen worden in de Israëlische pers de nucleaire faciliteiten in Iran genoemd: ,,Het is duidelijk dat we dergelijk zwaar materieel niet nodig hebben voor onze verdediging tegen de ‘Palestijnen”, zei een bron bij het Israëlische ministerie van Defensie.In een reactie hierop zei een zegsman van het Iraanse ministerie van Defensie dat al dit wapengekletter ,,gezien moet worden als psychologische oorlogsvoering van de Amerikanen en Israël tegen ons.” .Israël beschikt over een zeer geavanceerd elektronisch wapen waarmee het Iraanse communicatiesysteem grote schade kan toebrengen.

Israël heeft een aantal opties achter de hand om Iraans nucleaire programma uit te schakelen. Een ervan is het gebruik van de ‘elektromagnetische puls’ (EMP) technologie. Op 6 augustus 2012 publiceerde Arutz Sheva (Israel National News) een opiniestuk van Dr. Joe Tuzara op betreffende het mogelijke gebruik van Israël van een elektromagnetische impuls bom (EMP) tegen Iran. Een ander artikel geschreven door Mark Langfan in april 2012 in Arutz Sheva, vermeldde eveneens het mogelijke gebruik van een EMP bom.

De Ayatollah Khomeiny zou Iran in 1979 naar een moderne, democratische staat leiden. Miljoenen aanhangers stonden de geestelijk leider op het vliegveld op te wachten na zijn verbanning in Frankrijk.Het duurde lang voordat de juichkreten verstomden en iedereen inzag dat het nieuwe regiem het land geen voorspoed bracht maar de bevolking juist bloedig onderdrukte. Honderden Koerdische dorpen zijn door het Iraanse leger in opdracht van de Ayatollah’s vernietigd. De bewoners verdreven en vermoord. Het Iraanse volk is het eerste slachtoffer en gevangene van het islamitische regiem. De schendingen van de mensenrechten, toename van willekeurige executie’s en uitgebreide arrestaties en algemene onderdrukking, zijn methoden van het terreurbewind om aan de macht te blijven.

Sinds de ‘gematigde’ Rohani aan de macht is, zijn  openbare executies aan de orde van de dag. Kruisiging, steniging, de doodstraf voor afvalligheid van de islam of ongelovigheid maken in Iran officieel deel uit van het strafrecht ondanks het feit dat dit land de volkenrechtelijk bindende mensenrechtenverdragen heeft ondertekend.Maar deze verdragen worden echter systematisch gebroken en dit met voorschriften uit het islamitisch recht, de sharia, gerechtvaardigd. Het exacte aantal terechtstellingen wordt door de staat geheim gehouden. Maar volgens schattingen van de VN is Iran na China verantwoordelijk voor de meeste terechtstellingen en staat bij het volstrekken van doodstraffen per hoofd van de bevolking zelfs wereldwijd op de eerste plaats. Al jarenlang stijgt het aantal executies in Iran. Talrijke “delicten” worden met de dood bestraft, die volgens de internationale rechtstandaard vastgelegde mensenrechten zijn, zoals het recht om je geloof vrij te kiezen of niet tot een geloof te behoren. Processen zijn oneerlijk, omdat vrouwen of niet-moslims bijvoorbeeld slechts een beperkt en in veel gevallen helemaal geen getuigenrecht hebben. Op deze manier breekt de Iraanse justitie veelvuldig het eigen recht: vonnissen worden niet gemotiveerd en aan de aangeklaagde overhandigd, advocaten hebben geen toegang tot de aktes en geen mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Zelfs minderjarige wetsovertreders worden met de dood bestraft. Het publiekelijk ophangen van veroordeelden is één van de door dit land toegepaste Middeleeuwse praktijken.

Vrouwen die zijn veroordeeld voor overspel, worden tot hun middel ingraven en door steniging ter dood gebracht. De rechter die het schuldig heeft uitgesproken, werpt de eerste steen. De bevolking wordt uitgenodigd om naar dit ‘vermaak’ te komen kijken. Volgens korandeskundigen staat nergens in de koran dat overspelige vrouwen gestenigd moeten worden. In diverse islamitische landen is zelfs de eerwraak een door de overheid toegestane misdaad. Het is niets anders dan een schandalige uiting van geweld tegen vrouwen. Het is zelfs opgenomen in de strafwetgeving van landen als Jordanië- het land van de internationaal in hoog aanzien staande vrijmetselaar koning Abdullah- en in Pakistan. Maar het heeft geen enkele basis in de islam. Diverse islamdeskundigen noemen het juist een pre-islamitische misdaad.

image038In Iran wordt bij wijze van bestraffing tot op vandaag regelmatig teruggegrepen naar barbaarse methoden uit de duistere middeleeuwen. Steniging van vrouwen, geseling van overtreders, en ophanging  behoren tot de favoriete straffen. Steniging tot de dood erop volgt is wellicht een van de meest bekende methoden. Steniging wordt toegepast in Afghanistan, Pakistan, Saoedi-Arabië, (het noorden van) Soedan, Somalië en de Verenigde Arabische Emiraten. Nigeria kent in sommige noordelijke provincies ook steniging als straf, maar door grote internationale druk zijn de tot de dood door steniging veroordeelden in dat land tot nu toe steeds in hoger beroep vrijgesproken. Er bestaat een handleiding over bijvoorbeeld het formaat en het gewicht dat de gebruikte stenen, hoe diep in de grond het slachtoffer in kwestie moet gestopt worden en hoe de veroordeelde moet worden ingezwachteld en gekneveld om te voorkomen dat hij/zij zichzelf weer kan uitgraven. Vrouwen worden wat dieper dan mannen in de grond gestopt tot hun borsten onder de aarde zitten, om het bloederig spektakel wat te milderen. Voor afbeeldingen klik hier Bron: National Post: Graphic: Anatomy of a stoning van 20 november 2010.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er in Iran sinds de ayatollahs in 1979 aan de macht kwamen, meer dan 4.000 homo’s en lesbiennes om het leven gebracht. Daaronder bevonden zich de twee Iraanse homo jongens, Mahmoud Asgari (16 jaar) en Ayaz Marhoni (18 jaar).  De executie volgde na voorarrest van meer dan een jaar, waarbij de twee vrienden volgens hun advocaat uitgebreid zijn gefolterd en mishandeld. In Hamastan, de islamistische enclave Gaza in het zuiden van Israël, is het niet veel beter gesteld met de mensenrechten.

image039Mahmoud Asgari (16 jaar) en Ayaz Marhoni (18 jaar) die worden opgehangen

You Tube heeft een executiefilmpje verwijderd waarin te zien is (was) dat drie ter dood veroordeelde personen: een vrouw en twee mannen worden opgehangen. De vrouw vocht nog voor haar leven. Zij bewoog heftig en de menigte riep luidkeels dat hun Allah, de grootste is.

Een 43 jarige vrouw werd vanwege een buitenechtelijke relatie ter dood veroordeeld en eveneens veroordeeld voor het zonder hoofddoek op een foto staan. Straf: 99 zweepslagen, in de naam van Allah, zijn ‘vreedzame’ profeet en de ‘menslievende’ islam.

Iraanse parlementariërs hebben een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in een straf van 74 zweepslagen voor een ieder die een hond koopt, verkoopt of deze houdt in zijn woning of ermee op straat loopt. Behalve de zweepslagen in het wetsvoorstel van de 32 parlementariërs voorziet de wet ook in een boete van  10 miljoen Tomas ($ 350,-) die de eigenaar van een hond moet betalen. Het wetsvoorstel geldt ook voor diegenen die het in de media hebben over honden of het idee om met honden te spelen. De honden die in beslag worden genomen, worden naar een dierentuin gebracht of in de woestijn losgelaten en de kosten hiervoor zijn voor de eigenaar. Volgens de Raad brengt het hebben van een hond grote schade toe aan de islamitische cultuur in Iran.De eigenaren van honden werden de laatste jaren stelselmatig “gestigmatiseerd” door de autoriteiten, omdat zij de westerse cultuur willen kopiëren.

Ayatollahs keuren martelen en verkrachten van vijanden goed

Volgens Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. De ayatollah stelde dat de ondervragers die vrouwelijke gevangenen verkrachten grote spirituele beloningen wachten: „Wanneer hij een vrouwelijke gevangene verkracht die tot de doodstraf is veroordeeld, zal hij een spirituele beloning ontvangen die gelijk staat aan de hadj (bedevaart, red.) naar Mekka. Wanneer de door hem verkrachte gevangene niet wordt geëxecuteerd, dan staat zijn spirituele beloning gelijk aan de bedevaart naar Kerbala.”

Helemaal gruwelijk is het lot van vrouwelijke gevangenen die tot de doodstraf zijn veroordeeld en die nog maagd zijn. Volgens het Iraanse regime zijn allen die geëxecuteerd worden vijanden van de islam. Er moet dus alles aan gedaan worden om te voorkomen dat deze geëxecuteerde vijanden van de islam alsnog het paradijs binnengaan. Nu stelt de islam dat maagden automatisch de hemelpoort binnentreden. Vandaar dat reeds ayatollah Khomeini, de grondlegger van de huidige Iraanse Republiek, per decreet verordende dat vrouwelijke nog maagdelijke gevangenen in de nacht voor hun executie verkracht dienen te worden, zodat ze als „hoeren” automatisch de hel zullen beërven.

In een schokkend interview in The Jeruzalem Post heeft een lid van de paramilitaire Basjibeweging een tip van de sluier opgelicht van wat deze vrouwen te wachten staat in de nacht voor hun executie. Het is met name deze Basjibeweging die sinds juni 2009 wordt ingezet om de protesten in Iran te onderdrukken. De geïnterviewde militair vertelt, dat hij zo’n indruk had gemaakt op zijn meerderen dat hij de ‘eretaak’ kreeg om maagden in de nacht voor hun executie tijdelijk te ‘huwen’. Hij vertelt over de vernederende medische behandelingen die de vrouwen moeten ondergaan en die tot doel hebben om vast te stellen of de vrouwen die de doodstraf wacht nog maagd zijn. Wanneer blijkt dat een vrouw inderdaad nog maagd is, wordt er in de nacht voorafgaande aan haar executie een huwelijksceremonie georganiseerd.

image040Vrouwelijke gevangenen die nog maagd zijn, moeten voor hun executie verkracht worden om te voorkomen dat ze in de hemel komen.” (Ayatollah Khomeini) In de 21e eeuw is dat nog steeds de gebruikelijke gedragslijn in Iran

De vrouwen zijn vaak zo bang dat er als voorzorgsmaatregel reeds drugs of slaapverwekkende middelen aan hun eten worden toegevoegd. De geïnterviewde militair haalt herinneringen op: „Ik herinner me hun huilen en schreeuwen als de verkrachting voorbij was.” Tijdens de laatste uren voor de voltrekking van hun doodvonnis zijn de vrouwen volkomen apathisch. Het lijkt er vaak op –aldus de militair– dat ze zich dan verheugen op hun executie; er zelfs naar uitzien. Hij vertelt over een jong meisje dat na haar verkrachting in wanhoop haar hele gezicht open kraste met haar nagels. Na de voltrekking van het doodvonnis schrijft de religieuze rechter van de gevangenis een ‘huwelijkscertificaat’, dat wordt afgeleverd bij de familie van de geëxecuteerde vrouw. Begeleid met een doos met zoetigheden als ‘felicitatie’.

Anti-Israëlische propaganda.

Het Iraanse tv-station Shahar, meldde in het voorjaar van 2005, dat de Israëli’s zich bezig houden met het ontvoeren van Iraanse baby’s. Deze kinderen zouden aan boort worden gebracht van een boot die zich in de buurt van Iran bevindt. ,,De zionisten gebruiken hun harten, nieren en andere organen” aldus de onfrisse producer van dit walgelijke programma, Ahmed Mir Alawii. Deze figuur was ook verantwoordelijk voor de film “Zahra’s Blue Eyes” (Zahra’s ogen) welke op dezelfde zender in December 2004 is uitgezonden. Ook hierin worden de Israëlisch ervan beschuldigd operaties op Arabische kinderen uit te voeren om hun organen te gebruiken voor transplantaties. Het verhaal gaat over een meisje dat door een Israëlische militair wordt ontvoerd en verminkt, want haar ogen worden getransplanteerd om een blind joods jongetje weer te laten zien. Alawii claimt dat de Israëlisch bij voorkeur kinderen van een en twee jaar ontvoeren. ,,Wij presenteren nog maar een klein deel van de Zionistische misdaden. Oh jullie zionisten! Jullie bezetten de huizen van onschuldige mensen. Jullie vermoorden hen en steken hun ogen uit voor de ogen van hun ouders”. Dit soort laster is praktisch dagelijkse kost in de islamitische wereld. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam wordt door een Turkse moskee deze antisemitische smerigheid verkocht en daar ook aan kinderen vertoond.

