WELKE BOM BARST HET EERST?

Waarschuwen

Waarschuwen is een belangrijke taak voor ouders, leraren, godsdienstige leiders en de overheid. Ook de Almachtige waarschuwt.
Vlak voordat de zondvloed de goddeloze mensheid (op acht na) van de aarde spoelde, vlak voordat Sodom en Gomorra door vuur werden verwoest en vlak voordat Israël in ballingschap moest, werden zij herhaaldelijk door profeten van God gewaarschuwd.

Zo worden wij al jaren gewaarschuwd voor wat nu dreigt over ons te komen. Gods Boek, de Bijbel staat ook vol met ernstige waarschuwingen aan Israël en aan de mensheid. Soms worden er speciale wachters aangesteld om het volk voor komende rampen te waarschuwen. Bijvoorbeeld de profeet Ezechiël is een wachter voor Israël en de volken. De duidelijke bedoeling van waarschuwingen is dat men luistert en zo een aanstormend gevaar/oordeel ontloopt. Dat geldt juist nu voor ons. Wat staat ons te wachten? Welke rampen staan voor de deur? Zijn er wegen om te ontkomen? Speelt Israël een rol? Meestal staat Israël centraal in Gods handelen met de wereld. We noemen een zestal gevaarlijke ontwikkelingen die elk moment op een catastrofe kunnen uitlopen:

  1. Wereldoorlog III.
  2. De islamitische invasie in Europa.
  3. Oorlogen in het Midden-Oosten
  4. Burgeroorlog, rellen, opstanden en natuurrampen in de VS en de EU
  5. Toenemend antisemitisme en antizionisme
  6. Een zware economische/financiële crisis (beknopt)

Ten slotte zullen we wijzen op Gods open deuren in deze gevaarlijke tijd.

1. WO III

Poetin heeft het Westen (EU, NATO en VS) herhaaldelijk gewaarschuwd. Onlangs nog, de 17e juni 2016 tijdens een internationaal congres over de economie, wees hij op de agressieve houding van het Westen tegenover Rusland. “Ik weet niet meer wat ik zeggen moet om het tot jullie te laten doordringen”, zuchtte hij tegenover een groep journalisten. “Als jullie zo doorgaan is WO III onvermijdelijk”, was zijn duidelijke waarschuwing. Ook Gorbachev zei onlangs: “Ik geloof dat de wereld op een kritiek punt is aangekomen.” Joe Biden, de vice-president van de VS, dreigde Rusland met een cyberaanval waardoor alle elektronische verkeer stil komt te liggen. De Russische tv waarschuwde de mensen de gasmaskers te controleren en schuilkelders te bouwen. De Russisch ambassadeur in de VS, Churkin, merkte op dat de relatie tussen beide grootmachten in de laatste 40 jaar niet zo slecht zijn geweest. Een klein incident kan deze bom tot ontploffing brengen. Poetin-pesten schijnt een internationale sport bij Westerse media en de top van de EU te zijn. Dit ‘pesten’ tekent een gevaarlijke uiting van de agressieve houding van het Westen tegenover Rusland. De EU is nu bezig (21.10.2016) nieuwe sancties tegen Rusland voor te bereiden. Sancties die niet alleen Rusland (een beetje) schade bezorgen, de eigen EU bedrijven benadelen en niets uitrichten.

De NATO dringt dreigend op in oostelijke richting. De Baltische staten zijn, tegen de afspraken met Rusland in, door de EU ‘binnengehaald’. De Oekraïne had een gekozen pro-Russische regering. Toen kwam er een opstand met als uiteindelijk doel de Oekraïne in te lijven bij de EU. De EU zet door en dat doen dus ook de tegenstanders, de pro-Russische rebellen in de Oekraïne. Totdat de spanningen in en rondom dat land ontaarden in een conflict tussen Rusland en het Westen.

Er wordt gevaarlijk geprotesteerd, gepubliceerd en heen en weer gemopperd over atoomraketten. Bijvoorbeeld over Amerikaanse atoomkoppen die op verschillende plaatsen klaarliggen. En over de Iskander raketten die een lading atoombommen kunnen vervoeren. Rusland heeft die gestationeerd in Kalingrad, het vroegere Koningsberg. Kalingrad is een Russische enclave aan de Oostzee tussen de twee NATO-leden Polen en Litouwen. Rusland klaagt van zijn kant over de honderden militaire bases van de NATO die Rusland als het ware omsingelen. Een dergelijke situatie vraagt om escalaties die in Syrië al bijna tot uitbarsting komen. In dat arme land (en in Irak) vechten regionale en mondiale grootmachten hun onderlinge vijandschap uit. Rusland dreigt Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neer te schieten en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een Russische stelling gebombardeerd.
Weer de vraag: Wanneer barst deze bom? Ook over onze hoofden?! Hoe lang zal de tijd van Gods genade dat we hier in het Westen in vrede leven nog duren? Al ruim 70 jaar was er geen oorlog in West Europa.

2. De islamitische invasie in Europa

Zoals u wel weet wachten 235.000 meest Moslim migranten in Libië op de “oversteek” naar Zuid-Italië. Op weg naar Rome. De Islam ziet Rome als “hoofdstad” van de “Kruisvaarders” zoals zij het Westen noemen. Dus van het Christendom. Sinds Mohammed is dat het doel van grote jihadistische veroveringsoorlogen. Ook Frankrijk dreigt onder de voet gelopen te worden door militante Moslims. Onthutsend is de duidelijke oorlogsverklaring van de inmiddels beruchte Turkse premier, Recep Tayyip Erdogan:

“De moskeeën zijn onze barakken, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de getrouwen onze soldaten.
De term gematigde Islam is lelijk en beledigend. Er is geen gematigde Islam. Islam is Islam”.

Nu hoort u het ook eens van een ander. Door heel Europa heen ervaren de autochtone burgers wel iets van het vaak brutale optreden van Moslims. Er groeien ongerustheid, gevoelens van onveiligheid en wrevel onder de mensen. In ons Nederland was het schofterige gedrag van de volksvertegenwoordiger Kuzu van de partij DENK tegenover een gast van onze regering, een teken aan de wand en een voorbeeld van wat ons te wachten staat. Hij weigerde de uitgestoken hand van premier Netanyahu van Israël te schudden. Een vijand van Israël, de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, had nog meer fatsoen dan deze Turkse Nederlander. Abbas gaf Netanjahu tenminste nog een hand.

Veel autochtone burgers van de EU ergeren zich aan de brutaliteit van autoritair optredende moslims. In AZC’s, met name in Duitsland worden Christen-vluchtelingen regelmatig bedreigd, aangevallen en aangerand. Open Doors bracht een verslag over 743 Christen-vluchtelingen die door moslim medevluchtelingen werden aangevallen. Autochtonen ergeren zich steeds  meer aan de vele verhalen over aanrandingen en verkrachtingen die ons, veelal via internet, bereiken. Dit gaat onherroepelijk uitlopen op opstanden, rellen, vernielingen, zelfs doodslag. In bijvoorbeeld Frankrijk en Zweden is men al een heel eind op weg naar rellen die uitlopen op chaos. President Hollande heeft een boek geschreven over “Dingen die een president niet zou moeten zeggen”. Eén zin tekent zijn complete overgave van Frankrijk aan de Islam. Hij schrijft dat “Gesluierde vrouwen zullen in de toekomst de Marianne van Frankrijk zijn.” Marianne is het symbool van Frankrijk. Een dergelijke overgave zien we ook in de houding van de top van de EU in Brussel en bij kanselier mevrouw Merkel in Berlijn. De EU landen groeien snel in de richting van een wingewest van Moslimlanden rond de Middellandse Zee. Als het ook met de economie mis gaat (zie 6), zijn opstanden en rellen onvermijdelijk. We zijn hard op weg naar Eurabïe. Dhimmitude is ons lot.

3. Oorlogen in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten blijft het meest explosieve gebied in de wereld. In Syrië staan Rusland en de VS op voet van oorlog. We noemden dit explosieve gebied al onder punt 1. De bombardementen van Saoedi Arabië op het door Sjiietische rebellen bezette deel van Jemen vergroten de diepe vijandschap en haat tussen die landen. Die haat zal makkelijk escaleren naar oorlog waarbij naast Rusland, de VS en de NATO (wij) snel bij betrokken zullen raken. Ook Turkije en Egypte staan op gespannen voet. Een NATO-lid, Turkije, tegen een regionale grootmacht, Egypte. Het hele Midden-Oosten is vol grote en kleine brandhaarden Dan zijn er nog een variëteit aan gruwelijke moslimterroristen groepen die om de beurt door de VS of door Rusland worden voorzien van dodelijke wapens en politieke steun. Zodra grootmachten zich met deze onontwarbare kluwen gaan bemoeien wordt het gevaarlijk voor heel de wereld. Het ‘rossige paard’ dat Johannes in zijn apocalyptisch visioen ziet (Openbaring 6:3,4) komt “de vrede van de aarde wegnemen”.

Wonderlijk en verrassend voor iedereen die de Bijbelse profetieën niet kent is het feit dat Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar het betrekkelijk rustig is en waarheen Joodse mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. Hoe zou dat komen? De Almachtige God, die tegelijk de God van Israël is, heeft Zijn hand beschermend over Zijn volk Israël uitgestrekt. HIJ gaat rustig verder met het terugbrengen van Joden uit verre landen. Momenteel is Venezuela aan de beurt. Manasse uit Noord Oost India is onderweg naar het land dat Hij eeuwen geleden aan Abraham heeft beloofd. Alles als voorbereiding en voorboden van de Grote Dag van de komst van de Messias. Tegen Hem zullen de Joden zeggen: “Gezegend Hij die komt in de Naam van de HERE, wij zegenen U uit het Huis van de HERE”.(Psalm 118:26 en Mattheüs 21:9). Hij zal echte “vrede op aarde” brengen. Eindelijk!

Van belang is om ook Iran in de gaten te houden. Op het moment dat de ayatollah’s in Teheran vinden dat de tijd geschikt is, zullen ze niet aarzelen de “bom voor Allah”  te gebruiken om zo de komst van hun messias, de Mahdi, nabij te brengen. De Israëlische veiligheidsdienst, de Mossad, zal daar vrijwel zeker achter komen en Israël zal niet aarzelen een preventieve aanval uit te voeren. Dat kan het slaghoedje zijn dat de bom van WO III doet exploderen.

4. Rellen, burgeroorlog opstanden en natuurrampen in de EU en de VS

De wrevel van de mensen in Europa tegen de islamisering van de samenleving wordt snel groter. Partijen en hun leiders die een stem willen geven aan de ongerustheid die onder de mensen leeft, worden genegeerd of weggehoond. Elke dag verschijnen er mails over wreedheden door moslimextremisten begaan. Over no-go gebieden in veel Europese steden. Over rellen door mensen ‘die het niet langer pikken’. In Zijn redevoeringen over de eindtijd noemt Jezus veel verschijnselen die het begin van de zo gevreesde eindtijd aankondigen. Actuele voorbeelden: opstanden (volk tegen volk), oorlogen (koninkrijk tegen koninkrijk), aardbevingen, hongersnoden en pandemieën (pestziekten) en allerlei ‘tekenen aan de hemel’. We zien dit gebeuren. In een versnellend tempo. En ze worden heftiger. Zo gaat het met weeën. Vandaar dat Jezus spreekt over “het begin van de weeën”. We zijn gewaarschuwd. En die oorlogen. In Syrië, Irak, Oekraïne, stamoorlogen in Afrika en wat er de komende maanden weer zal losbarsten. Tot de eindtijdoorlogen, met als vreselijk slot de oorlog van Harmageddon (Openb.16:16).

5. Toenemend antisemitisme en antizionisme

Hierover wil ik kort zijn. Ik citeer een stukje uit mijn boek: “Israël onze oudere broeder”. Met hier en daar een korte toevoeging:

“Het antisemitisme is een hoogst merkwaardige, bijna onverklaarbare en zeer kwaadaardige ondeugd, die de mensheid sedert het bestaan van Israël teistert. Het Joodse volk wordt tot zondebok gemaakt en wordt tegelijk het slachtoffer. Hetzelfde gebeurt met de staat Israël. Hier is antizionisme de vermomming waaronder antisemitisme schuilt. Uiteindelijk lijdt de hele mensheid onder dit kwaad. In de loop van de geschiedenis is immers gebleken dat dit kwaad zevenvoudig op de bedrijvers neerdaalt. Bijbelse profetieën maken duidelijk dat in de eindtijd het grootste deel van de mensheid aan dit kwaadaardige, bijna onuitroeibare virus te gronde zal gaan. Immers er staat geschreven: “Beschaamd zullen terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, voordat men het uitrukt” (Psalm 129:5,6). Er blijft niets over van antisemieten, antizionisten hoe men allerlei varianten van dit virus wil noemen”.

Het grote probleem voor de vijanden van het Joodse volk is dat Israël nu een land en een leger heeft: De Joden zich kunnen verdedigen. Het toenemende antisemitisme en de nog meer toenemende haat tegen de Joodse staat (antizionisme) zijn door het feit dat Joden zich kunnen verdedigen, een casus belli, een aanleiding tot oorlog. De profeet Zacharia voorzegt inderdaad dat een oorlog van “alle volken rond Israël” zal uitlopen op een oorlog van “alle naties tegen Jeruzalem” (Zie Zacharia 12:2,3).

De andere kant van deze gevaarlijke ontwikkeling is dat de belofte “IK zal zegenen wie u zegenen” blijft staan. God zal Israëls vrienden zegenen. Een oud Bijbels voorbeeld is de grote oorlog van Jozua tegen vijf machtige vorsten uit het Kanaän. Volken, die Jozua moest verdrijven. Dat grote leger wilde eerst de stad Gibeon straffen omdat zij een verbond met Israël gesloten hadden. Wel, die vijf koningen werden vernietigend verslagen en Gibeon werd gered. U leest dit verhaal in Jozua 10:1-15. Zo zal het ook nu gaan. We leven in een zeer gevaarlijke tijd. En God, de God van Israël verandert niet. Het antisemitisme is nog steeds het grootste gevaar voor de wereldvrede.

6. Een zware economische/financiële crisis?

Enkele koppen: “Experts verwachten een wereldwijde crash.” “De Europese Centrale Bank berooft Europeanen van hun recht op spaargeld.” ”Bankenunie alleen mogelijk met Duits en Nederlands geld”. “Afspraken in Brussel zijn van nul en generlei waarde.” “Nog dit jaar historische wereldwijde crash.” “Dow Jones zal komende jaren 90% verliezen?” Nu hebt u het wel weer gehad. Bovenstaand las u een paar onrustbarende koppen van mailberichten uit 2015 en de eerste helft van 2016. Toch is er geen opvallende crash geweest. Maar in 2008 was er een pittige economische crisis. Die is voor ons, gewone burgers voorbij. Staat er nu weer een, nog ergere crisis te wachten?

Veel, serieuze deskundigen verwachten inderdaad dat er onverwachts weer een bankcrisis komt. De EU is echt een wankel Beest dat op te grote voeten leeft. In het blad Zoeklicht van 29.09.2016 staat een belangrijk artikel van de deskundigen Arno Lamm en Emile Vanbeckevoort met als titel “Deze crisis is anders.” De wereldwijde schuld is ruim 180.000 miljard euro. Dus $ 30.000 per aardbewoner. Regeringen en banken, voorop de VS, gaan vrolijk door met miljarden dollars en euro’s te drukken en de schulden groter te maken. Wie moet dat dekken? Onze regeringen. Zodra de mensen vertrouwen in hun regering kwijt zijn, zakt de economie in elkaar. Dat geldt in grote mate voor het vertrouwen in de EU. Hoe dat afloopt zullen we zien na diverse verkiezingen. Want in elk land zijn er partijen die dit wantrouwen vormgeven? Krachten zoals inflatie (alles wordt duurder) en deflatie (alles wordt goedkoper) werken allebei naar het moment dat “dit wankelende Babylonische systeem in elkaar stort.”

Als er inderdaad een crisis komt gaan veel hekken van de dam. Welke hekken van welke dam? Die dam is duidelijk: De rustige en nog tamelijk welvarende samenleving die we kennen. Zoals wij geneigd zijn te denken: We hebben nog genoeg en goed te eten, we kunnen onze huur, hypotheek, verzekeringen, vakantie en zelfs belasting nog betalen. We zien verder wel. Maar als we het niet meer zien komen er rellen, opstanden, protestmarsen en veel geweld. Dan zien we dat de profetie van Jezus, “volk zal opstaan tegen volk” een dramatische realiteit wordt. Ook deze economische bom kan elk moment exploderen.

Lamm en Vanbeckevoort zien in deze situatie een regelrechte weg naar een hyperinflatie die in Openbaring 6:6 beschreven wordt. Daar wordt de geldontwaarding beschreven waardoor bijvoorbeeld in Venezuela een brood in plaats van 3 euro 45 euro wordt. Het geld is dan niets meer waard. We gaan een angstige tijd tegemoet.

Wat kunnen we doen?

Als de Bijbel rampen, oordelen en crises voorzegt laat de God altijd de deur van redding op een kier staan. Zelfs toen het vuuroordeel over Sodom en Gomorra op het punt stond los te barsten, moest Lot de mensen nog waarschuwen. De twee engelen die Lot en zijn gezin gingen halen zeiden: “Wie heb je hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters of wie u maar hebt in deze stad, voer ze uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten…” (Genesis 19:12). Ze lachten Lot uit en kwamen om. En wij?

 

  • Aan slot van Zijn profetie over de eindtijd zegt Jezus tegen zijn discipelen en dus ook tegen ons: “Wanneer nu deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is”(Lucas 21:28). Er is hoop en we kunnen wat doen:
  • “Wees dan altijd waakzaam en bidt dat u waardig geacht mag worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36). Let op, de verlossing is er alleen door Jezus, de Zoon van God.
  • In zijn toespraak op Pinksteren, vlak na de uitstorting van de Heilige Geest, gaat Petrus in op de eindtijd. Hij zegt: “En het zal zijn dat ieder die de Naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden”(Handelingen 2:21). Dus roepen en bidden. Net als Jezus Zelf adviseert in Zijn eindtijdrede.

JvB

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl