Uitroeiing oorlog door islam: Al 10 tot 15 miljoen christenen verjaagd of vermoord

Opnieuw bomaanslag op christelijke kerk in Egypte: 25 doden en 35 gewonden

Bij een bomaanslag op de belangrijkste Koptische christelijke kerk in Caïro (foto) zijn vandaag 25 christenen omgekomen en raakten er nog eens 35 gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar algemeen wordt aangenomen dat de Moslim Broederschap terreurorganisatie, dat na de val van hun president Mohammed Morsi aankondigde zich te zullen wreken op christenen, de dader is. De bomaanslag is slechts één van de vele handelingen in een ware uitroeiingsoorlog die de islam tegen het christendom voert. Van de 22 miljoen christenen die in 1948 in het Midden Oosten leefden zijn er inmiddels 10 tot 15 miljoen verjaagd of vermoord. Zoals u weet heeft Europa vooral de afgelopen jaren zijn grenzen wijd opengezet voor de religieuze haatideologie die dit veroorzaakt heeft.

 

De aanslag op de Koptische Sint Marcuskathedraal in Caïro is de ergste op een christelijke kerk tot nu toe, en volgt slechts 2 dagen nadat een autobom in de Egyptische hoofdstad het leven beëindigde van 6 politieagenten. De Moslim Broederschap richt zich op christenen omdat ze vinden dat die de huidige regering hebben gesteund bij het afzetten van hun president Mohammed Morsi in 2013. (1) Maar ook voor die tijd waren Egyptische christenen en kerken steeds vaker het doelwit van discriminatie, onderdrukking en geweld door moslims.

Zoals eigenlijk bijna overal in het Midden Oosten, Noord Afrika en Zuid(oost) Azië het geval is. De Pakistaanse dominee Patrick Augustine, behorende tot de Christelijke Episcopale Kerk, zet zich speciaal in voor de vele vervolgde christenen in zijn land, en waarschuwt dat het christendom met genocide en uitroeiing wordt bedreigd.

Geen enkel protest uit het Westen tegen massaslachtingen

‘Het is niet trendy of in de mode om over de vervolgde kerk te spreken,’ zei hij. ‘In de Westerse parlementsgebouwen, media en universiteiten is er geen enkele schreeuw over het moorden en het verpletteren van de mensenrechten,’ onder andere wijzend op de 2 miljoen christenen die de afgelopen jaren in Soedan door moslims zijn vermoord.

Hij noemde tevens de zelfmoordaanslag op de Allerheiligen Kerk in Peshawar in 2013, waarbij ruim 200 christenen omkwamen en meer dan 600 gewond raakten. Augustine was na circa een half jaar in de gelegenheid om de getraumatiseerde overlevenden bij te staan. Ook zamelde zijn gemeente geld voor hen in. Ondanks de grote risico’s dragen veel Oosterse christenen nog steeds een kruisje.

De aartsbisschop van Canterbury verleende dominee Augustine het kruis van Sint Augustinus, de hoogste eer in de Anglicaanse kerken, en gaf hem de bijnaam ‘de stem van de stemlozen’.

Christendom weggevaagd

In 1948 leefden er naar schatting ruim 22 miljoen christenen in het Midden Oosten. Dankzij de islamitische uitroeiingsoorlog werd de helft tot twee derde –zo’n 10 tot 15 miljoen- verjaagd of vermoord. In de oorspronkelijke Bijbelse thuislanden (buiten Israël) zouden zelfs nog maar 500.000 christenen zijn overgebleven. Ook in de Palestijnse gebieden is het christendom vrijwel verdwenen.

Hongarije de uitzondering

Hongarije is tot nu toe het enige Westerse land dat speciaal aandacht geeft aan de vervolgde christenen. Er is zelfs een aparte overheidsafdeling voor opgericht. In grote delen van de Europese Unie is het exact omgekeerd, zoals in Duitsland, waar de voor onderdrukking gevluchte christenen aan hun lot worden overgelaten, en ook hier worden overgegeven aan vervolgingen door moslims.

Westerse christenen grotendeels onverschillig

Veel Westerse christenen bagatelliseren wat er met miljoenen van hun geloofsbroeders en –zusters in Afrika en Azië gebeurt, hetzij omdat ze niet tot ‘de juiste kerk’ zouden behoren, hetzij omdat ze moslims niet willen kwetsen, hetzij ze nog altijd denken dat zij om onduidelijke redenen een streepje voor hebben bij God, en vóórdat ook hier de vervolgingen losbarsten veilig in de hemel worden opgenomen.

Een bekende christelijke voorganger zei ooit: ‘Als christenen niet worden vervolgd vanwege hun geloof (en dan hebben we het natuurlijk niet over boze blikken of smalende opmerkingen van niet-gelovigen) dan komt dat omdat ze niets gedaan hebben om die vervolgingen te verdienen.’ Immers: ‘Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen worden vervolgd’ (2 Tim.3:12).
Xander

(1) Ynet News
(2) Christians in Pakistan (via Shoebat)

Bron: http://www.xandernieuws.nl