Iran noemt Poerim ‘een dag van rouw en woede’

Zoals bekend viert het Joodse volk ieder jaar het Poerimfeest en gedenken ze de bevrijding van de Joden in het Perzische Rijk van de ondergang ca. 2300 jaar geleden. Iran noemt dit echter een dag van rouw en woede omdat op ,,die dag de bloeddorstige koningin Esther en haar oom Mordechai verantwoordelijk waren voor een massamoord op duizenden ‘Iraniërs”, aldus het bewind in Teheran. Het wordt tegenwoordig voorgesteld als een oude Iraanse holocaust, gepleegd door de Joden. De Iraanse versie laat het deel weg waarin Haman, de raadsheer van de koning, de Perzische koning overhaalt, een decreet te ondertekenen dat de uitroeiing van de Joden van het rijk toestaat. Wanneer Esther haar Joodse achtergrond bekend maakt aan de koning en onthult dat Haman hem misleidt, vaardigt de koning een tweede decreet uit, dat de Joden toestaat om zich te verdedigen. Door Gods genade bleven de Joden grotendeels gespaard, terwijl hun vijanden werden afgeslacht.

image041Het graf van Esther en Mordechai in  Hamadan

Iran en Syrië staan bovenaan de lijst van landen die het internationale terrorisme steunen. Het is al lang geen geheim meer dat Iran samen met Syrië de Libanese terreurbeweging Hezbollah van allerlei wapentuig voorziet. Hieronder bevinden zich duizenden Katjoesja raketten waarvan sommige een bereik hebben van 70 kilometer. Ook houdt de Iraanse Revolutionaire Garde zich in Libanon bezig met het trainen van Hezbollah en PLO-terroristen in o.m. het afvuren van raketten. Hezbollah heeft met hulp van Iran drie versterkte linies gebouwd die lopen van de Middellandse zee tot de berg Hermon, parallel aan de Libanees-Israëlische frontlijn. In deze linie staan naar schatting 30.000 raketten compleet met lanceerinrichtingen opgesteld. Dankzij de aanvoer uit Iran en Syrië heeft Hezbollah nu de beschikking over het op twee na grootste operationele arsenaal aan raketten in het Midden Oosten.

Iran is met hulp van honderden Russische specialisten bezig met de ontwikkeling van ballistische raketten die alle delen van Israël en zelfs doelen in Europa kunnen treffen. Deze Shihab raketten kunnen bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming brengen. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. Tijdens een militaire parade in Teheran trok een hele serie raketten aan het publiek voorbij. Er waren raketten bij met het opschrift ,,Israël moet van de kaart verdwijnen” en  ,,Wij zullen Israël verpletteren.“

Israëlische experts gaan ervan uit dat Iran met deze raket ook atomaire springladingen transporteren kan. Israëlische defensiespecialisten kijken daarom met zorg naar de ontwikkelingen in Iran. Ook bouwt men met hulp van Rusland aan een raket met een bereik van zelfs 5000 kilometer. De leider van het Iraanse raketontwikkelingsproject, generaal Ached Wahid zei enige tijd geleden dat vanuit zijn land lange afstandsraketten op Israël afgevuurd zullen worden, wanneer Israël Iran aanvalt. Hij waarschuwde Israël Iran vooral niet aan te vallen want dan zullen wij alle registers opentrekken en ons met alle ter beschikking staande middelen verdedigen. De Amerikaanse pers meldde onlangs dat Iran lange-afstands-raketten van de Oekraïne heeft gekocht. Het gaat om de “AS-15” ,die de voormalige Sovjetunie vervaardigde. De Russen ontwikkelden deze raket als antwoord op de Amerikaanse “Tomahawk-raketten”. De reikwijdte bedraagt 3000 kilometer.Bovendien zijn raketten van dit type met atomaire kernkoppen uit te rusten. De vliegsnelheid bedraagt ongeveer 4000 km/h, en de doelgerichtheid is to op 50 meter nauwkeurig.

Iran was begin januari 2002 ook in het nieuws m.b.t. het schip de “Karina A ” dat in de vroege ochtend van donderdag 3 januari door een groep commando’s van de Israëlische marine tijdens een spectaculaire operatie in de Rode zee werd geënterd.

Dat Israël in de toekomst met Iran te maken krijgt wordt duidelijk gemaakt door de profeet Ezechiël. Deze bijbelse profeet ziet een geweldig Noordelijk invasieleger onder leiding van Gog uit Magog (Rusland) oprukken naar de bergen van Israël. Vele ‘koningen’ (landen) zullen deel uitmaken van dit leger waaronder Perzië.

Ezechiël 38:4-5-6 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger…..ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs.

De hier genoemde Perzen bevolken het hedendaagse Iran. Dit Iran is voorbestemd om uiteindelijk ten onder te gaan op de bergen van Israël.

Bij een monster explosie op 12 november 2011 in Bidganeh nabij Teheran zijn een aantal van Iraans beste raketexperts om het leven gekomen waaronder General Hassan Moghaddam, hoofd van het Iraanse raket programma. In totaal verloren bij deze aanslag 30 personen het leven waaronder ook een aantal bezoekers uit Noord-Korea. Satellietfoto’s tonen een enorme verwoesting op een locatie waar Shahab 3 ballistische raketten worden getest. Dr. Ali Reza Nourisadeh, een expert uit Iran die schrijft voor de krant Al Sharq al-Awsat, vertelde dat bij deze explosie 180 lange afstandsraketten zijn vernietigt compleet met projectielen. Nourisadeh zegt zijn informatie te hebben vernomen van bronnen in Iran. Dit is bevestigd door  Mohammed Teherani Moghaddam, de broer van de omgekomen commandant. Het incident vond plaats enkele dagen nadat Israël openlijk debatteerde over het wel of niet preventief aanvallen van de Iraanse nucleaire faciliteiten en de locaties voor langeafstandsraketten, reden dus dat sommigen hierin het werk zien van Israël. Volgens de bekende Amerikaanse blogger Richard Silverstein is de explosie veroorzaakt door de Mossad.  Op maandag 28 november 2011 zei de Israëlische minister Dan Meridor: ,,Er zijn landen die blijven geloven in economische sancties en er zijn landen die andere wegen bewandelen om Iran aan te pakken.”

Op 28 november deed zich opnieuw een zware explosie voor ditmaal op een luchtmachtbasis nabij de plaats Isfahan. De explosie betrof niet een nucleaire fabriek zoals door diverse media is gemeld. De bovengenoemde Dr. Ali Reza Nourisadeh, vertelde dat bij deze explosie 400 omgebouwde Chinese raketten zijn vernietigd evenals een opslag depot voor raketvloeistof. Volgens bewoners in Isfahan liet de explosie gebouwen schudden.  Wat uit deze explosies duidelijk wordt is dat er een geheime oorlog aan de gang is tegen Iran. Zowel buitenlandse mogendheden als interne groepen zijn bezig het gezag van het bewind in Teheran te ondermijnen. Hoewel woordvoerders van de Iraanse overheid suggereren dat Israël bij deze explosie betrokken is geweest, spreken anderen van sabotage van anti-regerings groepen. Volgens ingewijden vinden er met regelmaat sabotagedaden plaats op pijplijnen, raffinaderijen, militaire plaatsen, Revolutionaire Garde, vliegtuigen en treinen, aanslagen op Iraanse atoomgeleerden en op leden van het bewind in Teheran. Het aantal mysterieuze ontploffingen in Iran is sinds 2010 sterk toegenomen en lijkt het werk van de M.E.K, deMujahedin e-Khalq, een Iraanse guerrilla beweging die door de VS en Israël wordt gesteund.

Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van Israël om in vrede te leven met haar tegenstanders. Waar ze echter geen rekening mee houden is de Machtige Hand van de God van Israël! Ook Iran ( in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woorde des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren. 

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden.  Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is.

Ook in het Boek van Henoch staat in Hoofdstuk 56 dat Israël te maken krijgt met vijandigheid van Iran.

(1) En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden: om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven temidden van hun kudde.

(2) En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn:

(3) Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander (Ezechiël 38:21) En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. (Ezechiël 39:12-13) En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn.

(4) In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. (Ezechiël 39:11). En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl