Wat vindt Sylvana van Turkse slaven?

Leon+de+Winter

1 juni 2016

Leon de Winter

In November 2014 kon de huidige president van Turkije, Recep Erdogan, de wereld verblijden met de mededeling dat niet Columbus maar moslims Amerika hadden ontdekt. Dat is kolder, maar mensen als Erdogan laten zich niet perse door feiten leiden: het gaat hysterici zoals de Turkse leider om het delirium van het eigen gelijk. Er is op de Amerikaanse continenten nooit iets ontdekt wat op een islamitische aanwezigheid zou duiden voordat Columbus er landde, maar Erdogan zwelgt in de almacht van zijn fantasieën, en wie houdt hem tegen?

Daarbij is de opmerking dat iemand Amerika zou hebben ontdekt behalve de oorspronkelijke Amerikanen zelf – die voor het einde van de laatste grote ijstijd vanuit Azië te voet de droge Bering Straat overstaken – behoorlijk cultureel-chauvinistisch, zoals dat tegenwoordig heet, en misschien zelfs racistisch, maar dat laatste laat ik aan de deskundigen over.

In 2014 was Erdogan op dreef. In een andere speech benadrukte hij dat vrouwen echt niet gelijk zijn aan mannen. Gelijk in respect, zei hij, maar ze moesten vooral niet denken dat zij maatschappelijk zij aan zij met mannen konden functioneren. „Het is tegen de natuur”, zei hij.

Misschien is dat zo. De natuur belast ons met rolpatronen die de relaties tussen mannen en vrouwen behoorlijk lastig maken. Maar om de grillen van de natuur te begrenzen hebben we cultuur uitgevonden. We laten ons, als het even kan, niet gek maken door de natuur. We willen zoiets natuurlijks als kanker ook graag bestrijden, dus waarom zou dat niet gelden voor de onderdanige ’natuurlijke’ positie van de vrouw?

Bij dit soort thema’s denk ik tegenwoordig vaak: ‘Wat vindt Sylvana hiervan?’

Vindt zij ook, net als die twee vrolijke Erdoganistas met wie zij in de Tweede Kamer het electoraat wil vertegenwoordigen, dat vrouwen vooral niet moeten denken dat zij ten aanzien van bijna elke maatschappelijke positie gelijkwaardig aan mannen horen te zijn?

Erdogan maakt nu bekend dat hij fel tegen geboortebeperking is. „Wij zullen onze nakomelingen vermenigvuldigen”, zei hij eergisteren in een toespraak op tv, in Turkije live uitgezonden. In 1950 waren er wereldwijd 435 miljoen moslims en in 2020 zullen naar verwachting meer dan twee miljard moslims op aarde rondlopen – er wordt dus hard gewerkt aan het vermenigvuldigen. Maar voor Erdogan niet hard genoeg.

Kan Sylvana, nu zij zich verbonden heeft met twee Erdoganistas, zeggen dat Erdogan uit zijn nek kletst en zich niet moet bemoeien met haar pillenstripjes?

WITTE SLAVEN

Sylvana onthoudt zich inmiddels van uitspraken over de Armeense genocide. Voor veel Turken maakt het niet uit dat die massamoord uitputtend is onderzocht en aangetoond; zij weigeren de feiten te aanvaarden, ook al liggen die inmiddels een eeuw terug en vond de genocide plaats ten tijde van het Ottomaanse Rijk. De Erdoganistas kunnen niet anders, hun hart ligt bij hun held Erdogan en bij zijn droom het Ottomaanse kalifaat nieuw leven in te blazen, maar wat heeft Sylvana in hemelsnaam met het Ottomaanse Rijk? Weet zij dat daar tot in de twintigste eeuw slavernij voorkwam? Dat slavernij een massaal en structureel aspect was van dat rijk, dat – leuk om te weten – ook talloze witte Europese slaven hield?

Ja, wat vindt Sylvana hiervan? Zij heeft zich verbonden met Erdoganistas en moet opeens meningen verkondigen – of zich er juist van onthouden – over Grote Historische Dingen.

Weet zij dat er niet alleen een Armeense genocide heeft plaatsgevonden, maar ook een Griekse genocide? Weet zij dat tot in de twintigste eeuw in het Ottomaanse Rijk grote Griekse gemeenschappen bestonden? Weet zij dat die allemaal door de Ottomanen zijn verwoest, in dezelfde periode als de Armeense genocide, met naar schatting een half miljoen doden? De Ottomanen waren niet bang voor een etnische zuivering meer of minder. De Ottomanen vormden een nietsontziende imperiale en koloniale macht die niet alleen het huidige Turkije van de Griekse christenen heeft gestolen, maar ook de Balkan, en die ook serieuze plannen had de rest van Europa in te lijven.

Als dat was gelukt, had ik nooit de vraag kunnen stellen ’wat vindt Sylvana hiervan?’ Het antwoord daarop ligt voor de hand. In het kalifaat hielden de sultans en kaliefen er uitgebreide harems op na. Mooie seksslaven waren kostbare handelswaar bij de Ottomanen.

Erdogan wil open grenzen met Europa en roept moslims op de pil door de plee te trekken; mag ik een beetje onrustig worden, of verbind ik door mijn argwanende aard twee dingen die ik uit elkaar moet houden?

Gezien door moderne ogen waren de Ottomaanse imperialisten de overtreffende trap van westerse imperiale machten. Geen westerling zal tegenwoordig pleiten voor herstel van het Britse Rijk. Maar Turkije wordt geleid door een man die het Ottomaanse Rijk unverfroren bewondert en zich als burgemeester van Istanbul een keer liet ontvallen: „Democratie is zoals een trein: wanneer je je bestemming hebt bereikt, stap je uit.”

Ja, Sylvana, wat vind jij hiervan? Mag jij denken van DENK? Of schuif je alle kritiek ten aanzien van jou weg als discriminatie?

Bron: http://www.telegraaf.nl