TTIP op mislukken?: VS eist einde sociale zekerheid in Europa

Amerikaans economisch imperialisme: ‘Met TTIP pakt VS de rechtsorde en rechtspraak van soevereine landen af’ – Vrijhandelsverdrag gaat minimaal 1 miljoen tot 2 miljoen banen kosten


De Duitse bondskanselier Angela Merkel is een van de grootste pleitbezorgers van het TTIP, ondanks het feit dat dit verdrag miljoenen Europeanen in diepe armoede en ellende zal storten.

Het vrijhandelsverdrag TTIP dat de EU met de VS wil sluiten, lijkt op het punt van mislukken te staan. Eén van de belangrijkste redenen is dat de Amerikanen eisen dat de bescherming van de sociale zekerheid in Europa wordt opgeheven. Daarmee zullen niet alleen werknemers en werkgevers, maar ook werklozen vogelvrij worden verklaard, waardoor net als in Amerika tientallen miljoenen ouderen, chronisch zieken en andere kansarmen in diepe armoede zullen worden gestort. Houdt Brussel eindelijk eens een keertje zijn rug recht, of gaat het straks zoals gebruikelijk toch door de knieën voor Washington?

Al maanden weigeren de Amerikanen ook maar enige concessie te doen aan Europa. Ze willen per se dat de EU zijn fysieke, sociale, politieke en gerechtelijke systemen volledig opent voor grote Amerikaanse multinationals, die daardoor letterlijk alle macht krijgen. Een van de beruchtste gevaren is dat het gehate concern Monsanto dan Europa kan dwingen zijn met giftige, zeer kankerverwekkende stoffen gevulde producten af te nemen.

‘Economische NAVO’

Volgens de website EUObserver zijn de Europese onderhandelaars na 3 jaar praten inmiddels dermate gefrustreerd, dat ze niet meer geloven dat het TTIP erdoor zal komen. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien EUObserver een overtuigde pro-EU website is en tot nu toe positief heeft bericht over het vrijhandelsverdrag –overigens een misleidende term, aangezien het ook om een politiek verdrag gaat dat uiteindelijk tot een Unie tussen Europa en Noord Amerika moet leiden. Het TTIP wordt door onderzoeksjournalisten daarom ook wel ‘de economische NAVO’ genoemd (3).

Nog altijd grote kloof

Na al die tijd is de enorme kloof tussen de Amerikanen en Europeanen nog steeds niet overbrugt. De Amerikanen willen dat alle publieke en sociale diensten, zoals de gezondheidszorg, worden opengesteld voor hun ondernemingen – een taboe voor de EU, want daardoor zullen de verzekeringspremies die wij nu betalen hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verveelvoudigen, waardoor de huidige gezondheidszorg voor de meeste gewone mensen onbetaalbaar zal worden – net als in de VS het geval is, zeker na het invoeren van ‘Obamacare’.

De EU eist op zijn beurt dat aanbestedingen voor Amerikaanse projecten worden opengesteld voor Europese bedrijven. Dat is nu juist iets wat Washington pertinent weigert; het wil de eigen Amerikaanse ondernemingen maximaal beschermen, maar de kansen en bescherming van Europese bedrijven juist maximaal afbreken.

Einde sociale zekerheid ‘totaal onacceptabel’

De Amerikanen strijden met gebalde vuisten, zeer tot ergernis van de EU, aldus de EUObserver. Vooral de eis dat de EU alle voorbehouden voor het beschermen van zijn sociale zekerheid moet laten vallen, is ‘een totaal onacceptabel voorstel’, aldus een onderhandelaar.

Daarnaast zijn Amerikaanse banken en andere financiële spelers bang dat ze vanwege hun dubieuze speculaties tijdens de schuldencrisis worden aangeklaagd voor Europese rechtbanken, en tot het betalen van hoge schadevergoedingen worden gedwongen. De VS wil deze banken beschermen door zijn eigen banken en bedrijven immuun te maken voor het Europese gerechtelijke systeem (2).

Commissie wil verdrag erdoor drukken

Ook de spanningen in en tussen de EU-lidstaten over het verdrag nemen toen, want in juni verschijnt het juridische rapport of het CETA (verdrag met Canada) –en daarmee ook het TTIP- nu wel of niet uitsluitend onder de zeggenschap van de Europese Commissie valt. Volgens EU experts lijkt het er sterk op dat de verdragen echter door alle lidstaten goédgekeurd moeten worden. Blijkt echter de Commissie het alleenrecht te hebben, dan zijn de rapen gaar, want de Commissie wil het TTIP hoe dan ook ondertekenen, ondanks de wetenschap dat dit verdrag voor miljoenen Europeanen verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Dat was en is de enige reden waarom de onderhandelingen over dit verdrag geheim worden gehouden.

Dat de Europese Commissie zich totaal niets gelegen laat liggen aan de toekomst van ‘zijn’ onderdanen, weten we al langer, en blijkt ook uit het feit dat dit ongekozen, anti-democratische Brusselse Politburo ook visumvrij reizen voor 80 miljoen Turken erdoor wil drukken. Deze maatregel zal minstens zulke schadelijke gevolgen voor de autochtone Europeaan hebben als het TTIP vrijhandelsverdrag.

Het CETA is wel wat vriendelijker voor Europa dan het TTIP, maar is desondanks eveneens omstreden. De Oostenrijkse SPÖ heeft al laten weten dat hun land het CETA afwijst. Onduidelijk is nog of dit de officiële positie van de regering in Wenen is of wordt. (1)

‘Amerikaans economisch imperialisme’

Vaste Infowars onderzoeksjournalist Paul Craig Roberts, voormalig lid van de regering Reagan, schreef onlangs dat het TTIP niets anders dan ‘Amerikaans economisch imperialisme’ is, waarmee de VS ‘de rechtsorde en rechtspraak van soevereine landen waar het zaken mee doet, wil afpakken,’ en totaal ondergeschikt wil maken aan de belangen –en dus macht- van de Amerikaanse multinationals.

Robert waarschuwt dat de Amerikanen al onze wetten en regels, of dat nu om de sociale zekerheid, het milieu, de voedselveiligheid of de bescherming van werknemers gaat, als ‘handelsbelemmeringen’ zien die moeten worden weggenomen, zodat de winst van deze ondernemingen gemaximaliseerd kan worden.

Bovendien krijgen deze bedrijven het recht om landen die weigeren aan hun eisen te voldoen, aan te klagen. Dit kan en zal de Europese belastingbetalers vele miljarden euro’s aan ‘schade’vergoedingen gaan kosten, waarmee de managerselite zichzelf nog verder zal verrijken. (4)

Minimaal 1 tot 2 miljoen banen verloren

Jones: ‘Als de betrokken bevolkingen zouden weten hoe hier door de mangel worden gehaald, zouden ze massaal protesteren.’ Van de door politici en media beloofde voordelen en economische groei (5) zal volgens hem absoluut zeker helemaal niets terecht komen. ‘Het verdrag dient niet de belangen van de bevolking, maar enkel die van de concerns.’

Officiële statistieken wijzen nu al uit dat het TTIP minimaal 1 miljoen banen zal gaan kosten, en vermoedelijk zelfs het dubbele. ‘Inmiddels weten we dat de EU onderhandelaars bereid zijn om belangrijke terreinen van onze economie zomaar op te geven, zonder te kijken naar de gevolgen voor de mensen.’ Daarbij stelt de Europese Commissie zeer misleidend voor dat men de Europese standaarden ‘niet zal verlagen’. Inderdaad, ze worden niet verlaagd, ze worden in het TTIP geheel opgeheven, en overgeleverd aan de Amerikaanse willekeur.

Parlementen buitenspel gezet

De Europese Commissie zal de komende maanden al het mogelijke doen om de nationale parlementen buitenspel te zetten, en als dat onverhoopt niet lukt, deze onder zo groot mogelijke druk te zetten en desnoods te dreigen en te chanteren om zonder protest akkoord te gaan met het TTIP. En zodra dit verdrag er eenmaal ligt, is de sociale en economische ondergang van onze huidige samenleving dankzij Brussel en het immer slaafs volgende Den Haag bezegeld.

Hier kunt u nog steeds een petitie ondertekenen om een referendum over het TTIP en CETA af te dwingen.
Xander

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) KOPP
(4) KOPP
(5) NU

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

London School of Economics velt vernietigend oordeel over TTIP

Vrijhandelsverdrag met Amerika gaat Europese belastingbetalers miljarden kosten – Oproep: Onderteken petitie voor referendum over het TTIP, dat al ruim 120.000 handtekeningen heeft gekregen – Bijna 600.000 banen verloren door vrijhandelsverdrag, gemiddeld inkomen daalt in Noord Europa met ruim € 4800,-

Links: Deze demonstranten vatten in één zin samen waar het TTIP in werkelijkheid om gaat: alle macht aan vooral Amerikaanse multinationals, ten koste van de banen, het inkomen en de gezondheid van de Europese burgers. Geen wonder dus dat Brussel, Berlijn en Den Haag de details van het TTIP zorgvuldig verborgen houden.

De gerenommeerde London School of Economics velt in een rapport een vernietigend oordeel over het TTIP vrijhandelsverdrag dat de EU met de VS wil sluiten. Volgens de economische experts herbergt het TTIP grote risico’s voor Europa en brengt het ons nauwelijks iets goeds. Opmerkelijk is dat de Britse premier Cameron opdracht gaf voor het onderzoek, maar toen de uitkomst hem niet aanstond, het vervolgens werd weggemoffeld.

Tegenstanders van het TTIP, die zich hebben verenigd in ‘Global Justice Now’, hebben de Britse versie van de wet openbaarheid bestuur gebruikt om het LSE-rapport, dat uit 2013 dateert, boven tafel te krijgen. De conclusies in dat rapport zullen het premier David Cameron waarschijnlijk nog moeilijker maken om het Britse volk ervan te overtuigen in juni voor een langer verblijf in de EU te stemmen.

TTIP gaat Europese belastingbetalers miljarden kosten

Volgens de London School of Economics zal het TTIP de Britse (en Europese) belastingbetalers vooral heel erg veel geld gaan kosten. Voordelen zijn er nauwelijks. De beweringen van politici dat Europese investeerders het in de VS makkelijker zullen krijgen, zijn op zijn best zeer twijfelachtig.

De economen wijzen op het vergelijkbare NAFTA akkoord tussen de VS en Canada. De Canadezen zijn daardoor al miljarden kwijtgeraakt aan dure rechtszaken die door Amerikaanse investeerders werden aangespannen. Ook in het TTIP krijgen deze investeerders de macht om Europese overheden voor het gerecht te dagen. Gezien de ervaringen in Canada zal het enorme sommen belastinggeld gaan kosten om met hen te schikken. Europa wordt daarin zelfs kwetsbaarder voor de VS dan Canada.

De LSE ontrafelt een tweede leugen van de politici: extra investeringen in de economie zullen er niet of nauwelijks komen, ook niet uit India of China, omdat investeerders nu al meer dan voldoende ruimte en rechtszekerheid hebben op de Britse en Europese markten. Ook in dit opzicht is het TTIP enkel gunstig voor de Amerikanen, maar wel ten koste van investeerders uit andere landen. De Amerikanen azen met name op volledig vrije toegang tot het nog in ontwikkeling zijnde Oost Europa.

Politici weigeren details verdrag bekend te maken

De slechte ervaringen die Canada met het NAFTA vrijhandelsverdrag heeft, dreigen met het TTIP ook de onze worden. Geen wonder dat premier Cameron het onderzoek onmiddellijk achter slot en grendel opborg, en in plaats daarvan gewoon doorging met het opnoemen van de in werkelijkheid niet bestaande voordelen van het verdrag voor Europa. De Britse leider overlegde gisteren nog met twee andere grote voorstanders van het TTIP, de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel.

Ook Merkel heeft tot nu toe geweigerd de details van het TTIP openbaar te maken, reden waarom er bij onze Oosterburen afgelopen weekend nog massale demonstraties werden gehouden. In politiek Den Haag doet men er zoals gewoonlijk hoofdzakelijk het zwijgen toe als er weer eens zal worden ingestemd met besluiten of verdragen waarvan men beseft dat deze schadelijk zijn voor de Nederlandse werknemers en belastingbetalers.

Bijna 600.000 Europese banen zullen verloren gaan

Vorig jaar waarschuwde de Britse vakbond GMB dat de EU na het sluiten van het TTIP vrijhandelsverdrag met de VS overspoeld zal worden met tot nu toe verboden zwaar giftige chemicaliën die erom bekend staan kanker, geboorteafwijkingen en ontwikkelingsstoornissen te veroorzaken.

In 2014 bleek uit een onafhankelijk onderzoek van het Global Development & Environment Institute dat van de beloofde stimulatie van de werkgelegenheid in Europa niets terecht zal komen, en er de komende 10 jaar juist 583.000 banen verloren zullen gaan. Ook zullen de gemiddelde lonen in Noord Europa jaarlijks met maar liefst € 4848,- dalen als gevolg van het TTIP.

‘Veiligheid en gezondheid burgers op het spel’

De Europese Commissie beweert dat het TTIP de Europese economie een impuls van € 120 miljard kan geven, maar critici houden vol dat alleen al het feit dat de onderhandelingen achter gesloten deuren worden gehouden bewijst dat naast de werkgelegenheid en het inkomen ook de veiligheid en de gezondheid van de Europese burgers doelbewust op het spel worden gezet.

Teken petitie voor referendum over TTIP

Om al deze redenen is er een online petitie gestart voor een referendum over het TTIP– en CETA verdrag (CETA: vergelijkbaar verdrag met Canada). Wij roepen iedereen op om deze petitie, die al bijna 121.000 handtekeningen heeft gekregen, te ondertekenen (let op: u krijgt na afloop een email waarmee u uw ondertekening moet bevestigen, anders telt deze niet mee). Zodra de 300.000 zijn gehaald, heeft de regering geen andere keus dan een referendum te organiseren. Het grote succes van het recente Oekraïne referendum bewijst dat ondertekening wel degelijk zin heeft!

Xander

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Britse reactie op Obama’s pleidooi voor EU en TTIP: Waarom luisteren naar president die wereld in chaos stortte?

Obama wil door middel van TTIP vrijhandelsverdrag Europa economisch en politiek op de knieën dwingen

Lachend samenwerkend, en zoals gebruikelijk alle protesten van de gewone man volledig negerend, aan de economische en maatschappelijke ondergang van  Europa.

De reacties in Groot Brittannië op Obama’s onbeschaamde inbreuk op de regel dat je je als regeringsleider niet bemoeit met de interne aangelegenheden van een andere bevriende staat, waren niet mals. Zowel het pro-Brexit als het anti-Brexit kamp waren onthutst dat Obama met dreigementen eiste dat het land lid van de EU blijft. In een redactioneel commentaar in The Telegraph wordt gewezen op Obama’s ‘prestaties’, of beter gezegd: het gebrek hieraan, in de afgelopen 7,5 jaar. ‘Waarom zouden we luisteren naar een president die de wereld in chaos heeft gestort?’

 

Obama eist acceptatie TTIP

In het commentaar van Janet Daley wordt als eerste aanstoot genomen aan het feit dat Obama de vele Amerikaanse soldaten aanhaalde die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij het beschermen van een onafhankelijk Groot Brittannië. ‘Had Obama überhaupt enig benul dat hij de Britse kiezers nu juist opdraagt om de onschendbare principes van een democratisch aansprakelijke regering en zelfbeschikking op te geven, precies waar de Amerikaanse en Britse strijdkrachten hun ultieme offer voor brachten?’

Zoals met zoveel uit- en toespraken van Obama wordt ook nu de vraag gesteld ‘of deze bizarre interventie niet nog cynischer had gekund, of dat hij opzettelijk verkeerd geïnformeerd’ was. Het schijnt dat Obama met zijn vurige pleidooi voor het TTIP (Trans Atlantische Vrijhandelsverdrag), wat volgens onafhankelijke onderzoeken de doodsteek zal zijn voor de Europese economie en werkgelegenheid, enkel de handelsbelangen van het Amerikaanse bedrijfsleven op het oog heeft.

‘Dit was geen waarschuwing, maar een dreigement’

Obama dreigde zelfs dat bij een Brexit een nieuw handelsverdrag met de VS wel eens 10 jaar op zich zou kunnen wachten. Wel, daar zal de Britse bevolking waarschijnlijk juist heel blij mee zijn, want met het TTIP krijgen grote multinationals vrijwel onbeperkte macht over de bevolking en zelfs over onze parlementen. Het zullen dan bedrijven zoals het gehate Monsanto zijn die bijvoorbeeld gaan bepalen wat we wel of niet ‘mogen’ eten en drinken.

‘Dit was geen waarschuwing, dit was een dreigement,’ stelt Daley dan ook. ‘Blijf in de EU en maak vrij baan voor Amerikaanse concurrenten, of anders… De boodschap van deze in een fluwelen handschoen verpakte ijzeren vuist is dat Obama wil dat wij in een monolithisch, homogeen handelsblok blijven, waar het makkelijker zakendoen mee is. Met andere woorden: wij moeten onze juridische onafhankelijkheid en parlementaire zeggenschap opgeven voor het voorzichtige economische herstel in Amerika.’

Er is echter geen enkele indicatie dat de Amerikanen bereid zijn om hetzelfde voor ons te doen. Geen enkel offer van Washington, helemaal niets. En dat terwijl Obama op internationaal politiek vlak verantwoordelijk is voor ‘de meest dramatische ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar’.

Verkeerde inschatting spanningen met Rusland

Jammer genoeg gaat ze dan op de politiek-correcte toer door Obama verantwoordelijk te houden voor de acties van de Russische president Vladimir Putin, omdat Obama Oost Europa ‘in de steek’ zou hebben gelaten, wat deze landen zou blootstellen aan de ‘agressie’ van Rusland, en het accepteren van de ‘annexatie’ van de Krim, wat in werkelijkheid een 100% democratische aansluiting was. Ook krijgt Obama de schuld van het aanblijven van de Syrische president Assad, ‘proxy’ van Rusland, die zeer ten onrechte de schuld krijgt van de massale moslim migrantenstroom naar Europa.

Zoals onze lezers al lang weten zijn het juist de Amerikanen die de burgeroorlogen in Oekraïne hebben veroorzaakt door een illegale fascistische staatsgreep tegen de wettig gekozen regering te steunen, en zijn het dezelfde agressief provocerende Amerikanen die nu steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar de grenzen met Rusland sturen. Behalve dat Obama de Europeanen economisch en politiek op de knieën wil dwingen, probeert hij ook nog eens een nieuwe grote oorlog op ons continent te ontketenen.

‘EU biedt mij enkel voordeel, maar toch stem ik voor uittreding’

‘Het opheffen van de grenscontroles in de EU, gecombineerd met het unilaterale Duitse besluit om de massale binnenkomst aan te moedigen, heeft een levende hel doen ontstaan waarin georganiseerde mensensmokkelaars op industriële schaal kunnen opereren,’ stelt Daley dan wel terecht.

‘Toen dit (Brexit) referendum begon, wist ik niet wat te stemmen, want het lidmaatschap van de EU is dagelijks vrijwel uitsluitend een voordeel voor mij,’ vervolgt ze. ‘Maar ik geloof in democratische legitimiteit, wat betekent dat we aandacht moeten geven aan mensen die mijn voordelen niet hebben. Moet ik dus kiezen voor eigenbelang of voor politieke principes? Gezien de campagne, met zijn gewetenloze pogingen om het moedige kiezersvolk te tiranniseren en te terroriseren, heb ik mijn keus gemaakt: ik zal stemmen vóór Uittreding.’

Juist het feit dat uitgerekend iemand die toegeeft dat de EU haar enkel voordelen heeft gebracht, toch voor het verlaten van de Unie gaat stemmen, vonden wij –ondanks haar volledig verkeerde inschatting van het ontstaan van de gespannen verhoudingen met Rusland- opmerkelijk genoeg om onder uw aandacht te brengen.

Omdat het aantoont dat er gelukkig nog steeds mensen in de gevestigde orde zijn, die inzien dat zowel de EU als het TTIP –wat ook de Duitse bondskanselier Merkel er ondanks massale protesten (3) zo snel mogelijk doorheen wil drukken (2)- een einde maken aan de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de gewone burgers – van u en mij. En die daar weigeren aan mee te werken, omdat ze beseffen welke afschuwelijke gevolgen dit uiteindelijk voor onze vrijheid, vrede en welvaart zal hebben.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://www.xandernieuws.nl