Uit het nieuws 07-12-2017 (2)

Door: Franklin ter Horst

Trump erkent Jeruzalem officieel als hoofdstad Israël

Donald Trump heeft zoals beloofd, Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend. Wat Trump heeft gedaan is overigens niets anders dan het ten uitvoer te brengen wat het Amerikaanse Congres al op 24 april 1990 met overweldigende meerderheid heeft besloten: Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël Ook beloofd hij de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te zullen verplaatsen maar heeft daarbij geen datum genoemd. Volgens zijn staf kan dat nog wel drie tot vier jaar duren. Trump zal net als zijn voorgangers voorlopig nog ieder half jaar zijn handtekening blijven zetten onder een document dat uitstel van de verhuizing bevestigt en dat terwijl deze verhuizing al in 1995 is besloten d.m.v. het “Jeruzalem Embassy Relocation Act (S.2737).

Deze wet bepaalt dat de Amerikaanse ambassade (uiterlijk al in 1999) in Jeruzalem moest zijn gevestigd. De wet bevat echter een clausule die de zittende president de mogelijkheid geeft om tot een half jaar uitstel over te gaan, wanneer deze van mening is dat Amerikaanse veiligheidsbelangen in het geding zijn. Sinds 1999 heeft elke zittende president – Bill Clinton, George W. Bush en Barack Hussein Obama – ieder half jaar dit uitstel opnieuw ondertekent. In totaal 48 keer.

Even los van het feit dat Trump Jeruzalem nu als hoofdstad van Israël heeft erkend, kan de vraag gesteld worden wat hij met deze beslissing beoogd. Is het zijn liefde voor het land en het volk van Israël, of spelen er andere belangen een rol. Belangrijk te weten is dat net als verschillende Joodse organisaties in Israël, ook de Vrijmetselaars Jeruzalem tot hoofdstad hebben verkozen om daar op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden hun tempel te bouwen van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan regeren. Wie weet heeft Trump met zijn beslissing Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, hier een belangrijke aanzet toe gegeven. Niets gebeurt namelijk onvoorzien of toevallig!

Diverse personen en organisaties in Israël hadden Donald Trump eerder al opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. In november 2016 vroegen een groep vooraanstaande Israëlische rabbijnen aan Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van Perzië, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Prof. Rabbi Hillel Weiss, een woordvoerder van het Sanhedrin, noemde in Israel National News de huidige politieke situatie, waarin de twee belangrijkste nationale leiders van de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, historisch gezien ongekend.

Niet vergeten moet worden dat los van de wereldleiders met Jeruzalem van plan zijn, het God Zelf is die deze stad heeft uitgekozen voor zijn volk. Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God “Mijn stad” heeft genoemd. Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van Israël vervult.

Psalm132: 13-14 Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.

Jeruzalem is al ruim 3000 jaar de ongedeelde hoofdstad van de kinderen van Israël en daarom hebben zij de claim op Jeruzalem terecht nooit opgegeven. Het is hun “Eeuwige stad “. Er woonden al 1600 jaar Joden in Jeruzalem voordat de moslims hun intrede in de geschiedenis deden. De stad Jeruzalem behoort aan het Joodse volk. God heeft hen deze stad gegeven. Niet voor bepaalde tijd maar voor eeuwig. Daarom is Jeruzalem uniek onder de steden van de wereld, maar juist daarom maakt het haar tot een voortdurend brandpunt van botsende volken en religieuze belangen.

De beslissing van Trump heeft tot tal van afkeurende reacties geleid. De Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas waarschuwde Trump voor “gevaarlijke gevolgen”. De Turkse vicepremier Bozdag schreef op Twitter: “Het zal de regio en de wereld in een vuur werpen zonder een einde in zicht”. Ook Arabische leiders wezen op gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid in de regio. En natuurlijk kwam ook EU-buitenlandcoördinator Mogherini weer met veroordelende reactie en zei dat elke actie die een tweestatenoplossing ondermijnt, voorkomen moet worden. Maar figuren die dat roepen zijn in diepe slaap want Mahmoud Abbas en trawanten willen geen vrede. De Palestijnse minister van Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbasch maakte dat nog eens goed duidelijk met de opmerking dat het politieke vredesproces met Israël slechts een onderdeel is van een groter plan om hun vijand te verslaan. Mogherini en al die andere ‘deskundigen’ geven met hun uitspraken de Palestijnse messentrekkers weer legitimiteit een nieuwe ronde van geweld in te luiden.

Trumps beslissing vindt inmiddels navolging want ook Tsjechië, en diverse Afrikaanse landen zijn van plan Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Franklin ter Hors

Uit het nieuws 07-12-2017

Door: Franklin ter Horst

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 7) (vervolg van de ruiter op het rossig/rode paard)

Rusland is bezig de machtigste natie van de wereld te worden.

Volgens Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de ‘wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht’ en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken. Deze raket werd tot begin 2016 het meest geavanceerde nucleaire wapen beschouwd, maar in 2016 maakte Moskou bekend met succes een nieuwe intercontinentale ballistische raket te hebben getest genaamd ‘Sarmat’, die de bijnaam ‘Satan 2’ heeft gekregen.

Deze raket zal in 2018 in gebruik worden genomen en zo’n 10 tot 12 kernkoppen met een totale vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich mee dragen, en complete landen en landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart kunnen vegen. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket overal ter wereld doelen kan vernietigen. Met de lancering van één zo’n raket kan een gebied ter grote van Frankrijk of Texas totaal worden vernietigd.

De Sarmat met de bijnaam “Satan 2”

De profeet Jesaja beschrijft onder meer met verontrustende accuratesse een nucleaire winter, een periode van abnormale koude en duisternis na een nucleaire oorlog, waarbij rook en stof de atmosfeer van de aarde verduistert zodat de zonnestralen niet meer kunnen doordringen. Jesaja 13:10  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

De regeringsleiders van Rusland hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken wanneer Washington hen daar toe dwingt. Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. Het is in het verleden bijna een paar keer tot het inzetten van kernwapens gekomen. Zo besloot Nikita Chroesjtsjov president van de Sovjet Unie in 1962 tot het plaatsen van raketten op Cuba. Als antwoord daarop dreigden de Verenigde Staten in 1963 met een kernaanval. Deze zogeheten Cubaanse raketcrisis was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog. Ook de Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen overwogen tot de inzet van kernwapens.

Het “grote zwaard” dat aan de ruiter op het rossig/rode paard werd gegeven lijkt niet alleen een verwijzing naar een komende wereldoorlog, maar ook naar het gebruik van atoomwapens. Volgens officiële tellingen bezitten de Verenigde Staten en Rusland ieder ruim 10.000 kernbommen, genoeg om de hele aarde te verwoesten. En dat allemaal in één verblindende flits. In Nederland, Duitsland, Engeland, Italië, België en Turkije liggen nog steeds 480 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Vanaf 1945 hebben atoomgrootmachten rond de 2000 kernproeven gehouden met een vernietigend effect op het milieu en op de bevolking in de testgebieden. Sommige gebieden zijn door de testen voor duizenden jaren onbewoonbaar geworden.

Ontploffing van “Ivy Mike” de eerste waterstofbom in 1952

Het meest gruwelijke wapen wat de mens tot dusver heeft ontwikkeld is de waterstofbom. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilo. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. In het boek Openbaring staat het verhaal over de “Zeven schalen van Gods gramschap”die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten.

Openbaring 16:21 “En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.”

Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het “Attisch-talent” en het “Aiginetisch-talent”. Het eerste talent bedroeg ca 26 kilo en het tweede ca 41 kilo. Volgens de Larousse Encyclopedie, deel 22, bladzijde 639, is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Doomsday Clock

Een groep prominente wetenschappers heeft op 22 januari 2017, de Doomsday Clock op tweeënhalve minuut voor twaalf gezet. De achterliggende gedachte is dat om twaalf uur de „dag des oordeels” aanbreekt. Vladimir Poetin en Donald Trump worden aangewezen als hoofdschuldigen voor de naderende doemsdag.

De Doomsday klok is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Buletin of Atomic Scientist, een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Men maakt zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran.

Doomsday Clock

Ook in vele oude geschriften komen beschrijvingen voor van alles vernietigende wapens die bijzonder veel lijken op de kernwapens van onze tijd. Een voorbeeld van deze wapens vindt men in Indiase Epos de Mahabharata. De beschrijvingen zijn realistisch en indrukwekkend. Het is een klassieke vertelling van een oorlog waarin ‘goden’ onderling strijd leveren.

,,Het onbekende wapen is een stralende bliksem een alles verwoestende bode des doods die allen die behoorden tot de steden Vrisjni en Andhaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken en de vogels in het veld werden geheel wit. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigt. De bliksem zonk ineen en werd tot fijn stof. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het water van de rivieren begon te koken waardoor alle dieren in het water stierven. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als na een enorme brand viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord.”

Kwamen de gevallen engelen onderling in oorlog? Schoten zij raketten af en lieten zij uit onbekende vliegende objecten op kernbommen gelijkende wapens vallen? Wat de oude kroniekschrijvers bericht hebben kwam dat uit een macabere fantasie voort zoals velen geloven, of is wat ze hebben overgeleverd ooit een echt gebeurde werkelijkheid geweest? Geesten hebben geen wapens en de ‘demonen’ waren wezens van vlees en bloed. De omschreven gebeurtenissen zijn bewijzen dat de Macht der duisternis, over machtige middelen kan beschikken.

De ruiter op het zwarte paard 

En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! 

Openbaring 6:5-6  En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. 

Deze keer zag Johannes een zwart paard met zijn berijder. De betekenis van deze kleur roept doorgaans onaangename gevoelens op. Vanouds wordt de kleur zwart immers verbonden met tegenspoed, honger, schaarste en gebrek. In Klaagliederen staat: Klaagliederen 5:10 “Onze huid gloeit als een oven door de brand van de honger.” Job gebruikt dezelfde beeldspraak om zijn ellende daarmee tot uitdrukking te brengen: Job 30:30-31 “Mijn huid is zwart en laat van mij los, mijn gebeente brandt van koortsgloed; mijn citerspel werd tot rouwklacht, mijn fluitspel tot bitter geween!” Zwart is de kleur van ellende en rouw! 

In Jesaja 50:3 staat: “Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun een rouwgewaad tot bedekking!”In Jeremia 4:28 staat: “Hierom zal de aarde treuren, en de hemel boven rouw dragen, omdat Ik het gesproken en besloten heb.” De ruiter op het zwarte paard brengt een nieuwe ramp over de aarde: honger en schaarste!

Vlak voordat de berijder op zijn paard wegstormt, is hij te zien in heel zijn profetische verschrikking.

Net als de beide ruiters die hem vooraf zijn gegaan kwam ook de ruiter op het zwarte paard bepaald niet met lege handen. De eerste ruiter droeg een boog, de tweede een groot zwaard en de derde had een weegschaal in zijn hand. Het wegnemen van de vrede door de ruiter op het rode paard zal namelijk niet alleen politieke, maar ook sociale en vooral economische ontreddering tot gevolg hebben. Als alle volken door het openen van het tweede zegel oorlog tegen elkaar zullen voeren, dan zal wereldwijd het gehele maatschappelijke leven ontwricht worden, waardoor de economie uiteraard in het slop zal raken met een enorme voedselschaarste als gevolg. En daarom heeft de ruiter op het zwarte paard een weegschaal in zijn hand.

Deze weegschaal symboliseert de voedselschaarste en duidt op het nauwkeurig afmeten en de zorgvuldige distributie van wat er aan levensmiddelen nog beschikbaar is. De meest noodzakelijke voedingsmiddelen zullen zeer schaars zijn en om deze reden tegen woekerprijzen worden verkocht. De weegschaal, die de derde ruiter bij zich heeft, speelt daarbij een cruciale rol. In tijden van voedselschaarste en hongersnood moest het nog aanwezige voedsel in porties worden afgewogen, en daarvoor was een weegschaal, die ook ‘balans’ werd genoemd, onmisbaar. Het principe van een balansweegschaal was heel eenvoudig: het onbekende gewicht van de goederen moest in evenwicht gebracht worden met een combinatie van bekende gewichten.

De derde ruiter van de Apocalyps stelt het grootste onrecht sinds mensenheugenis aan de kaak. De Elites die in dienst van de antichrist de wereld besturen leven in overvloed, terwijl miljoenen anderen wegkwijnen.

De profeet, Amos, spreekt over de rijke kooplieden, de uitbuiters van zijn tijd, die de armen onderdrukten en uitzogen in plaats van ze te helpen: Amos 8: 4-6  “Hoort dit gij die fel zijt op de arme, om de weerlozen des lands te vernietigen, denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, dat wij graan te koop aanbieden met verkleining van de efa (een kleine maat), met vergroting van de sikkel (de prijs), met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal, ten einde de geringen te kopen voor geld en de arme om een paar schoenen; en wij verkopen afval voor graan wij verkopen afval voor graan! ”

Het zwarte paard en zijn berijder zijn Gods waarschuwing voor het menselijk lijden dat voor de deur staat. Er is een onvergelijkbaar zwarte dag op komst. Wanneer het antichristelijk systeem, of zijn dictator, zoals de Bijbel voorzegt, voor een betrekkelijk korte tijd het heft in handen neemt, zal het met een meedogenloos regime de distributie van voedsel in de wereld ter hand nemen. Dat betekend tevens dat zij die het merkteken 666 (Openbaring 13:16-18) hebben geweigerd niet meer kunnen kopen nog kopen. Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Het getal drukt het wanhopige proberen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest.

Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn.

Eén van de grootste problemen in onze tijd is de enorme voedselschaarste in sommige werelddelen. Dit zal alleen maar toenemen, naarmate we het einde van het huidige wereldbestel naderen. Terwijl vandaag miljoenen mensen honger lijden, zijn de wereldleiders druk bezig zich tot de tanden toe te bewapenen. In 1953 hield de toenmalige Amerikaanse president Dwight D.Eisenhower een toespraak voor de Amerikaanse bond van dagbladuitgevers, en zijn woorden maakten een diepe indruk op de aanwezigen:,,Elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van haar kinderen… Dit is niet een goede manier van leven. De mensheid hangt onder een dreigende oorlogswolk, aan een ijzeren kruis.” Met het geld dat de wereldleiders vandaag aan bewapening uitgeven zouden gemakkelijk alle hongerende monden gevoed kunnen worden. De voormalige leider van de Sovjet Unie, Nikita Chroesjtsjov zei toen hij het over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog had: ,,De overlevenden zullen jaloers zijn op de doden.” 

Wordt vervolgd 

Franklin ter Horst

Uit het nieuws 04-12-2017

Door: Franklin ter Horst

 De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 6) (vervolg van de ruiter op het rossig/rode paard)

God zal de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen.

Diverse deskundigen waren van mening dat na beëindiging van de 2e Wereldoorlog, nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd vanwege het toenemende aantal conflictgebieden in de wereld. Men acht een nieuwe wereldoorlog niet meer uitgesloten. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. Islamitische barbaren laten zien dat ze maar één doel hebben en dat is door middel van het zwaard proberen de wereldheerschappij te bemachtigen. Daarnaast is de toonzetting tussen de wereldleiders dreigend en oorlogzuchtig. De toenemende spanningen tussen bijvoorbeeld het westen en Rusland is verontrustend. De verantwoordelijke politici houden de bevolking voor dat het allemaal wel weer goed komt, maar wanneer we de Bijbelse profetieën en het boek Openbaring goed verstaan, zal dat pas gebeuren ná de terugkomst van de Here Jezus. De wereldleiders die thans de dienst uitmaken hebben de Bijbel uit hun denkwereld verbannen, en zijn gezien hun handelen werktuigen ‘van de vader der leugen’ geworden. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten.

Het is al lang geen geheim meer dat er een groep machthebbers (Elite) bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerd politiek, religieus en economisch systeem. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ‘sterke man’ die boven de partijen staat en die aan alle onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt.

Afbeeldingsresultaat voor World governmentHet gaat bij de Elite om een goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in één wereldomvattend bestuurssysteem. Daarvoor hebben ze de beschikking over samenzweringsgroepen waaronder de Council on Foreigh Relations(CFR), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergs en de Bohemian Grove. Daarnaast bestaan er nog diverse andere organisaties die een bijdrage leveren de “Nieuwe Wereld Orde” tot stand te brengen. Groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen.

Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Tot één van de plannen van de NWO behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Satan. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering.

Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Allerlei occulte organisaties en overheden, daarbij driftig geholpen door een groot deel van de media, zijn druk in de weer de plannen van de “Elite” uit te voeren. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is.

In alle ‘uitgelekte’ NWO-programma’s blijkt de verzwakking, resp., vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het “Grote complot”.

De doelstelling van de Elite is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige bedoelingen.” Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde.

Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurt op een oorlog met Rusland. Er vindt momenteel een enorme militaire opbouw van de NAVO plaats langs de Russische grens. Klik hier voor een video over enorme aantallen Amerikaanse militaire voortuigen in Polen.

Afbeeldingsresultaat voor NATO military long site de border of Russia

In oktober waarschuwde Bob Corker, voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen dat Donald Trump een Derde Wereldoorlog zou kunnen uitlokken. Hij verwees daarbij naar Trumps dreigementen aan het adres van enkele landen.

Het feit dat aan de ruiter op het rossig/rode paard een groot zwaard gegeven wordt, duidt er op dat het hier gaat om oorlogen, mogelijkzelfs atoomoorlogen. Overal om ons heen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. 

Het begint met onvrede, oproer en rellen en zal uitmonden in burgeroorlogen. Maar daar blijft het niet bij! Terreuraanslagen, schending van de mensenrechten, rassenrellen, strijd tussen de ene bevolkingsgroep tegen de andere zullen door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard eerst leiden tot lokale oorlogen en zich in toenemende mate over de hele aardbol uitbreiden tot een totale wereldoorlog met ongekende wreedheden!

De oorlog van Gog en Magog is niet de enige oorlog die door de ruiter op het rode paard wordt ontketend, want de oorlog die door de profeet Ezechiël werd geprofeteerd, zal zich alleen maar in het Midden-Oosten afspelen en zal daarom slechts één van vele oorlogen zijn. In de profetie over de ruiter op het rossig/rode paard zal de vrede namelijk van de hele aarde weggenomen worden. Dit wil dus zeggen, dat er sprake is van een wereldomvattende oorlog zodat er nergens meer vrede zal zijn en dat er op de hele aarde bloedige oorlogen zullen woeden.

Jezus, zei het al in Matthéüs 24:6 “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere…dat alles is het begin van de weeën! 

Dat met het beeld van de ruiter op het rossig/rode paard derhalve niet de laatste grote oorlog van Armageddon bedoeld kan zijn, zoals velen menen, blijkt uit het feit, dat Jezus benadrukt, dat de oorlogen en geruchten van oorlogen nog niet het einde zijn, maar slechts het begin van de weeën. De eerste ruiter op het witte paard zal bij het verbreken van het eerste zegel een schijnvrede tot stand brengen, maar de tweede ruiter op het rossig/rode paard zal deze vrede bij het verbreken van het tweede zegel weer van de aarde wegnemen. Deze oorlogen zullen dus vóór de Grote Verdrukking plaatsvinden.

Wie het wereldnieuws een beetje volgt ziet dat er grote ongunstige veranderingen plaatsvinden en daarom lijkt het erop dat de wereld aan de vooravond staat van gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten is voorzegd. De Bijbel maakt duidelijk dat bepaalde volken die in Oud Testamentische tijden in het Midden Oosten voorkwamen, onbelangrijk zouden worden maar in de verre toekomst opnieuw van zich zouden doen spreken. Ze zouden uit hun slaap ontwaken om opnieuw een rol op het wereldtoneel te spelen. Jeruzalem is vandaag omringd door legerkampen. De volken waarom het gaat zijn onder meer Egypte, Filistea, Tyrus en Sidon (het huidige Libanon), Edom, Moab en Ammon, (het huidige Jordanië), Perzië (het huidige Iran) en Babylonië (het huidige Irak). De leiders uit deze landen en de diverse terreurbewegingen maken keer op keer duidelijk geen vrede met Israël te willen. Maar Israël is na tweeduizend jaar ballingschap niet naar het aloude thuisland teruggekeerd om zich nogmaals te laten verjagen. En dat zullen de vijanden gaan ervaren.

In Saoedi-Arabië klinkt de oorlogstrom richting Iran steeds luider. De kans op een militaire krachtmeting tussen dit land en Iran is steeds waarschijnlijker. Het Saoedische koningshuis is van plan de Iraanse opmars in de regio te stoppen. Wat daarbij opvalt, is dat ze daarbij niet alleen gesteund worden door de Verenigde Staten maar ook door Israël, het land waar ze zelfs geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman beschuldigt Iran van ‘militaire agressie’ door het leveren van ballistische raketten aan de rebellen in Jemen en noemde dat een oorlogsdaad. Dank zij Barack Hussein Obama die na de nucleaire deel met Iran, miljarden dollars aan bevroren tegoeden vrij gaf, konden de Iraanse Ayatollahs Hezbollah, Hamas en andere terreurgroepen weer van de nodige financiële middelen voorzien. Allemaal moslimterreurbendes die Israël van de wereldkaart willen verwijderen.

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling want Peking bewapent snel en grootschalig. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. De ene na de andere onderzeeër loopt van stapel en de Amerikaanse admiraals spreken al van een ultieme nachtmerrie. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.

Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet meer uitsluit. Het land bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen.

Oorlogsdreiging tussen India en Pakistan

Het lijkt rustig maar er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire specialisten gezien als het potentieel één van de gevaarlijkste conflicten ter wereld. Sinds 1947 hebben India en Pakistan al drie keer aan de rand van een nucleaire oorlog gestaan waarbij telkens Kasjmir de inzet van de oorlog vormde. Kasjmir is strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de aanwezigheid van grondstoffen.

Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele oorlog om Kasjmir. Kasjmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kasjmir een constante aanwezigheid van 600.000 militairen.

Ook Noord-Korea is de laatste tijd weer uitvoerig in het nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea in felle bewoordingen gewaarschuwd te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op „vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen” als het niet inbindt. De spanning loopt steeds verder op vanwege aanhoudende Noord-Koreaanse nucleaire- en rakettesten. Analisten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA concludeerden dat het stalinistische regime een kernkop heeft geproduceerd die klein genoeg is om op intercontinentale ballistische raketten te bevestigen.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong un

Het land zou met zo’n projectiel vermoedelijk het Amerikaanse vasteland kunnen treffen. Noord-Korea suggereerde dat het bereid is kernwapens te gebruiken als de VS militaire actie ondernemen. Minister Jim Mattis (Defensie) waarschuwde in augustus 2017 dat een militair conflict met Noord-Korea ongekend bloedig zou zijn. Mattis wees erop dat de dichtbevolkte Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul binnen het bereik valt van honderden artilleriekanonnen en raketwerpers van Noord-Korea. In en rond Seoul wonen circa 25 miljoen mensen.

Noord-Korea zegt op 3 september 2017 een waterstofbom te hebben getest die op een intercontinentale raket kan worden gemonteerd. Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid. Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Berichten over de mogelijke dreiging van Noord Korea met een zogenaamde EMP aanval zijn weer volop in het nieuws.

Wordt vervolgd

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 30-11-2017

Door: Franklin ter Horst

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 5) (vervolg van ruiter op het rossig/rode paard)

De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal want voorbeelden van enorme “slachtingen” zijn er in de vrij recente geschiedenis genoeg.

De 1ste Wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde, heeft ± 20 miljoen mensen het leven gekost. Het dodental onder het bewind van de Russische leider Lenin wordt op 10 miljoen mensen geschat. Tussen 1894 en 1922 zijn er ± anderhalf miljoen Armeniërs door de Turken vermoord. Het aantal doden onder het bewind van Stalin wordt geschat op 20 tot 42.8 miljoen. De Chinese Mao Zedong, joeg 40 tot 72 miljoen Chinezen de dood in met zijn communistische revoluties. In Nederland lopen nog een aantal vooraanstaande figuren rond die sympathiseerden met onder meer de massamoordenaars Stalin en Mao.

De Tweede Wereldoorlog heeft ongeveer 55 miljoen mensen (soldaten en burgers) het leven gekost. Rusland verloor zo’n 20 miljoen mensen waarvan 13 miljoen militairen. De Vietnamoorlog koste ± 2.5 miljoen doden waaronder 58.200 Amerikaanse militairen. Tijdens de 1ste Golfoorlog van 1990-1991 verloren 86.000 Iraakse mannen, 48.000 vrouwen en 32.000 kinderen het leven en de gevolgen hiervan vlak na de oorlog. Op de beruchte Snelweg des Doods  viel de Amerikaanse luchtmacht op 26 en 27 februari Iraakse troepen en burgers aan die zich uit Koeweit aan het terugtrekken waren. Ze vernietigde eerst de eerste en laatste voertuigen en bombardeerde hierna herhaaldelijk de klemzittende overige voertuigen. Duizenden Iraakse militairen en burgers werden levend verkoold (ongeveer 2000 verkoolde voertuigen werden achteraf geteld). Dit gebeurde ondanks het feit dat de VS hadden beloofd dat de terugtrekkende Iraakse troepen en burgers ongemoeid Koeweit zouden kunnen verlaten. Zie ook deze video en deze.

De snelweg naar de dood

Tijdens de in maart 2003, door George W.Bush en trawanten ingezette 2e Golfoorlog koste aan bijna 1,4 miljoen Irakezen het leven. Daarnaast vielen er 4700 doden aan Amerikaanse zijde.

De allerzwartste bladzijde in de menselijke geschiedenis was natuurlijk de Shoah (Holocaust) toen 6 miljoen Joden in Hitlers kampen op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk foto’s te maken. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films – zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.” Eisenhower had een vooruitziende blik want er bestaat inmiddels een heel netwerk van Shoahontkenners die d.m.v. boeken, tijdschriften en vooral via internet proberen hun stompzinnige argumenten te bewijzen. Klik hier voor The Auschwitz Protocol een uitvoerig verslag over de gruwelijke gebeurtenissein in het kamp.

Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zo’n 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de “dodenmarsen”. Op het einde van de oorlog begonnen de nazi’s de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

 Dwight Eisenhower

Nog vers in het geheugen licht ook de onvoorstelbare door Hutu’s gepleegde slachtpartij in Rwanda in 1994 waarbij naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli 1994 met onder meer kapmessen om het leven zijn gebracht. De internationale vredesmacht Unamir stond er bij en keek ernaar omdat de Verenigde Naties weigerden hun eigen organisatie toestemming te geven om het moorden te stoppen. De westerse wereld was volledig op de hoogte, maar greep niet in.

En wie herinnert zich niet de met onderscheidingen behangen, Oegandese kannibaal en slachter Idi Amin. Deze dictator heeft naar schatting de dood van 300.000 Oegandezen op zijn geweten. Hij gaf er de voorkeur aan zijn slachtoffers aan de krokodillen te voeren. En wat te denken van de gruwelijke moordpartijen door gedrogeerde kindsoldaten in Liberia en Siërra Leone onder leiding van Charles Taylor. Het werd een slachtpartij die uiteindelijk 150.000 mensen het leven heeft gekost. Lichamen van slachtoffers werden op palen langs de wegen gespietst.

Kannibaal en massamoordenaar Idi Amin

Dan is er nog de andere Afrikaanse kannibaal Jean-Bedel Bokassa. Deze voormalige kapitein van het Franse leger liet zich in 1977 tot keizer van de Centraal Afrikaanse Republiek kronen en regeerde van 1966 tot 1979. De kroon op zijn hoofd was volgepropt met diamanten, en de troon, in de vorm van een adelaar, was van massief goud. Ook deze dictator voedde zijn krokodillen met gevangenen en de keizerlijke ijskasten waren gevuld met mensenvlees. Volgens zijn kok verorberde hij het mensenvlees van zijn geslachte tegenstanders met smaak en liet hij met plezier ook zijn gasten van het mensenvlees ‘genieten’. Zijn vele vrouwen – zeventien – en minnaressen leverde hem 55 kinderen op. In 1979 deed ‘de keizer’ zelf mee aan een sadistische orgie waarbij honderd schoolkinderen op gruwelijke wijze waren afgeslacht omdat zij klaagden over de uniformen die zij verplicht waren te dragen.  Wanneer Satan het voor het zeggen krijgt, rest slechts pure moordlust.

En dan is daar nog de zogenaamde “De Arabische lente” zoals de mainstream media en de wereldleiders de barbaarse slachtpartijen in onder meer Egypte, Libië, Syrië en Irak noemen. Deze “lente” heeft honderdduizenden veelal onschuldige burgers het leven gekost in Syrië en Irak en miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

De staat Israël heeft sinds de oprichting in 1948 te maken met vijanden die de Joodse staat willen vernietigen en het Joodse volk de Middellandse zee in willen drijven. De dag nadat David Ben Goerion de staat Israël had uitgeroepen kregen nauwelijks 650.000 Joodse overlevenden van de Shoah en de Arabische pogroms te maken met een overmacht van 1 miljoen troepen uit Egypte, Syrië, Transjordanië, Libanon, en Irak. Noch Amerika, noch Europa vond het nodig de Arabische landen tot stoppen te dwingen terwijl de aanval volledig in strijd was met VN Resolutie 181. Wat op een vernietiging van Israël had moeten uitdraaien werd een regelrechte catastrofe voor de Arabische legers. Dat Israël deze oorlog won was niets anders dan een mirakel. Jesaja 41:10 -14– vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

Na de oorlog van 1948 volgde onder meer de zesdaagse oorlog van 1967 en de Jom-Kippoer oorlog van 1973. Naast deze oorlogen kreeg Israël te maken met terreur van de door de Russen op het wereldtoneel gezette Egyptenaar Jasser Arafat die zich presenteerde als leider van een niet bestaand Palestijnse volk. Arafat en ook de huidige PLO-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) werden doelbewust door de KGB uitgekozen, getraind en gefinancierd om de PLO te leiden en de Sovjetbelangen in het Midden Oosten te dienen. In de gebieden die onder controle staan van het PLO-bewind in Ramallah en de terreurbeweging Hamas in Gaza, worden de massa’s opgezweept tot barbarisme.

Zowel de Palestijnse terreurbeweging Hamas (drie nederlagen in 2009-2012 en 2014) als de Libanese terreurbeweging Hezbollah (nederlaag in 2006) bedreigen Israël opnieuw met totale vernietiging. Ook dreigt de leider van Hezbollah Hassan Nasrallah bij een volgende oorlog de grenzen van Libanon te zullen openen voor honderdduizenden toegewijde Shiitische strijders uit onder meer Jemen, Afghanistan, Pakistan, Iran en Irak. In de oorlog van 2006 waren ze praktisch volledig uitgeschakeld maar wisten Washington en de Verenigde Naties een totale vernietiging van Hezbollah te voorkomen. Nu staan ze opnieuw zwaar bewapend aan de noordgrens van Israël wachtend op een signaal van Iran om opnieuw een oorlog te beginnen. Israël heeft zich echter goed voorbereid op een volgende oorlog.

Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

Ondanks alle vredesovereenkomsten en alle territoriale toegaven zal de Arabische haat tegen de Joden en hun God blijven bestaan en uit Psalm 83 blijkt dat alle buurlanden van Israël inclusief Filistea/Palestina een verbond met elkaar zullen sluiten om Israël te overvallen en de Joden als volk te verdelgen. Ook deze oorlog zal plaatsvinden als de ruiter op het rode paard komt aanstormen.

In Auschwitz hebben ze geprobeerd het Joodse volk te vernietigen. Een volk dat formidabele en schitterende mensen heeft voortgebracht die de wereld hebben verrast met fantastische uitvindingen waar de wereldbevolking alleen maar profijt van heeft gehad. De Nobelprijzen laten dat zien. De bijdrage van dit volk is in alle geledingen van de wereldgemeenschap voelbaar. Maar Auschwitz was kennelijk nog niet genoeg. De wereld vindt dat ze helemaal uitgeroeid moeten worden en ondersteunen daarbij allerlei islamitisch geboefte met geld en wapens om dit doel te bereiken. Weg van deze aardbodem. Maar ze maken een grote vergissing want God zal een 2eAuschwitz niet meer toestaan. Straks zijn al die Joden/Israël haters en goddelozen zelf aan de beurt. 

Lo Ammi 

De Bijbelse eindtijd profetieën domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat het herstel van Israël in 1948 door God is voorzien. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel christenen dit herstel niet zien als van Godswege en verwijzen daarbij naar Hosea 1:8-9 waarin deze profeet spreekt over Lo- Ammi. Nadat zij Lo-Ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. Het is echter een misvatting te denken dat dit tekstdeel betrekking heeft op het huidige Israël want het is primair gericht aan de tien stammen Efraïm/Israël het Noordelijke Koninkrijk van Israël dat in 722 v. Chr. door de Assyriërs is weggevoerd. In Hosea staat dat God drie dingen zei ten aanzien van dat 10-stammenrijk: Het zou zijn einde vinden in het dal van Jizreël, God zou zich voortaan niet meer over het huis van Israël ontfermen. Daarnaast zouden zij niet meer Gods volk zijn. Hosea maakt dus duidelijk dat Efraïm/Israël op een bepaald moment buitenspel gezet wordt wanneer hij verteld over wegvoering van de 10 stammenLo-Ammi in Hosea 1:9 heeft dus geen betrekking op het huidige Israël maar is geschiedenis. Vervolgens zegt God, dat Hij voor hen, waarvan gezegd werd “gij zijt mijn volk niet” juist deze zijn kinderen zouden worden (Hosea 1:10). Dit deel van tekst gaat over onze tijd. Het is daarom van groot belang wat verstaan wordt onder Juda en Israël/Efraïm. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van Jizreël zijn. Zegt tot uw broeders: Ammi, en tot uw zusters: Ruchama.”

De betekenis van Jizreël is dat God in plaats van Israël te verstrooien onder de volken Hij ze nu weer aan het verzamelen is. Ammi betekend dat er op de hele aarde maar één uitverkoren volk zal bestaan en Ruchama wil zeggen dat Gods gevoelens van liefde weer naar zijn bruid gaan, net als in het begin, alhoewel ze zijn ontferming eigenlijk niet hebben verdiend-want dat ligt ook opgesloten in het woord Ruchama. Hosea voorzegt dus dat het Huis Israëls zich in de eindtijd weer met het Huis Juda zal herenigen en daar is in 1948 een begin mee gemaakt.

Kerk en Israël

Ook de kerk heeft zo zijn ideeën over het huidige Israël. Volgens de kerk is de rol van Israël na de kruisiging en opstanding van Jezus uitgespeeld. De val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel wordt uitgelegd als vervulling van de onheilsvoorzeggingen van Jezus over de stad en als straf voor de Joodse betrokkenheid bij de kruisiging. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ‘Rijksdag van Neurenberg’ in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard,… en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat ‘men de Joden met een zuiver geweten’ kon ombrengen, omdat zij volgens hen ‘voor altijd door God verworpen waren’. De onzalige vervangingstheologie is een theologie vol onheil voor het Joodse volk. Want de Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude Israël de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Opvallend is ook dat een groot aantal kerken de kant van de Palestijnse doodscultuur staan.

De dwalingen van de kerk ten aanzien van Israël gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond Israël niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Nog altijd zijn er kerken die beweren dat Gods verbondsbeloften, aan Israël gegeven, zijn overgegaan op de kerk. Deze houding draagt ertoe bij dat het de vijanden van Israël in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan. Door de Arabische ‘lente’ wordt de religieuze vrijheid en veiligheid van honderdduizenden christenen in het hele Midden Oosten bedreigd vanwege moslimgeweld, maar de christelijke leiders richten zich op Israël, een land dat de religieuze vrijheden van zowel christenen als moslims beschermd. De tegen Israël gerichte acties door kerkleiders laten zien hoever genoemde kerken zich van Gods Woord verwijderd hebben en weerspiegelen een toenemend antisemitisme en demoniseren van Israël, wereldwijd. Het Joodse volk wordt zichtbaar in het nauw gebracht en vele kerken doen daar volop aan mee.

Wat Israël tot dusver heeft ervaren, zal de rest van wereld ook gaan meemaken. Dood en verderf zullen zich steeds sterker manifesteren, door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard. Tenslotte zal het op een massale vernietiging uitlopen. Zo hevig dat alles wat er in het verleden is gebeurd, daarbij in het niet zal vallen. God zal de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen.

Wordt vervolgd.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 27-11-2017

Door: Franklin ter Horst

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 4) (vervolg van de ruiter op het witte paard)

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met manifestaties die tegen Gods Woord ingaan. Het is dikwijls moeilijk om de verleiders te herkennen. Jezus, sprak van valse profeten die ‘grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,- ware het mogelijk- ook de uitverkorenen zouden verleiden’(Matthéüs 24:24). Jezus, verwijst in de brief aan Thyatíra naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1).

“Totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe” betekent dat Thyatíra en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben.

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

Een sterke dwaling in het Protestantse christendom staat bekend als de “New Apostolic Reformation”(NAR) en de “Kingdom Now”. De NAR bestaat uit honderden kerken en organisaties waarin zogenaamde  ‘apostelen’ en ‘profeten’ beweren nieuwe goddelijke openbaringen te ontvangen die nodig zijn om Gods Koninkrijk op aarde nu te verwezenlijken. NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna. Voor meer informatie over deze beweging klik hier.

De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Deze verleiders presenteren zich vandaag als wonderdoeners. Ze menen een soort sensatie evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen en allerlei bizarre manifestaties de boventoon voeren. Met een grote naïviteit en argeloosheid geven gelovigen zich vervolgens aan de roes van deze dwaling over. Ze houden de gelovigen bezig met entertainment en manipulatie, om zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven.

Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat een aantal bekende zogenaamde ‘pastors’ behoren tot de rijkste mensen op aarde. Forbes 2017 publiceerde een lijst met daarop de twintig rijkste ‘pastors’ in de wereld. De lijst wordt aangevoerd door Kenneth Copeland met 760 miljoen dollar. Copeland is de grote baas van Kenneth Copeland Ministries.

Kenneth Copeland in actie

Deze Copeland is een vrijmetselaar maar probeert dit voor de buitenwereld te verbergen. Hij gedraagt zich regelmatig als een dronkenlap en loopt dikwijlsschaterlachend en hinnikend als een paard over het podium. En de aanwezigen, die vinden het allemaal prachtig en denken dat Gods Geest hier aan het werk is.Hij heeft de beschikking over een miljoenen kostend privé straalvliegtuig en heeft daarnaast nog drie andere vliegtuigen.Zijn kerk in Newark Texas heeft een eigen start- en landingsbaan, inclusief een hangar voor zijn vliegtuigen. Copeland is trouwens ook goede maatjes met Jorge Mario Bergoglio ‘paus Franciscus’.

False wonderen, false profetieën, en fake genezingen, is wat figuren als Copeland en diverse anderen de mensen voorschotelen. Het is allemaal fraude wat de klok slaat. In 2 Kor 11:13 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.” Ook Petrus meldt dat er valse profeten zullen komen (2 Petr 2:1).  

De Bijbel leert niet, dat er in de eindtijd grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben. De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

Christenen blijken heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap te kunnen afdwalen en toch te blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. Zo organiseert zich in de wereldraad van Kerken de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God. Diverse kerkleiders beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen het christendom en de islam omdat ook de Koran melding maakt van Jezus. Ze verwijzen daarbij naar Rick Warren’s gebed tijdens de inauguratie van Barack Hussein Obama in januari 2009, waarin deze de naam Isa (de moslim Jezus) aanhaalde. De door Warren aangehaalde Isa in de Koran is echter niet dezelfde als de Zoon van God in de Bijbel. Isa is niet de vertaling van Jezus, maar van Ezau.

De naam die ze voor deze dwaling bedacht hebben is: “Chrislam”.

Diverse kerkleiders noemen moslims al ‘onze broeders’. Volgens ‘paus Franciscus’ zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Hoe kan men echter spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’. Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel.

De oecumenische wens tot eenheid met moslims is eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’ die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!” Vanuit theologisch en historisch oogpunt heeft: ‘Allah’ niets met de God van de Bijbel te maken. Het feit dat het Zoonschap van de Here Jezus en de Vader-Zoon relatie in alle toonaarden in de Koran worden ontkend maakt dat er een godsbeeld ontstaat dat afwijkt van het beeld dat het Nieuwe Testament ons van de Here Jezus geeft. De Bijbel waarschuwt tegen het ontkennen van het Zoonschap. Hier is volgens 1 Johannes 2:22 sprake van de geest van de antichrist. Er is geen redding mogelijk buiten Jezus Christus.

Het gaat er bij Satan om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Hij kan de macht en de heerlijkheid van al de koninkrijken geven aan wie hij wil. Hij is er op uit de eer te verkrijgen die alleen de Bijbelse God, toekomt. 1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent. Satan is de gesel der mensheid en vooral voor hen die ‘het getuigenis van Jezus hebben’, volgelingen van de Here Jezus dus. Een ander doelwit is Israël, het volk dat de Messias, Jezus Christus heeft voortgebracht. Van Hem wordt gezegd dat Hij de Satan de kop zal vermorzelen.

2 Thessalonicenzen 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Gods tegenstander gaat nog steeds op diezelfde manier te werk zoals hij altijd gedaan heeft. Vaak zijn z’n vertegenwoordigers vermomd als dienaren der gerechtigheid. Wanneer de storm van geestelijke en morele misleiding van de eerste ruiter aan de horizon verdwijnt, zal de antichrist al de macht over de aarde gekregen hebben. De massa wordt nu al rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. Nog even en dan is de weg vrij voor zijn rijk der duisternis. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

Het tweede zegel geopend. De ruiter op het rode paard

En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! Onmiddellijk stormt de tweede ruiter uit de Apocalyps vanuit de boekrol en houdt in voor de troon.

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, meldt de Statenvertaling dat dit paard en rode kleur heeft. Rood is de kleur van bloed, want de ruiter die op het rode paard zit, zal immers een onbeschrijflijk bloedvergieten op de hele aarde veroorzaken zoals nooit eerder is geweest. Rood is ook de kleur van Gods tegenstander, de grote draak, het beest, de zonde, de onreinheid, het onheil en het verderf. Ook de profeet Jesaja geeft met de rode kleur de zonde aan in tegenstelling tot de witte kleur van reinheid en onschuld: Jesaja 1:18 “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw; al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.”

De vuurrode kleur van het paard, symboliseert niet alleen het doel van zijn verschijning, namelijk het aanrichten van een ongekend bloedbad wereldwijd, maar laat daarmee ook zien wie zijn opdrachtgever is: de vuurrode draak! Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. Aan de korte periode van de schijnvrede, die door de ruiter van het witte paard bewerkt werd wordt abrupt een eind gemaakt door de ruiter op het rode paard, want deze ruiter krijgt macht om de vrede van de aarde weg te nemen. De ruiter op het rode paard trekt uit met de opdracht, de vrede, en daarmee ook de rust, de harmonie en onderlinge verstandhouding van de mensen weg te nemen, de orde te verstoren, chaos en wanorde te creëren, verwarring te zaaien en de volken en natiën tegen elkaar en tegen God op te zetten.

Met dit tweede zegeloordeel wordt op zeer pijnlijke wijze duidelijk gemaakt, dat de vrede tijdens het eerste zegel slechts een schijnvrede geweest is, die slechts van korte duur was, want alleen God kan echte, duurzame vrede geven. Aan de beschrijving van de ruiter op het rode paard voegt Johannes nog toe, dat hem een groot zwaard gegeven werd. Gezien het feit, dat deze ruiter onmiskenbaar een beeld van het mondiale oorlogsgeweld is, dat aan de opkomst van de werelddictator voorafgaat, is het niet meer dan logisch, dat de ruiter ook een zwaard zal hanteren voor bloedige gevechten van man tot man.

De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens. De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging.

De wereld heeft er nauwelijks oog voor maar de vervolging van christenen in de Arabische wereld en elders neemt dramatische vormen aan. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen wereldwijd, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. In het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, worden christenen geconfronteerd met alomtegenwoordige en systematische vervolging die gestaag toeneemt in de intensiteit en reikwijdte. Volgens een nieuwe studie is dit “de ergste christenvervolging in de geschiedenis”. Het aantal christenen in Syriëbedroeg vóór het begin van wat men de “Arabische lente” noemt nog 1.5 miljoen, binnen een jaar was dat al teruggelopen naar 500.000. Niet alleen gevlucht maar ook vermoord door de diverse islamitische terreurgroepen. Ook in Irak worden de christenen op een afschuwelijke manier door fanatieke moslims vervolgd. Politici, kerkleiders en media, besteden nauwelijks enige aandacht aan het wereldwijde geweld tegen christenen omdat men niet het risico wil lopen beschuldigd te worden van “racisme”. Waarom geldt de ‘opname’ trouwens niet voor deze christenen? Of geldt dat alleen maar voor de christenen in het Westen?

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van ellende en teloorgang en dat zal allemaal nog vele malen erger worden. Er zal dan een tijd aanbreken waarin terrorisme, oorlog en burgeroorlog aan de orde van de dag zullen zijn. Voorbeelden zijn daarvan de laatste jaren te zien geweest in onder meer IrakSyrië waar de barbaren van ISIS en andere terreurgroepen onvoorstelbare slachtingen hebben aangericht. Ook Egypte heeft de laatste jaren in toenemende mate met terreuraanslagen te maken. Hierbij zijn honderden militairen, agenten en burgers om het leven gekomen. Op vrijdag 24 november 2017 vielen ruim 305 doden, waaronder 27 kinderen bij een aanslag door terroristen van de Wilayat Sinai (ISIS) op de Rawda moskee in El-Arish. Moslims die moslims vermoorden.Bij de terreurdaad vielen ook circa 128 gewonden. De moskee behoort tot het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Wanneer ze geen Joden of christenen kunnen vinden om af te slachten, vermoorden ze elkaar. In Genesis 16:12 worden ze een wilde ezel van een mens genoemd,wiens hand tegen allen zal zijn. Ook koptische christenen en hun kerken zijn regelmatig het doelwit van aanslagen.

Het hoefgetrappel van het rossig/rode paard zal de mensheid tot radeloze angst brengen. De mens lijkt blindelings op weg te gaan naar een verwoesting van ongekende omvang. Dit is allemaal het gevolg van de eerste ruiter op het witte paard. Zolang de macht van de duisternis nog in deze wereld aan het werk is, zullen zijn dodelijk werk voortduren. Zoals de diverse islamitische terreurgroepen alle menselijke normen hebben overschreden, zo zal dat onder het rossig/rode paard wereldwijd gebeuren. De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal want voorbeelden van enorme “slachtingen” zijn er in de vrij recente geschiedenis genoeg. Daarover meer in de volgende aflevering.

Wordt vervolgd

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 20-11-2017

Door: Franklin ter Horst 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 3) 

De eerste zes zegels geopend 

Openbaring 6:1-2 En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Door de eeuwen heen hebben deze vier ruiters de gelovigen gefascineerd. Het lijkt erop dat Johannes de gebeurtenissen die hij beschrijft levensecht voor zich zag. Deze vier ruiters die worden aangekondigd geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. God zal de vier ruiters gebruiken om een vreselijk oordeel over de aarde te laten komen. De Bijbel maakt het onomwonden duidelijk dat de dag van Gods oordeel vaststaat en komen zal. De mensen lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7)

De vier ruiters verschijnen op het wereldtoneel om met een nooit eerder voorgekomen hevigheid een spoor van bedrog, oorlog, honger en dood te brengen in een omvang die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De vier apocalyptische ruiters komen één voor één op het wereldpodium en hebben elk hun eigen weg te gaan in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde. De wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen omdat ze de macht van de duisternis hebben toegelaten. De wereld zal nu gaan ervaren wat het is God verworpen te hebben.Niets zal in staat zijn dat te voorkomen.

De vier paarden en hun berijders uit het boek Openbaring

Direct nadat een van de vier dieren met een stem van een donderslag riep: Kom! Gaf de ruiter met zijn witte paard meteen de sporen om zijn taak te beginnen.

Velen hebben zich door de eeuwen afgevraagd wie de berijder op het witte paard is? Eeuwenlang hebben Bijbelgeleerden en –uitlegers over de identiteit van deze berijder geredetwist. Hij draagt een overwinningskroon die een veroveraar draagt, en een boog met grote vernietigende kracht in zijn hand. Sommige onderzoekers menen dat deze ruiter de Here Jezus moet zijn, omdat volgens hun redenering ook in Openbaring 19:11 geschreven staat, dat de Here Jezus op een wit paard terugkomt. Zij zijn daarom van mening, dat zowel hoofdstuk 6:2 alsook hoofdstuk 19:11 dezelfde gebeurtenis beschrijven. Op zich is dat niet zo vreemd gezien het feit, dat een wit paard ten tijde van Johannes door de Romeinse keizers en generaals gezien werd als symbool voor de overwinning over hun vijanden. Daarom hielden zij na een gewonnen oorlog of veldslag altijd een triomftocht op een wit paard.

Hoewel deze eerste ruiter op het witte paard gelijkenis met Jezus vertoont, is zijn voorkomen in werkelijkheid misleidend, wetend dat de vorst der duisternis zichzelf voordoet als een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Dat er in Openbaring 6:2 staat, dat de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat Jezus, die in Openbaring 19 op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, wil echter niet zeggen, dat het in beide teksten om hetzelfde paard en dezelfde ruiter zou gaan. Hij kan niet tegelijkertijd op een paard zitten en voor de troon staan en dan ook nog door het openen van de eerste zegel zijn eigen optreden als ruiter op het witte paard aankondigen. Dat is onmogelijk! Jezus, kan dus nooit deze ruiter zijn omdat Zijn komst op het witte paard sowieso pas aan het einde van de grote verdrukking plaats vindt en niet daarvoor!

Ook de kroon die hij draagt is niet toe te passen op de Here Jezus, die immers reeds lang gekroond is. De kronen die de Here Jezus in Openbaring 19 draagt zijn diadeem, die duiden op Koninklijke waardigheid. Als de Here Jezus later de hemel verlaat om de wereld te oordelen draagt Hij meerdere kronen en geen boog maar een zwaard. Nergens staat dat Jezus een boog in de hand had. In hoofdstuk 19:15 staat wel, dat Hij een scherp zwaard heeft, maar geen boog! Wie daarentegen wel een boog heeft is Gods tegenstander, die daarmee brandende pijlen afschiet. Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6:16 het dringende advies: “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven!” De boog is dus geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus, heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk zal straffen! Het visioen zegt niets over de oorsprong van de kroon die de eerste ruiter ontvangt, m.a.w. er staat niet geschreven dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het Beest al zijn macht en zijn troon ontleent aan de draak (symbool van satan, 13:2) en bij een troon hoort een kroon. Het is onmiskenbaar de antichrist die Christus wil imiteren, vervalsen, doen alsof hij die komende Christus is.

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Hij wil dat alle mensen hem in plaats van de Here Jezus als Heer erkennen. Eén van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen Satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Jezus, zei over Satan: “Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”(Joh.8-44).

Ook op de antichrist is de uitdrukking “overwinnend uitgaan om te overwinnen” van toepassing. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. De ruiter op het witte paard heeft louter een negatieve betekenis. Het is een schijnmessias. Hij zal de Here Jezus imiteren maar zal net zo vals blijken te zijn als de vrede die hij aanbiedt. Deze centrale figuur in het drama van de eindtijdgerichten wordt expliciet pas genoemd in Openbaring 11:7 en uitvoerig in 13, maar dit wil niet zeggen dat hij niet reeds aanwezig kan zijn wanneer de gerichten aanvangen. Zoals later te zien zal zijn moet de periode van optreden onderscheiden worden in twee fasen. In de eerste fase zal hij zich voordoen als een messias (satan in de gestalte van een engel des lichts) en in de tweede fase zal hij het masker afwerpen en zal hij zich in heel zijn satanische karakter openbaren. Zijn witte paard wijst ook op vrede. Zijn ‘gouden eeuw’ zal echter van zeer korte duur zijn. De methode van deze berijder is die van verleiding. Hij heeft geen zwaard maar een boog in zijn hand.

Deze boog lijkt hem te verraden; hij is niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Hier is nog geen sprake van een bloedige oorlog. Hij gebruikt een vreedzame of geweldloze methode van overwinnen, vandaar ook de witte kleur. Er is geen sprake van pijlen, die hij bezit of afschiet. Hij lijkt op de man uit Daniël, die eerst een vredesverbond sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn: Daniël 9:27 “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een versoester komen, en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is…..”

Deze figuur zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden.

Hij zal de harten en zielen van gelovigen proberen te vangen d.m.v. dwaalleraren. De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, waaronder ook vooraanstaande ‘Bijbeldeskundigen’ grote delen van Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Heel 2 Petrus 2 gaat trouwens over dwaalleraars. Nuttig om dat even te lezen. Dwaalleraren houden zich bezig met schandalige godslasteringen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. Diverse ‘Bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie waaronder de op 8 september 2017 overleden Harry M.Kuitert.  God is echt dood, concludeerde in zijn voorlaatste boek, dat in oktober 2011 verscheen: ‘De kerk heeft alleen nog een afkickfunctie voor degenen die nog niet aan die gedachte gewend zijn’. Sommige theologen noemen Jezus nog wel een historische figuur maar noemen de verhalen over hem voor het merendeel legende. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken. De Bijbel is Gods openbaring en een ieder die deze woorden loochent, verkondigt dwaalleringen. Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Het is de kerk van Laodicéa.

Deze kerk wordt gevormd door de wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de hen zeer gewaardeerde theologen, het inzicht in Gods doel verloren heeft. Het boek Openbaring beschrijft deze kerk als koud noch heet.

Openbaring 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. Demonen zijn hierin aan het werk en, listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. Noch de persoonlijke trouw en toewijding van sommige herders in deze kerk noch de genezingen, tongen en profetieën etc. is de geest van God, maar een valse geest. De leiders verzwakken het christendom van binnenuit. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten.

De apostel Paulus waarschuwde dat vele mensen valse leraren zullen volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. De valse kerk is druk bezig het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich te laten en is in toenemende mate het geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Grote aantallen aardbewoners zijn op deze manier al enthousiaste volgelingen van Gods tegenstander geworden.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen. Zij zorgen ervoor dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem eruit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten.

De mens zal zich van de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen.

Jesaja 44:24-25 “Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel…..” 

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Daarover in de volgende aflevering meer. 

 

Franklin ter Horst

Uit het nieuws 13-11-2017

Door: Franklin ter Horst 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 2) 

Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. De zeven zegelszeven bazuinen en zeven schalen in het boek Openbaring zijn de drie opeenvolgende series van eindtijdoordelen van God. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband met elkaar. Het zevende zegel is een inleiding tot de zeven bazuinen en de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen.

Terwijl Johannes slechts een gedeeltelijke, een globale openbaring kreeg, kreeg de profeet Daniël een zeer gedetailleerde openbaring van de gebeurtenissen in de eindtijd. Hij mocht het echter alleen maar opschrijven en daarna verzegelen totdat daarvoor iemand de autoriteit kreeg om de boekrol te openen. Daniël 12:4-8-9 “Maar gij, Daniël houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.” 

Het boek Daniël is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Ook Daniël krijgt gezichten en openbaringen die hem vanuit zijn bestaande leefsituatie een profetisch vergezicht geven op de verre toekomst.

Graf van Daniël (volgens traditie) in de Iraanse stad Susa

Zo kan men lezen dat Daniël op zijn legerstede was toen hem een droom en gezichten voor ogen kwamen. Het betrof een viertal gezichten, door de Here aan hem getoond. Het eerste gezicht ontving hij in het eerste jaar van Belsazar, de koning die hem aanvankelijk negeerde. Het tweede gezicht verscheen hem in het derde jaar van Belsazar, het derde gezicht verscheen hem in het eerste jaar van Darius en het vierde gezicht in het derde jaar van Kores.

In het derde gezicht ziet Daniël een visioen van iemand gelijk een Mensenzoon die komt met de wolken des hemels. Hem wordt heerschappij gegeven en Koninklijke macht die niet zal vergaan en onverderfelijk is. Voordat Daniël gaat zien wat er verder allemaal op aarde gaat gebeuren, mag hij eerst een kijkje in de hemel nemen. Hier ziet hij onder andere een troon die bestaat uit vuurvlammen, raderen en uit een laaiend vuur. Hij ziet derhalve precies hetzelfde wat zijn collega profeten ook bijna allemaal hebben gezien. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Vijfhonderd jaar voor zijn eerste komst en zo’n 2500 jaar voor zijn terugkomst, zag Daniël Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”. De beschrijving is overal in de Bijbel hetzelfde. Deze komst van Jezus, Yeshua ha Mashiach, de Messias voor de Joden, heeft betrekking op de laatste fase van de “Beruchte dag des Heren”. Jezus, zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen.

Wat Daniël te zien krijgt is voor hem geheel toekomst. Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had hij een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

Daniël 10 5-6-7-8 “Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.” 

De Tigris

Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar de Here Jezus ziet wandelen. Het ziet er dus naar uit dat ook Daniël een ontmoeting had met de Here Jezus. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. Daniël zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

Daniël 10:11 “En Hij zeide tot mij, Daniël gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.” In enkele zinnen wordt in Daniël 11:44-45 het grootste drama van de eindtijd geschilderd: de slag bij Harmágedon en wat de oorzaken daarvan zijn.

In vers 12:4 krijgt Daniël de opdracht, alles wat aan hem geopenbaard is te verzegelen tot de eindtijd. En nogmaals in vers 9:“Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd!”De betekenis van het verborgen houden lijkt erop te duiden dat de volle betekenis pas in de eindtijd begrepen zal worden. Het was niet aan Daniël om de zegels van het boek te verwijderen. Dat wat er over de eindtijd in het boek Daniël geschreven staat, is dus slechts het topje van de ijsberg, en dat wat er in het boek Openbaring staat eveneens! Men kan er zich dus nauwelijks een voorstelling van maken wat er precies gaat gebeuren voordat letterlijk en figuurlijk de hel losbreekt!

De boekrol

Johannes wordt in hoofdstuk 5 geconfronteerd met de reden waarom hij op Patmos gekomen is. Hij mag aanwezig zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal nu handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg.

Openbaring 5:1t/m5  “En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.” 

De boekrol blijkt van “binnen en van buiten beschreven” en wat daarin gelezen wordt, zal op hetzelfde moment in vervulling gaan. De boekrol mag maar deel voor deel worden afgerold. Ook de profeet Ezechiël had een soortgelijk visioen: “Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer!” Ezechiël 2:9-10.

Uit de termen ‘gezucht’ en ‘gejammer’ valt op te maken dat er iets heel ergs in moet staan, iets verschrikkelijks! En dat de boekrol verzegeld was met zeven zegels maakt het alleen maar nog mysterieuzer, want dat wil zeggen dat de inhoud streng geheim is! Nadat de boekrol geopend is vertelt Johannes weliswaar in zijn eigen woorden en in beeldspraak wat hij te zien krijgt zodat de lezer bij benadering een indruk kan krijgen welke gruwelijke dingen de mensheid te wachten staat, maar een expliciete beschrijving van wat er in de boekrol geschreven staat, blijft achterwege. Gezien het feit, dat de boekrol zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde beschreven is mag men ervan uitgaan, dat daarin tot in de kleinste details precies vermeld staat, wat er allemaal gaat gebeuren in de tijd van de Grote Verdrukking. De inhoud is vastgelegd, niemand is bij machte, daar nog iets aan toe te voegen of weg te laten. Niets daarvan kon nog veranderd worden.

De boekrol ligt op de rechterhand van God, en wordt als het ware aangeboden aan wie maar in staat is hem aan te nemen en zijn zegels te openen. De rechterhand is tevens het teken van Zijn reddende macht en kracht: Psalm 118:15 “Hoort! Jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt…” Ook in Exodus 15 is sprake van Gods rechterhand: “Gij strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.” De aanbieding aan wie in staat is de boekrol te openen wordt zelfs aangeboden door een sterke engel die met luider stem roept: “Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? De boekrol vertegenwoordigt dus een zodanige waarde dat geen enkel schepsel deze waardigheid bezit. Dit maakt duidelijk dat degene die wel waardig bevonden wordt, in bijzondere relatie tot de boekrol moet staan. Niemand biedt zich aan, niemand blijkt waardig deze taak op zich te nemen. Ook Johannes voelt zich er niet geschikt voor de boekrol te openen. Hij weende omdat niemand waardig was de boekrol te openen.

Openbaring 5:6-7 “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.” 

Johannes ziet om zich heen en herkent het Lam. Er is geen twijfel mogelijk. De mensen dachten dat het Lam geslacht was. Lucas 23:33 “En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.” Maar hij bleek een leeuw, die overwonnen heeft. De wereldleiders waren Hem al lang vergeten, maar straks neemt Hij de leiding van wereld op Zich en zullen allen die Hem hebben verworpen beschaamd staan. Dan zal Hij ze in alle rechtmatigheid richten. Johannes herkent Hem, met wie hij in Israël was rondgetrokken. Jezus, is de enige die de boekrol kan openen en lezen.

Het Lam 

Dat met het Lam Jezus bedoeld is, is duidelijk. Johannes de Doper noemde Hem het Lam Gods:“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” Johannes1:29 en 36. Het lijden en sterven van Jezus als een lam werd ook al door Jesaja geprofeteerd: Jesaja 53:7 “Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” 

Openbaring 5:8-9-10 “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

De 24 oudsten en de vier levende wezen werpen zich in aanbidding neer voor het Lam en zingen dat nieuwe lied. Zij bevestigen dat Hij, die door Zijn bloed te geven de “heiligen” heeft gekocht, uit alle volkeren. Als een lam heeft Jezus Zich naar Golgotha ter slachting laten voeren. Jacob had de koningsmacht van Jezus al gezien toen hij zijn zoon Juda zegende (Genesis 49:9). Het noemen van de “leeuw uit de stam van Juda” heeft ook alles te maken met Israël. Straks zal Hij met grote majesteit verschijnen in het aardse Israël. Hij is het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft alle vijanden overwonnen; zelfs de dood.

Het boek met de zeven zegels, dat Jezus nu in handen heeft, bevat als inhoud alles wat er nu verder volgt in de Openbaring.

Wordt vervolgd

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 06-11-2017

Door: Franklin ter Horst

 De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 1)

 Inleiding

 Het lijdt geen twijfel dat onze wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Oorlogen en geruchten van oorlogen behoren tot het dagelijks nieuws. Een apocalyptische oorlog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, behoort zo maar tot de mogelijkheden. De NAVO is al enige tijd bezig met een enorme troepenopbouw langs de grens met Rusland. Er gaat geen dag meer voorbij of de leiders van Iran, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de Palestijnse doodscultuur Hamas dreigen Israël van de wereldkaart te verwijderen. De haat tegen het Joodse volk en de staat Israël is een wereldwijde ziekte geworden. Er is sprake van een ernstige toename van Christenvervolging in voornamelijk door moslims gedomineerde landen. Vanwege de ineenstorting van het zogenaamde kalifaat in Irak en Syrië keren van de duivel bezeten jihadisten terug naar hun landen van herkomst waar zij zich voorbereiden op nieuwe terreuraanslagen. Het is een kwestie van tijd voordat Europese burgers in opstand zullen komen tegen de islamisering van Europa. De extreemlinkse terreurgroep Antifa wil met massale demonstraties in diverse grote steden in de Verenigde Staten een poging doen om Donald Trump uit het Witte huis te verdrijven. Een burgeroorlog kan zo maar het gevolg zijn. En zo zijn er nog talloze andere ontwikkelingen die het gevoel geven dat er een grote crisis dreigt. De wereld lijkt met rasse schreden op weg naar het moment dat de verzegelde boekrol zoals beschreven in Openbaring 5 geopend zal worden. Reden genoeg om hier een serie nieuwsbrieven over te maken. 

 Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God. De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, maar ook toekomstige gebeurtenissen tot in detail. Zij kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen waarover de profeten Daniël, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, gesproken hebben, evenals Johannes in het boek Openbaring, kunnen thans worden waargenomen. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen.

 Voorafgaand aan hoofdstuk 5: “De verzegelde boekrol en het Lam”, geeft Johannes eerst uitleg over de vierentwintig oudsten en de vier dieren.

Johannes op Patmos

 Openbaring: 4-1-2-3 “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die er op gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien en smaragd gelijk.

 Johannes vervolgt hier wat in Openbaring 1:19 ook al omschreven is. “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en het hetgeen na dezen geschieden zal”.Hoofdstuk 4 begint met de woorden “na deze dingen”. Johannes hoort opnieuw de stem als een bazuin, die hem de opdracht geeft om op te klimmen naar de hemel. De geopende deur in de hemel is het eerste wat Johannes ziet. Het wijst op een uitnodiging om binnen te komen. De deur die Johannes ziet is geopend met een bepaalde bedoeling want hij moet door die deur de hemel binnengaan. Hij ziet wat er zich in de hemel afspeelt. Voor hem wordt de hemel pure realiteit. Hij hoort een bazuinstem die hij ook al eerder gehoord had, de stem van Jezus. Hij krijgt een bevel “Klim hierheen op”. Het is een bevel, een opdracht. De deur in de hemel is voor hem geopend, om hem te tonen wat “na dezen”geschieden moet. Wat hij te zien krijgt is de eindtijdbeslissing, het eindgericht. De maat is vol. Alles moet ontmaskerd worden en dat wordt aan Johannes getoond. De ontmaskering van satan en al zijn trawanten. Al zijn vreselijke instrumenten, de dood en het dodenrijk en dat de oude draak gegrepen wordt.

 Het moet voor Johannes geen gemakkelijk opdracht zijn geweest om op te schrijven wat hij zag, er waren immers nog geen aardse woorden uitgevonden om alles voor de latere generaties aardbewoners goed leesbaar te maken. Maar gelukkig wordt hij daarbij geholpen door de Heilige Geest. Johannes raakt overweldigd door het allesomvattende beeld van de troon van God zelf. Hij spreekt van “iemand”, die op de troon gezeten is, maar het is duidelijk dat dit God Zelf is. Hij omschrijft Gods Majesteit als “van aanzien de diamant en sardus gelijk.”De sardus was erg bekend in Bijbelse tijd omdat hij altijd in zegelringen gebruikt werd. De smaragd was vroeger een symbool van de lente.

Johannes omschrijft Gods Majesteit als van aanzien een diamant gelijk 

In het vervolg van deze tekst ziet Johannes rondom Gods troon nog 24 andere tronen staan, waarop 24 oudsten zaten, die in witte klederen gekleed waren en met een gouden kroon op hun hoofd. De oudsten zijn in de Bijbel altijd mannen met gezag en autoriteit. In het Nieuwe Testament zijn de ouderlingen onder de Joden de oversten van het volk. Ze worden als zodanig in geen enkel ander Bijbelboek vermeld. In Jesaja 24:23 staat wel, dat God als koning zal regeren en dat er heerlijkheid zal zijn ten aanschouwen van Zijn oudsten. Hier wordt echter hun aantal niet vermeld. De tekst, die het meest in de buurt komt van Openbaring 4:4 is Matthéüs 19:28, waarin Jezus tegen Zijn discipelen zegt: “Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten!”   

Hier is echter sprake van 12 en niet van 24 tronen. In 1 Kronieken 24:1-19 en 25:1-31, is sprake van priesters alsook van zangers en muzikanten die in 24 dienstgroepen zijn verdeeld om dienst te verrichten in de tempel. De 24 oudsten worden in Openbaring 4:4 en 5:8-11 eveneens als priesters, zangers en muzikanten voorgesteld met hun witte klederen, de schalen vol reukwerk, de citers en het zingen van een nieuw gezang. Diverse onderzoekers zijn daarom van mening dat de 24 oudsten zowel de (gemeente) van het Oude als die van het Nieuwe Verbond vertegenwoordigen, dus alle gelovigen! Ze zijn in “witte klederen”gekleed, als teken dat zij heiligen zijn. De ouderlingen in het troongezicht van Openbaring 4 zijn met de levende wezens de hooggeplaatsten in de hiërarchie der hemelse wezens bij de troon van God. Het feit dat zij verheven zijn tot een plaats in tegenwoordigheid van God, laat zien dat zij verheerlijkt zijn. Ze zitten op de tronen: zij hebben dus reeds deel aan Gods belofte om als koningen te heersen.

De zeven Geesten Gods 

Openbaring 4:5-6 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. 

Johannes ziet en hoort bliksemstralen, stemmen en donderslagen, dingen die bij mensen over het algemeen angst oproepen. Deze bliksemstralen, stemmen en donderslagen komen in Openbaring herhaalde malen voor en steeds in heviger mate. Alle drie deze elementen zijn nauw verbonden met het oordeels- en gerichtenkarakter. Zij lijken hier te duiden op de opkomende storm van Gods gramschap over de wereld.

Hoe lang gaat het nog duren voordat Gods gramschap over de aarde komt 

Ook zag hij vanuit Gods troon zeven Geesten Gods als brandende fakkels met zeven hoorns en zeven ogen uitgezonden over de gehele aarde. Met het getal zeven wordt de volheid van de Heilige Geest aangegeven. In Openbaring 1:20 en 3:1 is ook sprake van zeven sterren. Hier betreft het de  de engelen der zeven gemeenten; die door Jezus geplaatst zijn bij de zeven kandelaren, de zeven gemeenten. Zij zijn dienaren om te zenden, en Hij geeft hen de geestelijke toerusting tot welzijn van de gemeenten. De Heilige Geest werkt gewoonlijk door de dienaren, en hun dienst zal niet krachtig zijn zonder de Heilige Geest in zijn zevenvoudige volheid. Daarom wordt er in Openbaring 4:6 gesproken over de zeven Geesten Gods. Bij de genoemde fakkels is er geen sprake van vreedzaam licht, maar symbool van gericht, die tenslotte de wereld in vuur zal zetten. Fakkels zijn symbolen van gericht over de vijanden en behoud van het volk Gods. De Gideonsbende overwon de Midianieten met fakkels in de hand. (Richteren 7:16-20).

De vier dieren 

Openbaring 4:6 “En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.” Dit komt ook voor in andere Bijbelgedeelten. Over de kristalheldere zee, waarop de Here troont, wordt ook in Exodus 24:9-11 geschreven, waar Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten van Israël de berg beklommen. Waar zij “de God van Israël” zagen, alsof onder Zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. De “glazen zee kristal gelijk”wordt meestal verklaard als een beeld van de door Gods ingrijpen tot rust gekomen mensheid. Een reinigingsvat, dat doorschijnend is, zodat alle eventuele verontreiniging van het water onmiddellijk te zien is. Hierin lijkt tot uiting te komen dat allen die tot dit hemelse heiligdom zullen worden toegelaten, volkomen gereinigd zijn, gewassen in het bloed van Christus.

Openbaring 4:6-8 “En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels, en waren rondom en van binnen vol ogen, en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.” 

Vervolgens ziet Johannes vier merkwaardige wezens, die hem volkomen onbekend voorkomen, hoewel hun aanblijk wel sommige herkenbare trekken vertoont. Johannes had er de nodige moeite mee om ze te omschrijven. Ze leken in vele opzichten ook op de wezens die Ezechiël zag, als inleiding op de gezichten die hij te zien kreeg. Volgens Ezechiël moet het om cherubs gaan. (Ezechiël 1:10-20). Een groot aantal onderzoekers beschouwen dit als een duidelijke aanwijzing dat ook de vier dieren in Openbaring als cherubs moeten worden beschouwd. Wel is er verschil van mening over de vraag, of de cherubs om Openbaring engelen zijn of hooggeplaatste verheerlijkte mensen in het ambt en de functie van cherubs. Cherubs komen meerdere malen voor in de Bijbel. Zo bewaakten zij de toegang tot de hof van Eden. Ook stonden zij op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds en waren zij geborduurd op het voorhangsel van de tempel.

Hier staan de cherubs op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds 

Overal waar iets over deze cherubs te lezen valt in de Bijbel, zijn zij het nauwst van alle geschapen wezens aan de Here verbonden. Zij staan beschuttend voor Hem, dragen Hem en Zijn troon. Uitgezonderd de gemaakte cherubs in het Heilige der Heiligen, zijn de levende cherubs altijd voorgesteld als wezens met “aangezichten van dieren”. Tussen die aangezichten is steeds het gezicht van een mens. Het schijnen dus zeer belangrijke wezens te zijn omdat zij “in en rondom”de troon van God worden gezien. Ze dragen als het ware de troon van God, evenals de cherubs in Ezechiël. In werkelijkheid spelen zij een rol ten aanzien van het uitverkoren volk Israël. Het “midden”van de Troon spreekt ervan dat zij nauwer dan enig ander schepsel aan de Troon verbonden zijn, nauwer nog dan de vierentwintig oudsten. De symboliek en de gedaante van de vier dieren ofwel de vier levende wezens is terug te vinden in de vier banieren ofwel veldtekenen van de Israëlieten. Zo was het veldteken van Juda een leeuw, want er staat geschreven: “Een leeuwenwelp is Juda; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen?” Genesis 49:9.

Efraïm droeg het beeld van een rund als veldteken, want over hem zegt de profeet: “Ik hoor Efraïm steeds klagen: U hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen.”(Jeremia 31:18). Het teken van Ruben was een mensengestalte, en van Dan een adelaar. Voor een deel zijn deze tekens gebaseerd op Genesis 49:2-27 waar Jakob zijn zonen zegent. Deze vier groepen waren dus rond de Tabernakel opgesteld. Zij dienen God door alles. Dit beeld van de vier banieren die het gehele volk Israël vertegenwoordigen komt terug in de profetie van Ezechiël 1 waar hij vier dieren ziet. In vers 10 zegt hij: “Wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.” Ook Johannes ziet deze vier dieren dus voor de troon van God in Openbaring 4:7: “En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.”

Wordt vervolgt op 13-11-2017 (De boekrol met de zeven zegelen)

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 30-10-2017

Door: Franklin ter Horst

Opnieuw Joden onder de Nobelprijswinnaars  2017

Het moet toch als een enorme frustatie worden ervaren onder de virulente Jodenhaters dat nu de Nobelprijzen van 2017 bekend zijn, er opnieuw weer een aantal Joden bij de prijswinnaars zitten. Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is. Het is, zoals Israel Today al meldde, misschien niet politiek correct om zelfs maar te wijzen op de mogelijkheid dat de ene etnische groep uitblinkt boven de andere, toch behoorde maar liefst 37 procent van alle winnaars in 2017 tot het Joodse volk.

Tot en met 2017 zijn er in totaal 892 Nobelprijzen uitgereikt waarvan 201 aan Joden. Dat is maar liefst 22.5%. En dat terwijl de 14 miljoen Joden maar 0.2% van de wereldbevolking uitmaken. Een van de eerste Joodse Nobelprijswinnaars was Albert Einstein. Hij ontving in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Albert Einstein

Bijzonder opvallend daarentegen is dat de 1.6 miljard moslims, dat is 23 procent van de totale wereldbevolking, minder dan 1% leveren van het totale aantal beoefenaars van wetenschap. Praktisch alles wat ze aan gemakken hebben is in het westen ontwikkeld en geproduceerd.

Dat was de Saoedische intellectueel Ibrahim Al-Buleihi ook al opgevallen toen hij in 2009 de Arabieren opriep om de grootsheid van de westerse cultuur en de tekortkomingen van de eigen cultuur te erkennen. Hij prees de westerse beschaving de hemel in. Op de vraag waarom hij zo gefascineerd was door de westerse cultuur, zei hij tegen de interviewer: ,,Kijk om je heen. Al het mooie in ons leven komt voort uit de westerse beschaving. De pen in je hand, de recorder waarmee je ons gesprek opneemt, het licht in deze kamer, de krant waarvoor je werkt…zonder de uitvindingen van het westen was ons leven dor. De westerse beschaving is superieur in alle aspecten van het leven. Het heeft de mensheid bevrijd van zijn illusies en tekortkomingen. De westerse cultuur is de enige cultuur die het individu erkent en hem de mogelijkheid geeft zijn dromen na te jagen.” De Israëlische president Simon Peres zei ooit: “de Israëlisch halen meer uit hun hersenen dan Saoedi-Arabië aan olie uit de grond.”

De wetenschap bij moslims lijkt slechts tot doel te hebben om het geloof in Allah te bevestigen. Dat is kennelijk ook de belangrijkste reden waarom islamitische landen wetenschappelijk praktisch gezien volledig zonder betekenis zijn. Er bestaat wat dat betreft een enorm verschil tussen het Joodse volk en de Arabieren en de volgelingen van Mohammed in zijn algemeenheid. Wat bijvoorbeeld door het bewind in Ramallah onder leiding van Mahmoud Abbas tot het hoogst haalbare in het leven wordt beschouwd, is het aantal Joden dat ze hebben vermoord. Ook de barbaren van ISIS, Al-Qaeda, Al Nusra en andere terreurbendes wedijveren met elkaar- niet om hun volgelingen aan te moedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren- maar wie de gruwelijkste moordpartijen weet te scoren.

De uit Syrië afkomstige Farid N.Ghadry, schetste reeds in 2004 in een artikel “Israel Builds for Nobel Prizes, Arabs Build for Suicide Bombers”, een duidelijk beeld van wat de Arabieren bezield. Volgens hem is het een algemeen bekend verschijnsel dat de islam in ontwikkeling eeuwen achterloopt met de joods-christelijke cultuur., “Daar waar de Israëli’s het individu aanmoedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, is in de Arabische cultuur het bereiken van het zelfmoordmartelaarschap, het hoogst haalbare” aldus Ghadry.

“In verscheidene islamitische landen is wetenschappelijk onderzoek vrijwel niet mogelijk omdat het in strijd zou zijn met de islam. Het moslimextremisme zorgt ervoor dat de islamitische wereld op terreinen als onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg ver achter blijft bij het westen.”. Dit is niet de uitspraak van een islamhater maar van de voormalige Libische leider Moammer Gadhaffi, geciteerd in de Gazet van Antwerpen, 25 maart 2006.

Waarom je kind een boek geven, als ze ook wat ‘nuttigs’ kunnen doen…

Qanta Ahmed, een dokter en moslima van Pakistaanse origine, en inwoner van Groot-Brittannië, noemt Israël een bron van “Inspiratie voor de hele Islamitische wereld”. Ahmed is auteur  van “In the Land of Invisible Women: A Female Doctor’s Journey in Saudi Arabia.” Zij vertelde United With Israelvirtueel het hele Midden-Oosten te zijn  doorgereisd en geen land tegengekomen te zijn met zo’n nivo van “vrijheid en integratie”.

VN-onderzoek: Arabier leest slechts 4 pagina’s per jaar

Een door Verenigde Naties verricht onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Arabier in het Midden Oosten slechts vier pagina’s ‘literatuur’ leest per jaar. Uit het onderzoek bleek verder dat er in de Arabische wereld elk jaar één nieuw boek per 12.000 inwoners wordt gepubliceerd. In Israël komen jaarlijks meer dan 4000 nieuwe titels uit. Volgens de Arab Thought Foundation, die de culturele ontwikkeling in de Arabische landen in de gaten houdt, wil maar iets meer dan 8% van de Arabieren een hogere opleiding volgen.

Niet alleen het hoge percentage Joden onder de Nobelprijswinnaars is verbazend, maar zo bestaan er nog een hele serie andere bijzondere vaardigheden. Zo maar een paar voorbeelden. Zo is bijvoorbeeld 60 procent van de afgestudeerden van de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, Jood. 26 procent van alle professoren in de rechtswetenschappen in de Verenigde Staten is Jood en 40 procent van de leidende advocaten in New York en Washington zijn eveneens van Joodse afkomst. In verhouding tot de totale bevolking van de VS zijn deze getallen des te verbazingwekkender. Slechts twee procent van de Amerikaanse burgers is Jood. Israël is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, dat is 63% meer dan de Verenigde Staten. Het heeft ook het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Israëlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld.

Zo heeft een Israëlisch bedrijf een apparaat ontwikkeld voor het opsporen van huidkanker in een vroeg stadium. “Met de vroege opsporing zijn bijna alle vormen van huidkanker te genezen”, zegt Yossi Biderman, Bestuursvoorzitter van Skin Cancer Scanning, een Israëlisch bedrijf dat de technologische doorbraak ontwikkelde door met behulp van glasvezelkabels te scannen op mogelijk kwaadaardige moedervlekken. Klinische proeven bij het Rabin Medical Center in het centrum van Israël laten zien dat het systeem met een efficiëntie van 92% bepaalde vormen van huidkanker opspoort. een hoger percentage dan dat van thans beschikbaar apparaat.

In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie en is daarmee wereldleider op het gebied van waterbesparingssystemen. Men hun kennis op dit gebied helpen ze ontwikkelingslanden bij het terugdringen van de woestijn. Het heeft hiertoe honderden centra opgericht in deze landen om expertise over te dragen.  Israël loopt voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Zij ontdekten tientallen nieuwe medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose.

Tel Aviv staat na Silicon Valley in Californië, op een lijst van belangrijkste high-tech centra van de wereld op basis van een internationale studie. Silicon Valley is de thuishaven van bedrijven zoals Google, Apple, Facebook en anderen.

Verder staat Israël met gemiddeld 11.500  kg melk per koe per jaar op eenzame hoogte aan de wereldtop.Momenteel zijn er in Israël bijna 1000 melkproductiebedrijven waarvan een deel zich bevindt in Negev. Gezien de moeilijke en harde omstandigheden, vanwege de soms ondragelijke hitte, is  dit zonder meer een schier ongelooflijke prestatie.

11.500  kg melk per koe per jaar

In het Middeleeuwse Spanje was 41 procent van de geleerden Jood, terwijl het aandeel van de bevolking 2.7 procent bedroeg. In de 14e eeuw n.Chr., was één procent van de wereldbevolking van Joodse herkomst; toch vormden zij destijds 17.6 procent van alle geleerden. Tussen 1819 en 1935 was ongeveer 20 procent van de Duitse economische elite Jood, terwijl hun aandeel aan de Duitse bevolking nauwelijks meer dan één procent bedroeg.

In 2014 werden volgens BdiCoface, de grootste zakelijke informatiegroep in Israël, 3555 ‘Israëlische’ patenten geregistreerd. Dat betekent een toename van 21 procent ten opzichte van het 2013. Hiermee blijft Israël koploper in het registreren van nieuwe patenten in de Verenigde Staten, en neemt het land, na Japan en Taiwan, de derde plaats in de wereld in. Universiteiten in Tel Aviv, het Weizmann Instituut, Technion in Haifa en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem lieten talloze nieuwe uitvindingen registreren. Uit een enguête van marktonderzoeker TNS blijkt dat maar liefst 82 procent van de Israëli’s trots is op hun land. Bijna de helft van de ondervraagden was bovendien tevreden met zijn leven. Vooral de jongere generatie Israëli’s gaf aan gelukkig te zijn,ondanks de hoge kosten voor levensonderhoud en de moeilijke veiligheidssituatie. Het leger werd bijzonder positief beoordeeld, en kreeg gemiddeld 4.5 van de maximale 5 punten.

Volgens Harry Ostrer, een medisch geneticus en professor aan het ‘Albert Einstein College of Medicine’ in New York, hebben Joden een aparte genetische ‘handtekening’.

Harry Ostrer

Met DNA-onderzoek kan dus worden vastgesteld of iemand tot het Joodse volk behoort of niet. En dat heeft alles te maken met wat de Bijbel ‘Gods uitgekozen volk’ noemt.Zij staan symbool voor een onverbrekelijk verbond tussen God en Israël, dat dienstbaar is aan het grotere doel om al het leven op aarde te verbeteren. En dat dit verbond met geheel Israël is, blijkt wel uit het feit, dat de meeste Joden die Nobelprijzen winnen, allesbehalve religieus zijn. De Joodse prestatie’s  zijn des te opmerkelijker, gezien de sterke toename van de wereldbevolking, waarvan het percentage Joden juist dramatisch is afgenomen. Slechts tweetiende van één procent van alle mensen die vandaag leven, zijn Joden. Zoals ik aan het begin van deze nieuwsbrief al meldde: Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 23-10-2017

Door: Franklin ter Horst

De Koerden zijn het grootste staatloze volk op aarde.

Toen de Iraakse troepen nog massaal op de vlucht sloegen waren het Koerden die vanaf het moment dat de barbaren van IS(IS) hun intrede deden, als een van de weinigen in de regio bereid geweest deze verkrachtende en moordende koppensnellers te bestrijden. Het waren de Koerden die IS(IS) uit de stad Kirkuk in het noordoosten van Irak verjoegen en drie grote olievelden onder controle namen. Op 22 september 2017 koos 92% van de Koerden vervolgens voor onafhankelijkheid van Irak. Ook diverse Iraakse minderheden zeiden achter het streven te staan. Zo hebben 100.000 op de vlucht geslagen Christenen de laatste drie jaren doorgebracht in de Koerdische Regio. Een andere ethnisch -religieuze minderheid, in het noorden van Koerdistan, de Shabak, zegt eveneens beter af te zijn onder Koerdisch bestuur dan onder bestuur van Bagdad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Rex Tillerson noemde het onafhankelijkheids referendum echter onwettig en gaf daarmee het bewind in Bagdad legitimiteit om de Koerden weer uit Kirkuk te verdrijven.

image006Het leger van de Koerdische Peshmerga’s telt een groot aantal vrouwen. Ook zij trokken op tegen de barbaren van IS(IS).

Op 16 oktober trok het weer enigszins opgekrabbelde Iraakse leger met een konvooi van pantservoertuigen van een door de Amerikanen getrainde elite-eenheid, en Shi’itische bendes onder leiding van Iran Kirkuk binnen. Ook de Koerdische Peshmerga’s zijn trouwens getraind en van wapens voorzien door het Amerikaanse leger vanwege hun strijd tegen IS(IS). De verovering van de stad kreeg zijn beslag in een bliksemoffensief van anderhalve dag.Turkmenen in Kirkuk juichten de binnentrekkende Iraakse troepen toe.

De actie van het Iraakse leger kwam als antwoord op het Koerdische referendum en het daarna uitroepen van de onafhankelijkheid dat tegen de zin van Irak werd gehouden. Duizenden Koerdische burgers sloegen vervolgens op de vlucht, bang voor terreur van de Iraakse troepen en de Shi’itische bendes. De regering in Irak riep de Koerdische strijdkrachten, op tot samenwerking, om de vrede in Irak te bewaren maar het antwoord van de peshmerga’s was dat Irak een hoge prijs zal betalen voor “de oorlogsverklaring aan het Koerdische volk”. Kirkuk ligt net buiten de autonome regio Koerdistan, maar de Koerden maken er wel aanspraak op.

Veel Koerden streven er al sinds het begin van de 20ste eeuw naar om hun volk te verenigen in een onafhankelijke staat Koerdistan. Na de nederlaag van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 de “Vrede van Sèvres getekend tussen de Geallieerden en het Ottomaanse Rijk, waarbij een verdrag werd gesloten met daarin onder meer een onafhankelijk Koerdistan. Dit werd ook erkend door de toenmalige Europese grootmachten. Van dit verdrag is echter nooit iets terechtgekomen, vanwege de opstand van Turkse patriotten onder leiding van Atatürk. De “Vrede van Lausanne in 1923, die de grenzen van het moderne Turkije vastlegde, repte met geen woord meer over een onafhankelijk Koerdistan.

De Koerden zijn het grootste stateloze volk op aarde en vormen een unieke etnische bevolkingsgroep van ongeveer 35 miljoen mensen verspreid over de landen Irak, Iran, Turkije en Syrië. In deze landen leven ze onder gezag van dictatoriale regeringen. Alleen in Irak bezitten ze een gedeeltelijke autonomie. Toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk uiteenviel, werden de Koerden over deze landen verspreid.

Iraaks-Koerdistan kreeg als eerste de autonome status in 1970 door een overeenkomst met de Iraakse regering; haar status werd opnieuw bevestigd als een zelfstandige entiteit binnen de federale Iraakse republiek in 2005. In 1991 vluchtten grote aantallen Koerden de bergen in op de grens met Turkije waar zij letterlijk in de val zaten. De onberekenbare schurk Saddam Hoessein aarzelde niet om gifgas te gebruiken tegen de Iraakse Koerden zoals in 1987-1989. Er is geen oorlogsmisdaad die de “Moeder aller Dictators” niet heeft gepleegd. Hij heerste door dood en verderf te zaaien. Tegenstanders werden op gruwelijke wijze uit de weg geruimd.

Bij een aanval op Halabja van 15 tot 19 maart 1988, een stad op 250 kilometer ten noordoosten van Bagdad, kwamen minstens 5000 inwoners op een afgrijselijke manier om het leven bij gifgas bombarderen. Volgens de Koerden kosten Saddams chemische bombardementen tussen februari en september 1988 aan 182.000 Koerden het leven. Ali Hassan al-Majid, een neef van Saddam, bekend onder de bijnaam ‘Ali chemicali” was verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen. Op 17 januari 2010 werd hij tot de strop veroordeeld en op 25 januari 2010 geëxecuteerd. Sinds de val van Saddam Hoessein hebben de Koerden meer vrijheid en autonomie, en hebben een eigen regering in het noordelijke deel van Irak, dat bekend staat als de “Koerdische Regio”.

image002Massamoord in Halabja

In Syrië vormen de Koerden een etnische minderheid en is de situatie voor hen niet veel beter dan in Turkije en Iran. De Koerden in Syrië hebben bijvoorbeeld nooit gelijke rechten gekend en mogen hun eigen taal niet spreken. Ook zijn zij uitgesloten van het Syrische staatsburgerschap. In Iran wonen ongeveer 4.6 miljoen Koerden in het westelijk deel van Iran en ook zij kennen een lange geschiedenis van onderdrukking. De Iraanse Koerden zijn regelmatig het slachtoffer van intimidatie, vervolging en executies die worden uitgevoerd zonder enig proces.

De Koerden hebben hun eigen taal en hun eigen cultuur en beantwoorden verder aan alle criteria van een onafhankelijke bevolkingsgroep. Toch hebben ze geen eigen Koerdische staat. Terwijl de wereldleiders er alles aan doen het Palestijnse terreurbewind in Ramallah aan een eigen staat te helpen, notabene op het grondgebied van Israël, laten ze de wens van de Koerden op een eigen staat, onbeantwoord. Het is volkomen logisch dat de Koerden nu eindelijk eens een eigen staat willen. Maar daar zijn de landen waar ze wonen het niet mee eens. Zo kennen ze een lange geschiedenis van Turkse onderdrukking en zijn voortdurend in een strijd verwikkeld met de Turkse regering en het Turkse leger. De Koerdische Arbeiders Partij (PKK) voert sinds de jaren ’70 een gewapende strijd voor het verkrijgen van een onafhankelijke Koerdische staat. De PKK ontstond als gevolg van het harde repressieve beleid van de Turkse generaal Kenan Evren begin tachtiger jaren. Wat er onder leiding van de moslimextremist Recep Tayyip Erdogan in het zuidoosten van Turkije tegen de Koerdische bevolking gebeurt, is niet alleen een heldhaftige strijd ten bate van het vaderland. Hier organiseert Erdogan systematische klopjachten op de Koerden die door het bewind in Ankara als 3e rangsburgers worden behandeld en een eigen land-Koerdistan- ontzegd worden.

De misdaden van de Turken tegen de Koerdische bevolking is meer dan verschrikkelijk. Tijdens de afgelopen decennia hebben Turkse veiligheidstroepen naar schatting 40.000 leden van de Koerdische minderheid om het leven gebracht en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. De Koerden werden in de jaren negentig in ‘dodenputten’ gegooid en met zuur overgoten. In die putten zijn menselijke resten gevonden van mogelijk grote aantallen Koerden. Er is geen enkele aandacht van de wereldleiders noch van de Verenigde Naties voor de massamoord op de Koerden. Ook kunnen ze niet rekenen op de sympathie en steun van de wereld bij hun streven naar een onafhankelijke Koerdische staat. Erdogan weet dat Brussel en Washington aan zijn kant staan. Erdogan zei de ‘Koerdische rebellen die een eigen staat Koerdistan willen, te zullen verdrinken in hun eigen bloed’.Tijdens zijn bezoek aan het hoofdkwartier van EuroBabel op 5 oktober 2015, vroeg hij schaamteloos toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te voeren en hen te vernietigen. De voormalige Turkse premier Davutoglu bezwoer de PKK ‘van wijk tot wijk, huis tot huis en straat tot straat’ te zullen bevechten.

Vriendschap tussen de Koerden en Israël.

De enige echter vriend die de Koerden in de regio hebben is Israël. Israël is zo ongeveer het enige land dat achter het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden staat. Zij willen absoluut niet vergeleken worden met het onafhankelijkheidsstreven van de Palestijnen omdat die geen enkele geschiedenis in het land hebben, terwijl de Koerden een eeuwenoud volk zijn wat altijd in die regio heeft gewoond.

De Koerden en Israël kunnen het niet alleen goed met elkaar vinden er blijken zelfs genetische banden met het Joodse volk te bestaan. In 2001 kwam een team van Israëlische, Duitse en Indiase onderzoekers tot de ontdekking dat het Joodse volk genetische banden heeft met de Koerden en dat deze zelfs dichter bij de Joden staan dan de Semitisch sprekende Arabieren of andere bevolkingsgroepen die ze hebben getest. Een onder Iraakse Koerden gehouden opiniepeiling wees uit dat maar liefst 87.5 procent van de ondervraagden Israël een warm hart toedragen en voor het aanknopen zijn van nauwere betrekkingen met de Joodse staat. In Koerdistan treft men steeds meer Israëlische toeristen en ook zakenmensen aan. De laatste jaren heeft Israël vooral op medisch en humanitair gebied in Koerdistan geholpen. Zo worden er regelmatig Koerdische kinderen met hartproblemen in Israëlische ziekenhuizen behandeld. Een Israëlische verslaggever bezocht in 2010 de Koerden in Noord Irak. Hij kreeg toen te horen dat de Koerden daar zich spiegelen aan het succes van Israel in het Midden-Oosten.

image003

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl