Vrienden van Israël

De voormalige Spaanse premier José Maria Aznar

Uit een recent door de Spaanse regering gehouden opiniepeiling, blijkt dat één op de drie van Aznar’s landgenoten antisemitisch is, en aan negatieve ideeën over Joden vasthoudt. Één op de negen Spanjaarden, zo toont het onderzoek, steunt de verklaring: “Israël zou moeten verdwijnen omdat het op Arabisch land werd gevestigd”. Een recente peiling in opdracht van het Spaanse ministerie van Onderwijs wees uit : dat meer dan vijftig procent van de middelbare-schoollieren liever niet naast een Joodse klasgenoot willen zitten. De jarenlange hetze van voormalig buitenlandcoördinator van de Europese Unie de Spanjaard Javier Solana tegen Israël zal  ongetwijfeld aan deze mening hebben bijgedragen. Solana trok regelmatig in scherpe bewoordingen tegen Israël van leer en was jarenlang een graag geziene gast bij terreurmiljardair Jasser Arafat in Ramallah. Ook de voormalige Spaanse socialistische regering van José Luis Rodriguez Zapatero, was Israël vijandig gezind.Tijdens een diner eind 2005 liet Zapatero zich het volgende ontglippen: ‘Soms kun je je zelfs voorstellen dat er mensen zouden zijn die de holocaust kunnen rechtvaardigen.’ Af en toe liep Zapatero rond met Arafat sjaal om zijn nek om zijn afschuw voor de Joodse staat te etaleren. Ook Miguel Angel Moratinos, staat bekend als een felle tegenstander van de Joodse staat en een groot voorstander voor een PLO-staat.

Ook Miguel Angel Moratinos was regelmatig te gast bij de PLO-terreurbaas

In alle tijden zijn er in de wereld mensen geweest die aan Israëls kant stonden. Tot de belangrijkste en meest betrouwbare vrienden van Israël behoren de christenen die door de Geest van de Here Jezus een grote liefde voor Israël voelen. (*) Maar ook in Oudtestamentische tijden waren er mensen die in hun eentje voor Israël streden, zoals Rachab die de verspieders van de Israëlieten een schuilplaats bood in Jericho. (Jozua 2:1-2) Tijdens Tweede Wereldoorlog waren er de “rechtvaardigen uit de volken”, die hun leven op het spel zetten om Joden te redden. Voor velen van deze mensen zijn er in Jeruzalem bij het gedenkteken Yad Vashem gedenkbomen geplant. (*) Bron: Nieuws uit Israël, april 2010.

Leiders van het Europese ‘Friends of Israel Initiative’ hebben op 22 juni 2011 een verklaring uitgegeven, waarin zij het bewind in Ramallah en de Arabische wereld oproepen om vrede te zoeken met Israël omwille van de vrede alleen, en niet om verloren land terug te krijgen. De organisatie klaagde dat het vredesproces in het Midden-Oosten op een punt is gekomen, waar alleen aan Israël hoge eisen worden gesteld, en dat Israël altijd de schuld krijgt van het mislukken van het vredesproces omdat het aandringt op wederkerigheid. “Als er maar één partij is die toegeeft, dan komt geen oplossing, nooit,” stelt de verklaring. “Als alleen Israël moet voldoen aan eisen, zal het vredesproces nergens toe leiden.” Het ‘Friends of Israel Initiative’ benadrukte dat “vrede tussen Israëli’s en het PLO-bewind niet afhangt van een kwestie over grondgebied: het is een kwestie van ondubbelzinnig aanvaarden van het bestaansrecht van de ander.”

De belangrijkste eis van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het vredesproces is geweest dat PLO-leider Abu Mazen (Machmoud Abbas) het bestaansrecht van Israël als de Joodse staat erkent. Mazen heeft dit geweigerd, en houdt in plaats daarvan vast aan het standpunt dat de enige vraag is hoeveel land de ‘Palestijnen’ zullen krijgen. Het ‘Friends of Israel Initiative’ gelooft dat Mazen aan het verkeerde adres is. De groep wees er op, dat “Israël geen goede ervaringen heeft opgedaan met de visie dat je alleen vrede kunt bereiken door territoriale concessies te doen. De opeenvolgende terugtrekkingen uit gebieden die aan Israël grenzen hebben alleen geleid tot meer geweld en de noodzaak om opnieuw te vechten om de veiligheid te waarborgen.”

Uitspraken van de Tsjechische president Milos Zeman

Ook de Tsjechische president Milos Zeman is een pro-Israël man. Zo veroordeelde hij in heldere bewoordingen het islamitische antisemitisme, dat achter de aanval op het Joods Museum in Brussel zit. Op 24 mei 2014 wandelde de 29-jarige Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche, ongestoord het Joods museum in Brussel binnen om  daar vervolgens zijn kalasnikof leeg te schieten op niets vermoedende burgers waaronder het Israëlisch echtpaar Mira (53) en Emmanuel Riva (54). In zijn toespraak zei Zeman onder meer: ‘Het enige onafhankelijkheidsfeest van een Staat dat ik nooit oversla, is dat van Israël. Er zijn nog veel meer Staten die dezelfde principes hanteren als wij, maar niemand dreigt die landen van de kaart te vegen of schiet met raketten op hun steden om de burgerbevolking te terroriseren. We kennen het begrip “politieke correctheid”, maar ik beschouw dat als een eufemisme voor “politieke lafheid”, en ik weiger laf te zijn’. ‘We moeten de vijand van de menselijke beschaving bij zijn naam noemen: het is het internationale terrorisme, dat gepaard gaat met religieus fundamentalisme en religieuze intolerantie. Dit fanatieke geloof valt niet alleen Israël aan, zoals we op 11 september 2001 hebben gezien.

Screenshot_4De Tsjechische president Miloš Zeman

‘Het stelt me niet gerust als men mij verzekert dat het slechts om een kleine groep extremisten gaat. Juist het tegendeel is waar. Ik geloof dat vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme uit dezelfde ideologie voortkomen als waarop deze fanatieke groeperingen zijn gebaseerd. Laat me mijn bewering staven door een van hun heilige teksten te citeren: “De Joden zullen zich achter bomen en stenen verstoppen. Dan zal de boom roepen: ‘Er heeft zich een Jood achter me verstopt. Kom hier en dood hem.’ De steen zal roepen: ‘Er zit een Jood achter me verstopt. Kom en dood hem”.’(Een tekst uit de Hadieth, de islamitische traditie). ‘Willen we onszelf echt wijsmaken dat het slechts een klein groepje extremisten is? Zijn we echt zo politiek correct dat we volhouden dat maar een heel klein aantal extremisten voor deze daden verantwoordelijk is?’ (…) ‘Laten we de politieke correctheid afleggen en de dingen bij hun naam noemen’. ‘Ja, we hebben vrienden in de wereld aan wie we onze solidariteit verzekeren, maar de meesten van deze vrienden worden niet met vernietiging bedreigd, en solidariteit met hen kost ons niets. Ware solidariteit is solidariteit met een vriend die in nood en in gevaar verkeert, en ik sta hier voor Israël’.

Het OIC, de Organisatie van de Islamitische Samenwerking, eiste ogenblikkelijk een verontschuldiging  maar volgens informatie van České Noviny werd dat door Zeman resoluut geweigerd. “De president zal zich definitief niet verontschuldigen, want hij beschouwt het citeren van de heilige islamitische tekst als blasfemie”, zei de woordvoerder van Zeman.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl