WAT EEN UITERSTE MISLEIDING

12 februari 2017

De PLO werd ingesteld in 1964 drie jaar voor de zes daagse oorlog in juni 1967 toen Israël, in een oorlog van zelfverdediging, de zogenaamde “West Bank” heroverde, die nu door bijna iedereen gezien wordt als de wezenlijke kern van het Midden Oosten probleem.

Dit laat echter zien dat de PLO (Heel Palestina moeten bevrijd worden) niet gevormd werd om een Palestijnse staat op te richten op de ‘zogenaamde’ West Bank maar ingesteld werd om heel Israël te vervangen door een Palestijnse Moslim Staat. Niet HPLO – Half Palestina – maar heel Palestina moest bevrijd worden van Joodse soevereiniteit. Met andere woorden, wat nu het meest wordt opgemerkt door de niet zo slimme leiders van deze wereld is dat alles wat gedaan moet worden is om de helft van Israëls oude land aan de Palestijnen te geven en dan zal er vrede zijn! Het wordt door de politici van deze ‘slimme wereld’ de twee staten oplossing genoemd – eigenlijk is het de leugen van de eeuw!

De Palestijnen hebben zelf al vanaf het begin deze oplossing verworpen tot op de huidige dag.

Dus wat Donald Trump en zijn naaste adviseurs moeten vragen van het Palestijnse leiderschap en hun hele Moslim achterban is dit: Jullie verwierpen de twee staten oplossing in 1947 toen jullie het verdelingsplan van de Verenigde Naties verwierpen wat jullie de gelegenheid zou hebben gegeven voor een twee staten oplossing. Jullie verwierpen het een paar jaar later weer in jullie slot verklaring van Khartoum van niet-erkenning van en geen handel met Israël. Jullie verwoordden het steeds weer door jullie gekozen leider dat voor jullie de hele bedoeling van Oslo en het “vredesproces” door jullie mee ingestemd was als een knappe manier om Israël op de een of andere manier te vernietigen niet om echt vrede met haar te sluiten! Zoals Yasser Arafat de Nederlandse krant Trouw ooit vertelde, ” voor ons betekent vrede de verwoesting van Israël”. Hij sprak zelfs na de ceremonie op het grasveld van het Witte Huis over het toen besloten Oslo akkoord de volgende woorden op de Jordaanse TV: 

“Aangezien we Israël niet door een oorlog kunnen verslaan doen we dit in fasen”. We nemen elk en ieder gebied dat we kunnen van Palestina, en vestigen daar een onafhankelijke staat, en we gebruiken die als een springplank om meer te nemen. Als de tijd komt, krijgen we de Arabische landen zover om zich bij ons te voegen voor de allerlaatste slag tegen Israël”.

Dus jij was zelf nooit voor een twee staten oplossing – en gebruikte onzeWesterse domheidom mee te gaan met hun en Israëls oprechte verlangen naar vrede om jouw doel te bereiken dat door het resultaat van dit ‘twee staten proces’ jij zou komen tot jouw één Palestijnse Moslim Staat op het hele land van Israël.

Zelfs nu, ongelooflijk als het is na alle Westerse gesteunde vredes afgezanten die Abu Mazen hebben bezocht en met hem hebben gesproken om echt in deze twee staten oplossing in te stappen, weigert hij zelfs nog om een Joodse Democratische Staat Israël als zijn toekomstige buurland te aanvaarden!!

Dus voor de Arabieren is de twee staten oplossing nog steeds hun manier om te komen tot een één staat oplossing – de uiteindelijke oplossing – een Moslim Arabische wereld zonder een soevereine Joodse Staat in hun midden!

Hoe nauwkeurig en waar beschrijft de Psalmist Israëls droevige dilemma wanneer hij schrijft:

Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek dan zijn zij uit op strijd. (Psalm 120: 2,6-7)

Moge er inderdaad nu met het presidentschap van Donald Trump een nieuw moedig leiderschap opstaan in veel westerse landen om een halt toe te roepen aan en een ontmaskering van dit kwade en sinistere misbruik van Israëls verlangen om in vrede te leven met hun buurlanden, en de bewijslast op Israëls vijanden te leggen in plaats van op Israël.

Jan Willem van der Hoeven

Directeur ICZC  

PS.

Mocht u tot het besluit komen een gift te willen geven, dan kunt u een bedrag overmaken via de “kostenbesparende” Nederlandse Bankrekening: NL82 ABNA 0468 1525 12,

t.n.v. “Stichting Kom Tot Het Doel , Barendrecht”, o.v.v. “Voor het Werk des Heeren”.

Alle binnenkomende bedragen in zijn geheel worden naar de I.C.Z.C. overgemaakt.

Deze Stichting heeft al vele jaren de “ANBI” status.

Gaarne ook uw postadres vermelden. Wijzelf gebruiken deze betaalwijze reeds lange tijd om financiële steun aan de I.C.Z.C. in Israel over te maken. 

Hartelijke groet,

Cees en Anneke van Rems

‘s-Hertogenbosch,  12 februari 2017

e-mailadres:  ceesanneke@telfort.nl