Ondergang van Zweden toont aan dat islam niet samengaat met democratie

Onderzoeken wijzen uit de ‘rode’ en (links)groene partijen 80% tot 90% van de moslimstemmen krijgen – Ook onze toekomst: Zweden dit jaar meer geld kwijt aan asielzoekers dan aan politie, justitie, defensie en kinderbijslag – Kwart miljoen Zweedse bejaarden onder armoedegrens om massa immigratie te betalen

Internationale analisten schrijven dat Zweden, dat jarenlang zijn grenzen het verst opende voor grote aantallen moslimmigranten, hoogstwaarschijnlijk het ‘point of no return’ is gepasseerd. ‘Het begint de mensen eindelijk te dagen dat het Zweedse Zweden wel eens voor altijd verloren kan zijn,’ aldus Ingrid Carlqvist voor het Gatestone Institute. ‘Er bestaat geen land waar de islam dominant is dat als democratie met vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten kan worden beschouwd.’ Historisch is aangetoond dat overal waar moslims eenmaal 10% van de bevolking uitmaken, de ellende pas echt begint.

 

Carlqvist begint dat ‘het geen geheim is dat de democratie kan worden gebruikt om de democratie te vernietigen’. Dat is exact wat er in Zweden aan de gang is. In 1930 telde het land welgeteld 15 moslims. Sinds in 1975 de grenzen van Europa in het kader van ‘olie voor immigratie’ werden geopend, leven er nu op een bevolking van 9,8 miljoen zeker 1 miljoen moslims. Terwijl overal moskeeën verrijzen, is het land in de multiculturele en multireligieuze droom veranderd die de gevestigde orde ook voor de rest van Europa –ook Nederland- in gedachten heeft.

Islam is totalitaire ideologie

De Zweedse elite schijnt echter nog steeds niet door te hebben dat de islam geen privé religie is, maar een totalitaire ideologie en controlesysteem dat ieder aspect van het leven wil beheersen: welke kleren je mag dragen, welke vrienden je mag hebben, met welke voet je de eerste stap in de badkamer moet zetten. Dr. Peter Hammond schreef in zijn boek ‘Slavernij, Terrorisme en Islam: De historische wortels en de huidige dreiging’ dat het doel van de islam niet zozeer het bekeren van de mensheid, maar het vestigen van deze discriminerende, racistische en onderdrukkende Sharia wetten over de hele wereld is.

Niet één moslimland met vrijheid meningsuiting en gelijke rechten

Twee feiten tonen glashelder aan dat de islam en de democratie niet samengaan. Ten eerste bestaat er niet één moslimland waar vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten bestaan zoals in het Westen. Sommigen wijzen weliswaar op Indonesië en Maleisië, maar in beide landen worden nog steeds lijfstraffen uitgedeeld aan bijvoorbeeld vrouwen die teveel haar of huid laten zien, en tevens aan iedereen die publiekelijk een grapje maakt over de islam of Mohammed, of openlijk kritiek op de religie uit.

Anderen wijzen op Turkije, maar in dat land worden zoals bekend met de regelmaat van de klok journalisten, politieke tegenstanders en gewone burgers willekeurig gearresteerd en vastgezet omda tze president dictator Recep Erdogan of de islam zouden hebben beledigd. Wat volgens Erdogan feitelijk hetzelfde is.

80%-90% moslims stemt op ‘rood’ en (links)groen

Ten tweede blijken moslims overal als collectief te stemmen. In Frankrijk stemde 4 jaar geleden 93% van de moslims op de huidige socialistische president Francois Hollande. In 2006 kreeg de Zweedse versie van de PvdA 75% van de stemmen van de moslims in het land. Onderzoeken laten zien dat ‘rood’ en ‘groen’ samen 80% tot 90% van de moslimstemmen krijgen. Het zal dus geen verbazing wekken dat het juist rode en (links)groene politici zijn die het hardst pleiten voor het binnenhalen van zoveel mogelijk migranten uit islamitische landen.

Net als in de rest van Europa doet het Zweedse establishment nog steeds zijn ogen dicht voor de enorme problemen die het snel groeiende aantal moslims veroorzaken. Terwijl de regering beweert dat het land in de goede richting gaat, ervaren gewone Zweden echter precies het tegenovergestelde. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de media, die net als bij ons enkel pro-immigratie en pro-islamitische propaganda verspreiden, en de explosie van criminaliteit die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt wordt door moslimmigranten, verzwijgen.

Vooral bejaarden moeten bloeden voor massa immigratie

Steeds meer wijken in Zweedse steden, zelfs de kleinere, moeten als verloren worden beschouwd. Moslimbendes maken daar de dienst uit en vechten zowel tegen de autochtone bevolking als tegen elkaar. Vooral de oudere en bejaarde Zweden lijden hier het meest onder, omdat de regering fors bezuinigde op pensioenen en uitkeringen om de massa immigratie te kunnen betalen – een beleid dat al jaren ook in Nederland gevolgd wordt. Al een kwart miljoen (!) Zweedse bejaarden leven hierdoor onder de armoedegrens.

Asielzoekers kosten meer dan politie, defensie en justitie

De ruim € 7,5 miljard die ‘het nieuwe Zweden’ dit jaar uittrekt voor asielzoekers –twee keer zoveel als vorig jaar, en bijna negen keer zoveel als 10 jaar geleden- is meer dan het totale politie- en justitie systeem kost, meer dan defensie, en twee keer zoveel als de uitgekeerde kinderbijslagen. Deze kosten zullen in de komende jaren astronomisch worden als bedacht wordt dat 64% van alle immigranten volgens officiële statistieken na 10 jaar ‘integratie’ nog steeds niet kan of wil werken.

Minister erkent dat openbare orde en veiligheid in gevaar zijn

Zelfs voor de flegmatieke Zweden, die jarenlang niet klaagden, is de maat nu vol. Velen emigreren naar buurlanden, Spanje of Portugal, omdat de belastingen daar niet zo krankzinnig hoog zijn. Voor degenen die dat niet kunnen wordt de situatie met de dag erger; minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman gaf enige tijd geleden toe dat de veiligheid van burgers die in de buurt van asielzoekerscentra wonen, niet langer gegarandeerd kan worden, en de komst van zoveel criminele migranten ‘een ernstige bedreiging voor de openbare orde en interne veiligheid’ is.

Maar net als in ‘ons’ eigen Den Haag blijft het bij woorden die nooit in daden worden omgezet. Toen in een voorstad van Stockholm pal naast een school huisvesting voor 600 asielzoekers werd aangekondigd, liepen de gemoederen onder de bevolking zeer hoog op. Op een hoorzitting wezen veel bewoners woedend op de enorme overlast, verkrachtingen en  steekpartijen die schering en inslag zijn bij andere AZC’s en wooncomplexen voor migranten.

Meeste Zweden vinden immigratie grootste probleem

‘Alles wijst erop dat de tot nu toe volgzame Zweden genoeg hebben van het onverantwoordelijke immigratiebeleid dat al jarenlang door zowel socialistische als conservatieve regeringen wordt gevoerd,’ schrijft Carlqvist. Gewone burgers kunnen het niet meer verdragen dat Zweden dankzij moslimmigranten naar de 2e plaats van landen waar percentueel de meeste verkrachtingen ter wereld plaatsvinden hebben geleid. Ook het aantal moorden is explosief gestegen.

53% van de Zweden vindt immigratie dan ook het belangrijkste nationale probleem. Vorig jaar was dat nog maar 27%. Inmiddels vinden zeven van de tien Zweden dat er teveel migranten zijn. Velen maken zich zorgen over de democratie, die dankzij het snel groeiende aantal moslims onder steeds grotere druk komt te staan. Ondertussen probeert de overheid met gemanipuleerde en vervalste cijfers te doen overkomen alsof alle zorgen ongegrond zijn. Zo wordt het aantal moslims kunstmatig lager gehouden door bijvoorbeeld illegalen en asielzoekers niet mee te tellen.

De historische feiten als een land steeds meer moslims krijgt:

De afgelopen drie jaar werden slechts 9700 van de 300.000 asielzoekers in Zweden uitgewezen. Het percentage moslims onder de bevolking bedraagt dan ook zo’n 10% of hoger. In zijn boek beschrijft dr. Peter Hammond wat er historisch tot nu toe altijd en overal gebeurt als een land stapsgewijs wordt overgenomen door de islam:

* Zolang er 1% of minder moslims zijn, heeft niemand last van ze;
* Bij 2% tot 3% beginnen ze andere minderheidsgroepen te werven voor hun idealen, bijvoorbeeld in gevangenissen;
* Op 5% beginnen moslims naar verhouding onredelijk veel invloed te krijgen, zoals eisen dat ze aparte zwemuren krijgen, scholen en kantines halal voedsel serveren, en in publieke- en bedrijfsgebouwen voor hen aparte gebedsruimtes worden ingericht;
* Bij 10% beginnen wetteloosheid en criminaliteit snel toe te nemen. Sommigen beginnen te klagen over hun situatie, die in hun ogen altijd de schuld is van de niet-moslims. Auto’s worden in brand gestoken (Ede), bendes maken ’s avonds en later ook overdag de straten onveilig. Mensen die zich negatief over de islam uitlaten worden bedreigd of zelfs aangevallen;
* Als moslims 20% van de bevolking uitmaken, dan barst het geweld pas goed los. Migranten vormen jihadistische milities die mensen vermoorden en kerken en synagogen in brand steken;
* Bij 40% worden niet-moslims voortdurend aangevallen en steeds vaker afgeslacht. Terreuraanslagen en straat-, stad- en zelfs regionale oorlogen zijn aan de orde van de dag;
* Met 60% moslims worden niet-moslims zoals christenen vervolgd en beginnen er etnische zuiveringen, mogelijk zelfs genocide. De Sharia wordt dwingend opgelegd, en de ongelovigen moeten de jizya (onderdanigheidsbelasting) gaan betalen;
* Als ze 80% van de bevolking vormen, dan hebben moslims de regering overgenomen en begaan ze ook op overheidsniveau geweld in de naam van de islam;
* Bij 100% zouden de moslims eindelijk ‘vrede’ moeten hebben. Hier komt de misleidende term ‘vreedzame religie’ vandaan. In de islam kan er alleen vrede zijn, als iedereen moslim is. Tot die tijd zijn moslims automatisch altijd en overal in oorlog met alle niet-moslims.

Nogmaals: het gaat hier om honderden jaren verifieerbare historische feiten, maar noch in Zweden, noch in de rest van Europa wordt dit gevaar ooit in de media of door de heersende politiek besproken. Nog steeds is alles wat de islam en/of moslims zelfs maar enigszins in een negatief daglicht stelt –zelfs al zijn dit de harde feiten- taboe, en wordt dit onmiddellijk als racistisch weggezet (en dat terwijl moslims helemaal geen apart ras zijn, al zouden we dat gezien alle bescherming en voorkeursbehandelingen die ze krijgen inmiddels wel gaan denken).

Voor Zweden is het te laat, en voor ons?

Hammond schreef al in 2005 dat in de meeste andere West Europese EU-landen dezelfde trend als in Zweden zichtbaar is. Moslims, ook en zelfs juist van de derde generatie, keren zich ondanks alle voorzieningen en kansen die ze krijgen af van de samenleving, beginnen in getto’s te wonen en bendes te vormen. Bij rellen en andere gewelddaden krijgen ze altijd begrip en bijval van moslimleiders, die uitsluitend de niet-islamitische autochtone bevolking de schuld geven van de in werkelijkheid zelf gewilde en veroorzaakte uitzonderingspositie die veel moslimjongeren in de maatschappij hebben.

Het Gatestone Institute constateerde na uitgebreid bevolkingsonderzoek dat de Zweden nog steeds amper weten wat de islam nu eigenlijk echt is, en wat de verschrikkelijke gevolgen van de door hun politici gewilde islamisering zullen zijn. Carlqvist: ‘Het land lijkt totaal onvoorbereid op wat gaat komen.’ En wat voor de Zweden geldt, lijkt helaas ook voor de meeste Nederlanders te gelden. Wordt men hier net als in Zweden pas wakker als het al te laat is?

Xander

(1) Zero Hedge / Gatestone Institute

Bron: http://www.xandernieuws.nl