Criminologisch Onderzoeksinstituut bewijst opvallend verband tussen islam en criminaliteit

Zo worden de statistieken gemanipuleerd om criminaliteit moslimmigranten te verdoezelen – Marokkanen 500% crimineler, Algerijnen 1200% – Ook bij opgeloste misdaden: aandeel migranten ruim 4 x hoger dan autochtonen

Bitter spotprentje, dat helaas wordt ondersteund door de statistieken.

U kunt er regelmatig in de media over lezen: officiële statistieken waaruit zou blijken dat het met de criminaliteit van asielzoekers en migranten reuze meevalt. In Nederland worden daarvoor dezelfde trucs als in Duitsland gebruikt, zoals het afzetten van het aantal misdaden tegen de complete bevolking, wat een sterke vertekend (bagatelliserend) beeld oplevert. Uit een recent onderzoek van criminoloog Christian Pfeiffer, gepubliceerd door het Criminologisch Onderzoeksinstituut Niedersachsen, is echter een overduidelijk en onlosmakelijk verband bewezen tussen de volgelingen van de islam en crimineel gedrag. Vooral onder Arabieren, Noord Afrikanen (Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Egyptenaren en Libiërs) en Turken is de acceptatie van het gebruik van geweld buitengewoon hoog.

 

In 2015 steeg het officieel geregistreerde aantal misdaden begaan door migranten in Duitsland met maar liefst 80% tot 208.344. Iedere dag worden er 570 misdrijven gepleegd door migranten, ieder uur 23. Hierbij is de aanrandings- en verkrachtingsexplosie tijdens oud-en-nieuw in Köln en tal van andere Duitse steden niet eens meegerekend.

SPD-deelstaten met meeste migranten weigeren cijfers te leveren

De cijfers zijn afkomstig van het Bundes Kriminal Amt (BKA), en hadden nog veel hoger moeten zijn omdat de statistieken van de deelstaten met de meeste migranten, Nordrhein-Westfalen (24%), Hamburg en Bremen, er niet in konden worden opgenomen, omdat die geen cijfers wilden aanleveren (zogenaamd vanwege ‘technische redenen’).

Deze drie deelstaten worden niet geheel toevallig geregeerd door de sociaaldemocratische SPD, die er net als de collega’s van de PvdA in ons eigen land een sterk handje van hebben om de criminaliteit van (moslim)migranten zo lang mogelijk te ontkennen, verdoezelen en/of mooi te praten, om er vervolgens niets tegen te ondernemen.

Bovendien wordt in Nordrhein-Westfalen de afkomst van daders inmiddels officieel niet meer geregistreerd. Uit tal van verslagen blijkt dat dit gedaan is omdat het aandeel van migranten in de criminaliteit vooral in het Roergebied duizelingwekkende vormen heeft aangenomen.

Ook officiële percentages schokkend

Het daarom veel te lage officiële aantal misdrijven door migranten kwam voor 2015 uit op 208.344, en bedraagt voor de eerste helft van 2016 al 142.500, op jaarbasis opnieuw een forse stijging. 38,5% van de verdachten van alle soorten misdaden zijn allochtoon, waarmee hun aandeel –afgezet tegen de hele bevolking- maar liefst 305% hoger is dan dat van autochtone Duitsers.

Bij het aantal opgeloste misdaden zijn de cijfers vrijwel hetzelfde: migranten plegen 287% meer misdaden dan Duitsers. Gezien hun veel kleinere aantal komt dat erop neer dat migranten bijna 4 x vaker crimineel gedrag vertonen dan autochtonen. Nemen we de cijfers van Wikipedia, dan stijgt dit naar 4,6 x crimineler of 366% meer.

Opgesplitst naar afkomst blijkt dat daders uit Egypte, Algerije, Libië en Tunesië 1229% crimineler zijn dan Duitsers, en Marokkanen 495%. Met Syriërs ‘valt het nog wel mee’, die zijn ‘slechts’ 219% vaker betrokken bij misdrijven. Voor Afghanen is dit percentage 169%.

Wat tegen de visie van de overheid ingaat, wordt gewoon niet geteld

Op het liberaal-conservatieve internetmagazine Tichys Einblick wijst Anabel Schunke op een aantal typerende manipulatietactieken die de overheid gebruikt om de criminaliteitsstatistieken ‘op te leuken’. Zo worden de gezins- en familieleden die migranten mogen laten overkomen niet als asielzoekers geteld, en zijn daarom niet in de statistieken opgenomen.

Daarnaast wordt het migranten criminaliteitsprobleem weggedefinieert door hun aantal tegen de totale bevolking af te zetten, zodat de burgers de valse indruk krijgen dat het allemaal wel meevalt. Schunke: ‘Door het tegen een zeer groot aantal (mensen) af te zetten wordt het verdund, als tranen in een oceaan’.

Wat de cijfers ook ‘verdund’ is dat er heel vaak geen aangifte wordt gedaan. Minister van Justitie Heiko Maas bevestigde onlangs dat slechts 1 op de 10 verkrachtingen wordt gemeld bij de politie.

Weggedefinieerd

Een ook in Nederland populaire methode is het gebruiken van nieuwe namen en begrippen. Zigeuners werden ‘Sinti en Roma’, en daarna ‘rotatie-Europeanen’. Met deze nieuwe begrippen deed men het oude probleem vanzelf verdwijnen… Tevens worden de statistieken vervormd doordat migranten doorgaans (zeer) lage of soms zelfs helemaal geen straffen krijgen, en het feit dat het werkelijke aantal migranten en asielzoekers (door het hoge percentage illegalen) feitelijk onbekend is.

‘Laat illegalen maar lopen’

In Kiel kregen politieagenten en andere ambtenaren begin dit jaar zelfs de opdracht om criminele migranten helemaal niet meer te vervolgen. In de hele deelstaat Schleswig-Holstein mag niet meer worden opgetreden tegen migranten die er illegaal verblijven.

Wat ook meespeelt is dat vrijwel iedere rechter, advocaat, agent en justitiemedewerker erkent dat ook mensen met een migrantenachtergrond een aanzienlijk aandeel in de criminaliteit hebben. Die worden in zowel Duitsland, Nederland als andere Europese landen doorgaans echter als autochtoon gerekend.

Ook in de gevangenissen is dezelfde trend zichtbaar, waar tussen de 45% en 55% van de gevangenen buitenlander is.

Verband criminaliteit en islam empirisch bewezen

Met het genoemde onderzoek van criminoloog Christian Pfeiffer is empirisch bewezen dat er een opvallend en onlosmakelijk verband is tussen de islam en criminaliteit. Vooral Arabische, Noord-Afrikaanse en Turkse migranten blijken een veel hogere acceptatie te hebben voor het gebruik van geweld. Derde groep zijn migranten uit Albanië en voormalig Joegoslavië (eveneens veelal moslims).

De prangende vraag waarom met name moslims veel eerder overgaan tot crimineel gedrag en geweld werd niet beantwoord. Volgens diverse islamexperts is het vele goedpraten en oproepen tot geweld tegen niet-moslims in de Koran één van de belangrijke oorzaken.

Een andere reden is wellicht dat moslims geloven dat er niets zonder de wil van Allah gebeurt, en als het daarom in hen opkomt om bijvoorbeeld in een station een nietsvermoedende vrouw van een trap af te schoppen, iemand zomaar voor de aanstormende metro te duwen, of met z’n allen een meisje te mishandelen en proberen te verkrachten, het automatisch ‘Allahs wil’ moet zijn, en het daarom niet alleen geoorloofd, maar zelfs noodzakelijk is om die te gehoorzamen.

Reguliere nepnieuws media citeren halve conclusie

Ondanks alle feiten verspreiden veel politici en media nog steeds dezelfde leugen dat ‘vluchtelingen / migranten niet crimineler zijn’ dan gemiddeld. De Duitse media presteerden het zelfs om een conclusie van het ministerie van Binnenlandse Zaken slechts voor de helft over te nemen: ‘De verklaring ‘vluchtelingen zijn niet crimineler dan Duitsers’ kan door de cijfers van het Bundes Krimimal Amt niet worden bewezen.’ De nepnieuws-media haalden hier enkel de passage ‘vluchtelingen zijn niet crimineler dan Duitsers‘ uit, hoewel ook minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière inmiddels letterlijk heeft erkend dat ‘de criminaliteit door vluchtelingen buitenproportioneel is gestegen.’

Xander

(1) Epoch Times

Bron: http://www.xandernieuws.nl