“Vrije immigratie van moslims in ruil voor olie”

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 16 november 2005) (Laatste bewerking: 16 mei 2016)

Een eind 2004 door Gallup uitgevoerde peiling onder vijftigduizend mensen, heeft uitgewezen dat een groot deel van de wereldbevolking geen enkel vertrouwen heeft in haar politieke leiders en vreest dat hun kinderen een zeer onveilige toekomst tegemoet gaan. Maar liefst 63 procent van de ondervraagden vinden hun leiders oneerlijk en onethisch.  Het ‘nee’ van destijds van de Nederlandse kiezer tegen de Europese Grondwet, moet voor een deel gezien worden als een proteststem tegen de regering Balkenende. Maar liefst 61.6 procent van de kiezers verwees de grondwet regelrecht naar de prullenbak. Deze uitslag is vooral te wijten aan de algehele weerzin tegen de huidige politiek in ons land. Sinds het kabinet Balkenende zijn intrede heeft gedaan is de kloof tussen politiek en burger alsmaar groter geworden.Wat in deze regering voor christelijk door moet gaan, blijkt in de praktijk verdacht veel op valse pseudo-activiteit van Gods tegenstander. Een verwijzing naar de God van de Bijbel is er niet meer bij. De gereformeerde premier Jan Peter Balkenende doet geen enkele poging de naam van God hoog te houden. Dwaasheid is er voor in de plaats gekomen. Dwaasheid in de Bijbel betekent: het zoeken van een eigen weg, een weg zonder God. Wie de Bijbel kent, weet dat God daarin Zijn plan uiteenzet. Gods Woord betekent: van God ingegeven. Het meespelen op het grote wereldtoneel, betekent meedoen in een anti-God en anti-Israël beleid, het betekent het volgen van de duivel, ook door de pseudo-christelijke figuren.

Het ‘nee’ in Frankrijk was ook voor een deel een motie van afkeuring jegens het beleid van de voormalige Franse leider Jacques Chirac. De Franse bevolking veegde niet alleen overtuigend de Europese grondwet van tafel, maar deelde ook een fel -rode kaart uit aan de regering van Chirac. Ook Chirac trok zich helemaal niets aan van de wensen van het volk.

,,Het Europa van staatshoofden zonder eer en hersens, van politici zonder geweten en zonder gezond verstand en zonder moed” dat schrijft Oriana Fallaci in een anti-islamitisch pamflet “De kracht van de rede”. ,, Het zieke Europa dat zich als een sloerie aan sultans, kaliefen, viziers (eretitel in het Osmaanse rijk)  en janitsaren(*) van het nieuwe Ottomaanse Rijk  verkocht heeft.” Fallaci schrijft dat de tsunami van miljoenen moslims in Europa het resultaat is van een overeenkomst tussen het Europese leiderschap (verenigd in wat toen nog EEG heette) en de olieproducerende landen.  Dat leiderschap zou na de oliecrisis in 1973 de belangen van de eigen bevolking verkwanseld hebben. De olielanden hadden namelijk de westerse wereld in 1975 een eisenpakket met embargo opgelegd. Al na 19 dagen ging Europa door de knieën. Het tekende een verklaring waarin het onder meer Israël verloochende. Een beleid wat ook vandaag nog steeds van toepassing is. Nog steeds kiezen de leiders van EuroBabel de kant van de oliedictaturen en voeren ze een schandalig anti-Israël beleid. Er werd in 1975 een tijdschriftje opgericht met de naam Eurabia, dat de “nieuwe eensgezindheid”met de islam moest uitdragen. Uit dorst naar olie is ‘Europa’ zo begonnen de islam naar de mond te praten. De immigratie werd op allerlei manieren vergemakkelijkt. Want de uitruil was: vrije immigratie van moslims in ruil voor olie. En steun voor het Palestijnse terrorisme in plaats voor het bedreigde Israël.Zo is EuroBabel overspoeld met moslims die maar één doel hebben, Europa islamitiseren.

image005Oriana Fallaci

De informatie van Fallaci is afkomstig van Bat Ye’or, een in Egypte geboren en in Zwitserland wonende wereldautoriteit op het gebied van Islamitische wetenschappen. (*) ,,Het antisemitisme dat momenteel Europa treft, is een geconcentreerde poging, geleid door de politieke en intellectuele elite van Europa, gedreven door een pact, gesloten tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Liga” aldus Bat Ye’or tijdens een toespraak aan de Hebreeuwse Universiteit op  26-11-2003. Na de Yom Kippoer oorlog in 1973 en de daaropvolgende oliecrisis, gelanceerd door de Arabische landen, leidde Frankrijk, de EEG in de “Euro-Arabische Dialoog”(EAD). In ruil voor garanties aan Europa dat zij het recht zouden krijgen de economische mogelijkheden en de olie van de Arabische landen te ontwikkelen, stemde de EEG (later de EU) erin toe zich in de strijd tegen Israël op te stellen en de kant van de Arabische wereld te kiezen. Dit betekent steun aan een PLO-terreurstaat en Arabische soevereiniteit over Jeruzalem.

Hoewel sommige EEG-landen terughoudend waren om de politieke eisen te verbinden aan de economische overeenkomsten, kwamen de Arabische belangen overeen met die van Frankrijk: een scheiding van Europa van de Amerikaanse invloed. De EAD structuur wordt geleid door een gemeenschappelijk presidentschap van het hoofd van de EU en de Arabische Liga, waarvan de beslissingen worden uitgevoerd door wetenschapsmensen en technocraten (er zijn geen geschreven verslagen van vergaderingen, welke plaatsvinden achter gesloten deuren). In de loop der jaren heeft het een complexe serie overeenkomsten geproduceerd, waaronder de massa-immigratie van Arabieren naar Europa, schoolboeken die geschreven worden onder Islamitische supervisie, het onderwijs van de Arabische taal en de Islamitische cultuur in heel Europa en de Europese erkenning van de Arabische civilisatie. (*) tekst is afkomstig uit de Jeruzalem Post, geschreven door Abigail Radoszkowicz.

Geen wonder dat de Europese leiders met wantrouwen worden bejegend en de bevolking maar bar weinig vertrouwen heeft in haar politieke voorgangers.Ze hebben Europa verkwanseld aan Arabische dictaturen die alleen maar hoeven te dreigen met een olieboycot om hun zin te krijgen. Geen wonder dat onder meer de Fransen tegen een Amerikaanse invasie in Irak waren, Chirac was immers nauw bevriend met Saddam Hoessein!  Geen wonder dat de leiders van EuroBabel heulen met diverse islamitische terreurbewegingen en met terreurstaten als Iran en Saoedi-Arabië. Geen wonder dat de loopjongens van Buitenlandse zaken regelmatig  te gast zijn bij de “Bende in Ramallah” en Israël schofferen omde Arabieren een plezier te doen.

Image7Wat Hitler en Stalin niet voor elkaar hebben gekregen, zijn de Europese landen nu zelf aan het doen. Allemaal samen in de smeltkroes. De afbeelding is een poster die is uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten.”Vele tongen, een stem”.

De Euro is het symbool van de kunstmatige Europeaan. De ‘Europese Monetaire Unie’ is louter een politieke kwestie, niet gefundeerd op enig economisch gezond denken. Er is niets dat de invoering menselijkerwijs gesproken, rechtvaardigt. Het is de bevolking van Europa op een schandalige manier, door haar toenmalige regeringsleiders. door de strot geduwd.

De leiders van EuroBabel negeren de Bijbelse God en Israël wordt geminacht en beledigd. Ze praten en praten, maar zijn nauwelijks meer in staat de echte problemen op te lossen. Het is een rijk met falende leiders, een rijk zonder samenhang. Een sterk verdeelde macht met leiders die liegen en bedriegen wanneer ze dat uitkomt. De roep om een echte leider klinkt steeds krachtiger. Het is het beeld uit het Bijbelboek Daniël. Het beeld met voeten van leem en ijzer dat van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar stort, dat tot stof wordt en waarvan helemaal niets meer gevonden wordt.

Efeziërs 6:11-12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerders dezer duisternis…

(*) Janitsaren: toen sultan Orhan (1324 of 1326-1359) de invasie van Europa voorbereidde, wilde hij voortdurend over in het gevecht getrainde troepen beschikken ter vervanging van de benden ongeregelde strijders die het Osmaanse leger vormden. Hij richtte een korps van huurlingen op, die werden gerekruteerd uit christelijke kinderen die aan hun families waren onttrokken of die als belasting door overwonnen volken moesten worden geleverd. De janitsaren, zoals die soldaten werden genoemd, kregen een islamitische opvoeding.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl